Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja, rok akademicki 2018/2019, semestr letni
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj).

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres wimim_rekrutacja@polsl.pl.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Śląskiej znajdują się na
uczelnianej stronie rekrutacji.

Informacje dla studentów studiów II stopnia
W ankiecie osobowej kandydat nie posiadający wydanego dyplomu powinien w miejsce numeru dyplomu wpisać dowolny numer (np. 0), natomiast w miejscu daty wydania dyplomu - datę egzaminu dyplomowego. Opłatę za legitymację studencką w kwocie 17 zł należy wpłacić na indywidualne konto studenckie podane w systemie SOTS (System Obsługi Toku Studiów) w terminie wskazanym przez system. Na koncie rekrutacyjnym pojawi się numer albumu, który uprawnia do zalogowania się w SOTS.

Spotkania organizacyjne odbędą się 22.2.2019 r. (piątek) w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8:
 • Inżynieria Materiałowa (dualne) - godz. 13.00, sala 330
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne i niestacjonarne) - godz. 16.00, sala 253
 • Inżynieria Materiałowa (stacjonarne i niestacjonarne) - godz.17.00, sala 253
Czesne za semestr pierwszy w roku akademickiego 2018/19 w kwocie 2310 zł należy wpłacić na indywidualne konto studenckie w terminie do 15.03.2019 r.

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych II stopnia
Kierunek Specjalności na studiach stacjonarnych
Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki
 • Materiały i technologie łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Inżynieria jakości
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne
 • Inżynieria powierzchni
Inżynieria materiałowa - profil praktyczny
 • Nowoczesne materiały i technologie
Materials Engineering (studia w języku angielskim)
 • Materials and Processes in Modern Industry
Technologie metali - profil ogólnoakademicki
 • Technologie wytwarzania i przetwórstwo metali
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Energetyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych II stopnia
Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki
 • Materiały i technologie łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Inżynieria jakości
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne
 • Inżynieria powierzchni
Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy


Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów.

Przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 30 kandydatów.

Kierunki studiów podyplomowych

1. Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów
2. Lean manufacturing
3. Inżynieria jakości
4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
5. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001
6. Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
7. Produkcja klasy światowej - WCM

Biuro Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
QRCode Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajduje się przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, pokój 127. Tel. (32) 603 42 93.
E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Biuro jest czynne:
10:00-14:00 w okresie od 4.2.2019 r. do 2.3.2019 r.
oraz dodatkowo:
9:00-17:00 w dniach: 7.2, 8.2, 20.2 i 21.2.2019 r.
9:00-15:00 w dniu 11.2.2019 r.
9:00-14:00 w dniu 12.2.2019 r.
7:30-13:00 w dniu 22.2.2019 r.

7.2.2019 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja WIMiM