Aktualności rekrutacyjne
Rekrutacja, rok akademicki 2017/2018, semestr letni
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej prowadzi nabór na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.

Rozmowa kwalifikacyjna - 1 lutego 2018 r. godz. 10.00

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj). Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres wimim_rekrutacja@polsl.pl

Na skróty:

Rekrutacja na Politechnice Śląskiej
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Dane kontaktowe biura komisji rekrutacyjnej

Kierunki i specjalności studiów II stopnia
Kierunek Specjalności na studiach stacjonarnych
Inżynieria materiałowa
 • Materiały i technologie łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Inżynieria jakości
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne
 • Inżynieria powierzchni

Makrokierunek informatyka przemysłowa

 • Inteligentne systemy przemysłowe
 • Programowanie komputerów
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Technologie metali
 • Technologie wytwarzania i przetwórstwa metali
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Energetyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Logistyka Przemysłowa
 • Organizacja Produkcji Przemysłowej
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy
Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób zainteresowanych inną specjalnością możliwe będzie jej uruchomienie po uzyskaniu akceptacji dziekana.

Kierunki i specjalności studiów podyplomowych
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Metalurgia
Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja
Inżynieria odwrotna
Certyfikacja wyrobów
Materiały dla energetyki i ich łączenie
Inżynieria jakości
Metalografia materiałów inżynierskich
Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczają oczekiwane efekty kształcenia, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
Inżynieria materiałowa

zakres rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz (pdf, 190 KB)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa posiada kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z inżynierii materiałowej
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Informatyka przemysłowa

zakres rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz (pdf, 190 KB)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia Informatyka przemysłowa posiada kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w szczególności:

 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Technologie metali

zakres rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz (pdf, 309 KB)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Technologie metali posiada kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania stali i metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Zarządzanie i inżynieria produkcji

zakres rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz (pdf, 184 KB)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada kwalifikacje I stopnia (kwalifikacje na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, z uwzględnieniem znajomości podstawowych uregulowań prawnych oraz zasad prowadzenia dokumentacji, a także prowadzenia działalności gospodarczej
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Biuro Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
QRCode Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajduje się przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, pokój 124. Tel. (32) 603 42 93.
E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Biuro czynne zgodnie z harmonogramem rekrutacji
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Śląskiej znajdują się na uczelnianej stronie rekrutacji.
9.1.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja WIMiM