Katedra Inżynierii Produkcji (RM1)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat katedry:
dr inż. Monika Żelichowska
pokój 132

Tel: (32) 603 4212
Fax: (32) 603 4212

e-mail: RM1@polsl.pl
strona www

Kierownik katedry
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Teresa  Lis
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
dr hab. inż. Bolesław Machulec, prof. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
dr inż. Joanna Furman
dr inż. Sandra Grabowska
dr inż. Małgorzata Hordyńska
dr inż. Henryk Kasprzyk
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
dr inż. Tomasz Małysa
dr Wioletta Ocieczek
dr Alfred Skorupka

Doktoranci
mgr inż. Sebastian Jucha
mgr inż. Kamil Kołtało
mgr inż. Karolina Łakomy
mgr inż. Szymon Pawlak
mgr inż. Łukasz Poloczek
mgr inż. Roksana Poloczek

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
dr inż. Monika Żelichowska


Stan na dzień 1.5.2019 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra RM1