Plany zajęć, rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy
Kierunek: inżynieria materiałowa
Plik z planem zajęć
Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
IM 11
IM 12

Rok 2

IM 20 sekcja 1
IM 20 sekcja 2
IM 20 legenda

Rok 3
IM 30 sekcja 1 i 2
IM 30 sekcja 3 i 4

Rok 4
IM 40


1
1


1
11
1


2


28.9.2017 r.
28.9.2017 r.


27.9.2017 r.
27.9.2017 r.27.9.2017 r.
27.9.2017 r.


17.10.2017 r.

Katowice, studia niestacjonarne I stopnia
Rok 1

IM 1029.10.2017 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia
Rok 1

IM 10 IJ
IM 10 MCiK
IM 10 MWST1
3
128.9.2017 r.
18.10.2017 r.
28.9.2017 r.

Katowice, studia niestacjonarne II stopnia
Rok 1

IM 1013.10.2017 r.

Kierunek: technologie metali Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 2
TM20


2


26.10.2017 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia
Rok 1

TM10 PPT218.10.2017 r.

Kierunek: metalurgia
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 4
M 40


1


29.9.2017 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: inżynieria produkcji
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
inż. prod. 10


1


27.9.2017 r.

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
ZIP 10

Rok 2

ZIP 20

Rok 3
ZIP 30

Rok 4
ZIP 40


2


1


1


2


9.11.2017 r.


27.9.2017 r.


28.9.2017 r.


23.10.2017 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia
Rok 1

ZIP 10 LP
ZIP 10 ZBiHP2
25.10.2017 r.
3.10.2017 r.

Katowice, studia niestacjonarne I stopnia

Rok 1
ZIP 10

Rok 2

ZIP 20

Rok 3
ZIP 30

Rok 4
ZIP 402


1


1


112.10.2017 r.


2.10.2017 r.


4.10.2017 r.


4.10.2017 r.

Katowice, studia niestacjonarne II stopnia
Rok 1

ZIP 10 ZBiHP13.10.2017 r.

Makrokierunek: informatyka przemysłowa Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
  inf. przem. 10 PP

Rok 2
inf. przem. 20 PP

Rok 3
inf. przem. 30 PP

Rok 4
inf. przem. 40


1


1


1


1


29.9.2017 r.


29.9.2017 r.


29.9.2017 r.


29.9.2017 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia
Rok 1

  inf. przem. 10 ISP129.9.2017 r.

Katowice, studia niestacjonarne II stopnia


Studia podyplomowe Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Lean Manufacturing
Semestr 1
LM 10

1

10.10.2017 r.
 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany zajęć