Instytut Inżynierii Materiałowej (RM3)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat instytutu:
mgr Magdalena Dudek

Tel: (32) 603 4443
Fax: (32) 603 4400

e-mail: RM3@polsl.pl
strona www: www.inom.polsl.pl

Jednostki organizacyjne Instytutu Inżynierii Materiałowej:
Zakład Ceramiki, Kompozytów i Technologii Odlewniczych (RM3-1)
Zakład Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej (RM3-2)
Zakład Badań i Mechaniki Materiałów (RM3-3)

Dyrektor instytutu
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy administracyjny i inżynieryjno-techniczni
mgr Iwona Burska
mgr Magdalena Dudek
mgr inż. Adrian Mościcki

Zakład Ceramiki, Kompozytów i Technologii Odlewniczych (RM3-1)
e-mail: RM3-1@polsl.pl

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, prof. zw. PŚ
prof. dr hab. Michał Żelechower, prof. zw. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. nadzw. PŚ
dr hab inż. Janusz Richter, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Anna Janina Dolata
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
dr hab. inż. Jarosław Piątkowski
dr hab. inż. Stanisław Roskosz
dr inż. Maciej Dyzia
dr inż. Paweł Gradoń
dr inż. Daniel Michalik
dr inż. Rafał Michalik
dr inż. Tomasz Mikuszewski
dr inż. Tomasz Pawlik
dr inż. Roman Przeliorz
dr inż. Jakub Wieczorek

Doktoranci
mgr. inż. Barbara Adamczyk
mgr. inż. Elwira Czerska
mgr. inż. Bartosz Hekner
mgr. inż. Hanna Myalska

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
dr inż. Marta Mikuśkiewicz
mgr. inż. Dawid Niemiec
Henryk Albrecht
Karol Szuda

Zakład Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej (RM3-2)
e-mail: RM3-2@polsl.pl

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik
prof. dr hab. inż. Piotr Liberski
prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba
prof dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz
dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
dr inż. Iwona Bednarczyk
dr inż. Janusz Cebulski
dr inż. Monika Hyrcza-Michalska
dr inż. Aleksander Iwaniak
dr inż. Henryk Kania
dr inż. Jacek Mendala
dr inż. Adam Płachta
dr inż. Joanna Przondziono
dr inż. Agnieszka Szkliniarz
dr inż. Krzysztof Szymański
dr inż. Anna Śmiglewicz
dr inż. Marek Tkocz
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
dr inż. Bartosz Witala

Doktoranci
mgr inż. Karolina Kowalczyk
mgr. inż. Grzegorz Perzyński
mgr inż. Anna Skupińska
mgr inż. Jarosław Tracz

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
inż. Wiktor Szatka
Eugeniusz Gadzik
Adam Guca
Henryk Lipski
Stanisław Sidło

Zakład Badań i Mechaniki Materiałów (RM3-3)
e-mail: RM3-3@polsl.pl
Kierownik zakładu
dr hab. inż.  Andrzej Kiełbus, prof. nadzw. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. zw. PŚ
prof. dr hab. inż. Adam Hernas, prof. zw. PŚ
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni, prof zw. PŚ
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Marek Cieśla, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż.  Andrzej Kiełbus, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nadzw. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Bartosz Chmiela
dr inż. Jacek Chrapoński
dr inż. Lesław Gajda
dr inż. Anna Jasik
dr inż. Grzegorz Junak
dr inż. Marian Maliński, docent PŚ
dr inż. Anżelina Marek
dr inż. Kazimierz Mutwil
dr inż. Tomasz Rzychoń
dr inż. Agnieszka Szczotok

Doktoranci
mgr inż. Agata Brzezińska
mgr inż. Bartłomiej Dybowski
mgr inż. Rafał Findziński
mgr inż. Marcin Godzierz
mgr inż. Adam Gryc
mgr inż. Katarzyna Harabas
mgr inż. Natalia Konieczna
mgr inż. Barbara Kościelniak
mgr inż. Katarzyna Łyczkowska
mgr inż. Anna Urbańczyk-Gucwa

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Marek Staszewski
Teresa Gąska
Piotr Kałamarz

Stan na dzień 26.2.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytut RM3