Organizacja roku akademickiego 2019/2020

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Konarskiego 18b
2. Rok akademicki trwa od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 października 2019 r. (tydzień parzysty) do 2 lutego 2020 r.
  21 stycznia 2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego
  23 stycznia 2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego
 • wakacje zimowe od 21 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 3 lutego 2020 r. do 9 lutego 2020 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 10 lutego 2020 r. do 16 lutego 2020 r.
 • przerwa międzysemestralna od 17 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r.
Termin zaliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2020 r.

b) semestr letni, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 24 lutego 2020 r. (tydzień nieparzysty) do 21 czerwca 2020 r.
  15 czerwca 2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego
  16 czerwca 2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego
  17 czerwca 2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego
 • wakacje wiosenne od 9 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.
 • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów ze starostą grupy studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej
 • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
Termin zaliczenia semestru letniego oraz roku - 30 września 2020 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 1 listopada 2019 r.
 • 11 listopada 2019 r.
 • 6 stycznia 2020 r.
 • 1 maja 2020 r.
 • 3 maja 2020 r.
 • 31 maja 2020 r.
 • 11 czerwca 2020 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 2 października 2019 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego
 • 2 maja 2020 r. - dzień rektorski
 • 29 maja 2020 r. - Igry studenckie
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Organizacja roku akademickiego