Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej i Ochrony Środowiska (RM2)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat katedry:
inż. Danuta Łaskawiec
pokój 338

tel:/fax. (32) 603 4189

e-mail: RM2@polsl.pl
strona www katedry

Kierownik katedry
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Leszek Blacha
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ
dr hab. inż. Stanisław Gil, prof. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Rzyman, prof. PŚ
dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
dr hab. inż. Jacek Pieprzyca
dr hab. inż. Grzegorz Siwiec
dr inż. Wojciech Bialik
dr inż. Krystian Janiszewski
dr inż. Maciej Jodkowski
dr inż. Tomasz Maciąg
  dr inż. Tomasz Merder
dr inż. Józef Ochman
dr inż. Joanna Willner

Doktoranci
mgr inż. Wojciech Kałsa
mgr inż. Magdalena Lisińska
mgr inż. Bartosz Węcki
mgr Tomasz Wojtal

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Danuta Łaskawiec
dr inż. Tomasz Matuła
mgr inż. Justyna Pawlik-Dobrowolska

Stan na dzień 19.10.2019 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra RM2