Plany zajęć, rok akademicki 2017/2018, semestr letni
Kierunek: inżynieria materiałowa
Plik z planem zajęć
Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
IM 11

Rok 2

IM 20

Rok 3
IM 30A
IM 30B
IM 30C


2


3


1
1
1


13.2.2018 r.


27.2.2018 r.


13.2.2018 r.
13.2.2018 r.
13.2.2018 r.

Katowice, studia niestacjonarne I stopnia Rok 1
IM 10


1


19.2.2018 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia Rok 1
IM 10 MITWM

Rok 2

IM 20 IJ
IM 20 MCiK
IM 20 MWŚT


3


1
1
1


26.3.2018 r.


15.2.2018 r.
15.2.2018 r.
15.2.2018 r.

Katowice, studia niestacjonarne II stopnia Rok 2
IM 20 IP


2


21.2.2018 r.

Kierunek: technologie metali Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 2
TM 20


2


22.2.2018 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia Rok 1
TM 10 PPT IOS

Rok 2

TM 20 PPT


3


2


8.3.2018 r.


22.2.2018 r.

Kierunek: inżynieria produkcji
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
inż. prod. 11


1


13.2.2018 r.

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
ZIP 11

Rok 2
ZIP 20

Rok 3
ZIP 31
ZIP 32


4


2


2
2


13.2.2018 r.


16.2.2018 r.


20.2.2018 r.
20.2.2018 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia Rok 1
ZIP 10 LP
ZIP 10 OPP gr. stac.
ZIP 10 OPP IOS
ZIP 10 ZBP

Rok 2

ZIP 20 ZBiHP
ZIP 20 LP


2
2
2
3


3
3


2.3.2018 r.
2.3.2018 r.
2.3.2018 r.
6.3.2018 r.


2.3.2018 r.
2.3.2018 r.

Katowice, studia niestacjonarne I stopnia
Rok 1
ZIP 10

Rok 2
ZIP 20

Rok 3

ZIP 30


1


4


2


21.2.2018 r.


2.3.2018 r.


28.2.2018 r.

Katowice, studia niestacjonarne II stopnia Rok 2
ZIP 20 ZBiHP


1


22.2.2018 r.

Makrokierunek: informatyka przemysłowa Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia Rok 1
  inf. przem. 10 PP

Rok 2
  inf. przem. 20 PP

Rok 3
  inf. przem. 30 PP

Rok 4
  inf. przem. 40 PP


3


2


2


2


5.3.2018 r.


4.3.2018 r.


4.3.2018 r.


4.3.2018 r.

Katowice, studia stacjonarne II stopnia Rok 2
  inf. przem. 20


2


4.3.2018 r.

Studia podyplomowe Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Lean Manufacturing 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany zajęć