Członkowie Rady Wydziału
Tytuł i stopień naukowy
Imię i nazwisko
Dyscyplina lub kierunek studiów
Dziekan
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Ogólnych
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Profesorowie, doktorzy habilitowani
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. zw. PŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
automatyka, elektronika i elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Leszek Blacha inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Teresa Lis, prof. zw. PŚ inżynieria mechaniczna
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. PŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik inżynieria mechaniczna
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
inżynieria mechaniczna
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Stanisław Gil, prof. PŚ
inżynieria środowiska
górnictwo i energetyka
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ
inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ inżynieria mechaniczna
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Jarosław Piątkowski, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Jacek Pieprzyca, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr hab. inż. Janusz Richter, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Stanisław Roskosz, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Grzegorz Siwiec, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
automatyka, elektronika i elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Maciej Dyzia inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Henryk Kania
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Tomarz Rzychoń inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Szkliniarz
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
inżynieria materiałowa
Pozostali nauczyciele akademiccy
dr inż. Joanna Furman inżynieria produkcji
dr inż. Lesław Gajda inżynieria materiałowa
dr inż. Joanna Lisok informatyka przemysłowa
dr inż. Tomasz Maciąg metalurgia
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mgr inż. Dariusz Tytko

Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Wojciech Kałsa

Przedstawiciele studentów
Wiktoria Bałaban
zarządzanie i inżynieria produkcji
Jakub Calik
informatyka przemysłowa
Klaudia Dereń
zarządzanie i inżynieria produkcji
Sebastian Franc
informatyka przemysłowa
Michał Kamiński
inżynieria produkcji
Michał Kozieł
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kamila Leś zarządzanie i inżynieria produkcji
Oskar Łubik
inżynieria produkcji
Maciej Paszkiewicz
inżynieria produkcji
Anna Piechowska
informatyka przemysłowa
Rafał Rzońca
informatyka przemysłowa
Kamil Wojnarowski
zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedstawiciel ZNP
dr inż. Krystian Janiszewski

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
dr inż. Henryk Kasprzyk
Zaproszeni goście
dr Katarzyna Adrianowicz Instytut Matematyki
mgr Barbara Klemensiewicz Studium Języków Obcych
prof. dr hab. inż. Marian Nowak Instytut Fizyki
mgr Mirosława Sypień Ośrodek Sportu


Stan na dzień 10.10.2019 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Wydziału