Plany studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Siatki zajęć na poszczególnych rodzajach i kierunkach studiów:

Studia stacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)
informatyka przemysłowa (profil praktyczny) - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 146 KB)

Studia niestacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)
zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki) - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 208 KB)

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)
inżynieria materiałowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 148 KB)
zarządzanie i inżynieria produkcji - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 12,3 MB)

Studia stacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

Studia niestacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)
inżynieria materiałowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 228 KB)
makrokierunek informatyka przemysłowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 281 KB)
technologie metali - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 110 KB)
zarządzanie i inżynieria produkcji - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 113 KB)

Studia niestacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)
inżynieria materiałowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 229 KB)
informatyka przemysłowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 86 KB)
zarządzanie i inżynieria produkcji - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 115 KB)

Studia stacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017)
inżynieria materiałowa
informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
technologie metali
zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017)
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017)
Studia niestacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017)

inżynieria materiałowa - przedmioty wspólne i specjalności (zip, 126 KB)
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) - przedmioty wspólne (zip, 144 KB)
zarządzanie i inżynieria produkcji - przedmioty wspólne (zip, 107 KB)

Studia stacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15)
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
inżynieria materiałowa
metalurgia
zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15)
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15)
inżynieria materiałowa
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
metalurgia
zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne II stopnia (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15)
inżynieria materiałowa
makrokierunek informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki)
zarządzanie i inżynieria produkcji

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany studiów