Instytut Inżynierii Materiałowej (RM3)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat instytutu:
mgr Magdalena Dudek

tel./fax: (32) 603 4400

e-mail: RM3@polsl.pl
strona www: www.inom.polsl.pl

Jednostki organizacyjne Instytutu Inżynierii Materiałowej:
Zakład Ceramiki, Kompozytów i Technologii Odlewniczych (RM3-1)
Zakład Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej (RM3-2)
Zakład Badań i Mechaniki Materiałów (RM3-3)

Dyrektor instytutu
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy administracyjny i inżynieryjno-techniczni
mgr Magdalena Dudek

Zakład Ceramiki, Kompozytów i Technologii Odlewniczych (RM3-1)
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. PŚ
dr hab inż. Janusz Richter, prof. PŚ
dr hab. inż. Anna Janina Dolata
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
dr hab. inż. Jarosław Piątkowski
dr hab. inż. Stanisław Roskosz
dr inż. Maciej Dyzia
dr inż. Paweł Gradoń
dr inż. Tomasz Pawlik
dr inż. Jakub Wieczorek

Pracownicy dydaktyczni
dr inż. Tomasz Mikuszewski

Pracownicy naukowi
prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, prof. zw. PŚ
dr inż. Daniel Michalik

Doktoranci
mgr. inż. Barbara Adamczyk
mgr inż. Milena Kierat
mgr inż. Martyna Lachowska
mgr inż. Damian Migas
mgr inż. Piotr Olesik

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
dr inż. Marta Mikuśkiewicz
mgr. inż. Dawid Niemiec
Henryk Albrecht
Karol Szuda

Zakład Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej (RM3-2)
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
dr inż. Iwona Bednarczyk
dr inż. Janusz Cebulski
dr inż. Monika Hyrcza-Michalska
dr inż. Aleksander Iwaniak
dr inż. Henryk Kania
dr inż. Agnieszka Szkliniarz
dr inż. Krzysztof Szymański
dr inż. Marek Tkocz
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
dr inż. Bartosz Witala

Pracownicy dydaktyczni
dr inż. Jacek Mendala
dr inż. Adam Płachta

Pracownicy naukowi
prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba
dr inż. Anna Śmiglewicz

Doktoranci
mgr inż. Karolina Kowalczyk
mgr. inż. Grzegorz Perzyński
mgr inż. Anna Skupińska
mgr inż. Jarosław Tracz

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Adrian Mościcki
Eugeniusz Gadzik
Adam Guca
Stanisław Sidło

Zakład Badań i Mechaniki Materiałów (RM3-3)
Kierownik zakładu
dr hab. inż.  Andrzej Kiełbus, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. zw. PŚ
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni, prof zw. PŚ
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. PŚ
dr hab. inż.  Andrzej Kiełbus, prof. PŚ
dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. PŚ
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Anna Jasik
dr inż. Grzegorz Junak
dr inż. Anżelina Marek
dr inż. Tomasz Rzychoń
dr inż. Agnieszka Szczotok

Pracownicy dydaktyczni
dr inż. Jacek Chrapoński
dr inż. Lesław Gajda

Doktoranci
mgr inż. Agata Brzezińska
mgr inż. Marcin Godzierz
mgr inż. Adam Gryc
mgr inż. Natalia Konieczna
mgr inż. Katarzyna Łyczkowska
mgr inż. Dorota Pasek
mgr inż. Anna Urbańczyk-Gucwa
mgr inż. Patryk Wrześniowski

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Bartosz Chmiela
mgr inż. Marek Staszewski
Piotr Kałamarz

Stan na dzień 7.11.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytut RM3