Katedra Informatyki Przemysłowej (RM4)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat katedry:
inż. Aldona Fijałkowska

Tel: (32) 603 4280, (32) 603 4172
Fax: (32) 603 4280

e-mail: RM4@polsl.pl
strona www katedry

Kierownik katedry
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof zw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof zw. PŚ
dr hab. inż. Sławomir Golak
dr hab. inż. Roman Przyłucki
dr hab. inż. Albert Smalcerz
dr inż. Marcin Blachnik
dr Katarzyna Gawryś
dr inż. Grzegorz Kopeć
dr Adam Kachel
dr inż. Joanna Lisok
dr inż. Łukasz Maliński
dr inż. Krystian Mączka
dr inż. Paweł Świtała
dr inż. Adrian Smagór
dr inż. Mariusz Wnęk

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
inż. Aldona Fijałkowska
mgr inż. Ryszard Koczyrkiewicz
mgr Bronisław Maciuk

Stan na dzień 1.9.2017 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra RM4