Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja, rok akademicki 2018/2019, semestr letni
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj).

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres wimim_rekrutacja@polsl.pl.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Śląskiej znajdują się na
uczelnianej stronie rekrutacji.

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych II stopnia
Kierunek Specjalności na studiach stacjonarnych
Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki
 • Materiały i technologie łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Inżynieria jakości
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne
 • Inżynieria powierzchni
Inżynieria materiałowa - profil praktyczny

Materials Engineering (studia w języku angielskim)
 • Materials and Processes in Modern Industry
Technologie metali - profil ogólnoakademicki
 • Technologie wytwarzania i przetwórstwo metali
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Energetyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych II stopnia
Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki
 • Materiały i technologie łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Inżynieria jakości
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne
 • Inżynieria powierzchni
Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy


Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 30 kandydatów.

Kierunki studiów podyplomowych

1. Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów
2. Lean manufacturing
3. Inżynieria jakości
4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
5. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001
6. Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
7. Produkcja klasy światowej - WCM

Biuro Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
QRCode Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajduje się przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, pokój 127. Tel. (32) 603 42 93.
E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

13.11.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja WIMiM