Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w roku akademickim 2018/2019

Wszystkie posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 10.00 w sali 119

16 października 2018 r.
20 listopada 2018 r.
18 grudnia 2018 r.
22 stycznia 2019 r.
Uwaga! Zmiana terminu. 19 lutego 2019 r. 26 lutego 2019 r.
19 marca 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
14 maja 2019 r.
18 czerwca 2019 r.
9 lipca 2019 r.
  17 września 2019 r.

Członkowie Rady Wydziału
Tytuł i stopień naukowy
Imię i nazwisko
Specjalność naukowa/
jednostka organizacyjna
Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ
metalurgia
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. PŚ
inżynieria materiałowa
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
metalurgia
inżynieria produkcji
Profesorowie, doktorzy habilitowani
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. PŚ inżynieria materiałowa
metalurgia
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
elektrotechnika,
informatyka
inżynieria produkcji
prof. dr hab. inż. Leszek Blacha metalurgia
prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik metalurgia
prof. dr hab. inż. Teresa Lis, prof. zw. PŚ metalurgia,
inżynieria produkcji
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
inżynieria produkcji
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. PŚ inżynieria materiałowa
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
inżynieria materiałowa
metalurgia
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, prof. zw. PŚ inżynieria materiałowa
metalurgia
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. PŚ elektrotechnika,
informatyka
inżynieria produkcji
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik metalurgia,
inżynieria produkcji
dr hab. inż. Stanisław Gil, prof. PŚ metalurgia
inżynieria środowiska
dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ inżynieria materiałowa
metalurgia
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Janusz Richter, prof. PŚ inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
metalurgia
dr hab. inż. Anna Janina Dolata
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk
metalurgia
dr hab. inż. Bożena Gajdzik
inżynieria produkcji
dr hab. inż. Sławomir Golak
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Tomasz Merder
metalurgia
dr hab. inż. Beata Oleksiak
metalurgia
dr hab. inż. Bogdan Panic
metalurgia
dr hab. inż. Jarosław Piątkowski
metalurgia
dr hab. inż. Jacek Pieprzyca metalurgia
dr hab. inż. Roman Przyłucki
elektrotechnika
dr hab. inż. Stanisław Roskosz inżynieria materiałowa
dr hab. inż. Grzegorz Siwiec
metalurgia
dr hab. inż. Albert Smalcerz
metalurgia
dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
budowa i eksploatacja maszyn
Pozostali nauczyciele akademiccy
dr inż. Joanna Furman Katedra Inżynierii Produkcji
dr inż. Lesław Gajda Instytut Nauki o Materiałach
dr inż. Joanna Lisok Katedra Informatyki Przemysłowej
dr inż. Tomasz Maciąg Instytut Technologii Metali
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mgr inż. Dariusz Tytko

Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Wojciech Kałsa

Przedstawiciele studentów
Wiktoria Bałaban
zarządzanie i inżynieria produkcji
Jarosław Brzeziński technologie metali
Konrad Cichoszewski inżynieria materiałowa
Klaudia Dereń
zarządzanie i inżynieria produkcji
Mateusz Grela
technologie metali
Michał Kozieł
zarządzanie i inżynieria produkcji
Natalia Krzymińska technologie metali
Szymon Latusek technologie metali
Kamila Leś zarządzanie i inżynieria produkcji
Klaudia Popielarz inżynieria materiałowa
Karolina Szczygieł
inżynieria materiałowa
Mateusz Urbiczek
inżynieria materiałowa
Przedstawiciel ZNP
dr inż. Krystian Janiszewski

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
dr inż. Henryk Kasprzyk
Zaproszeni goście
dr Katarzyna Adrianowicz Instytut Matematyki
mgr Barbara Klemensiewicz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
prof. dr hab. inż. Marian Nowak Instytut Fizyki
mgr Mirosława Sypień Ośrodek Sportu


Stan na dzień 21.11.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Wydziału