Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja, rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej prowadzi nabór na studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj).

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres wimim_rekrutacja@polsl.pl.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Śląskiej znajdują się na
uczelnianej stronie rekrutacji.

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek Specjalności na studiach stacjonarnych
Inżynieria materiałowa
 • Materiały konstrukcyjne
 • Metody badań i ocena jakości wyrobów
 • Kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Ochrona antykorozyjna materiałów
 • Obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów

Informatyka przemysłowa profil praktyczny

 • Komputerowe systemy przemysłowe
 • Programowanie komputerów
Inżynieria produkcji
 • Inżynieria odwrotna
 • Certyfikacja wyrobów
 • Lean Enterprise
Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych II stopnia
Makrokierunek: Informatyka przemysłowa
 • Inteligentne systemy przemysłowe
 • Programowanie komputerów
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych I stopnia
Inżynieria materiałowa
 • Materiały konstrukcyjne
 • Metody badań i ocena jakości wyrobów
 • Kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Ochrona antykorozyjna materiałów
 • Obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • Inżynieria Produkcji
 • Lean enterprise


Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia odbywają się na podstawie wyników matury oraz złożenia wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów.

Kierunki studiów doktoranckich (III stopnia) stacjonarnych

Kierunki studiów doktoranckich (III stopnia) niestacjonarnych
Kierunki studiów podyplomowych

1. Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów
2. Lean manufacturing
3. Inżynieria jakości
4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
5. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001
6. Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
7. Produkcja klasy światowej - WCM

Biuro Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
QRCode Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajduje się przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, pokój 127. Tel. (32) 603 42 93.
E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Godziny otwarcia
10.00-14.00 od 2 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. oraz od 3 września 2018 r. do 3 października 2018 r.

Dodatkowo
10.00-15.00 w dniach 12, 17, 19, 20 lipca oraz 13, 18, 19, 26, 27 września 2018 r.
10.00-17.00 w dniach 10, 11, 16, 18 lipca i 11, 12, 17 września 2018 r.

6.7.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja WIMiM