Ustawienia bezprzewodowej sieci eduroam na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Eduroam umożliwia bezpłatny dostęp do sieci Internet każdemu studentowi i pracownikowi Politechniki Śląskiej. Więcej informacji znajduje się na stronach www.eduroam.pl oraz www.eduroam.org. Instrukcje konfigurowania i logowania się do sieci:


Można również skorzystać z konfiguratora sieci (kliknij tutaj).

Uwaga! Urządzenia z systemem operacyjnym Windows XP nie mogą łączyć się z eduroam ze względu na to, że nie zapewniają odpowiedniego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez tą sieć.

Windows 10
System Windows 10 powinien automatycznie skonfigurować właściwości połączenia.

Należy wybrać sieć eduroam
W10_1

Następnie "połącz"
W10_2

Należy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła takiego jak do uczelnianej poczty elektronicznej i systemu SOTS. Uwaga - użytkownik musi być podany z końcówką @polsl.pl np. mkraszewska@polsl.pl, w przypadku studentów - mkraszewska@student.polsl.pl
W10_3

Jeżeli pojawi się informacja dot. certyfikatu serwera należy zaakceptować certyfikat klikając "Połącz"
W10_4

Gotowe!

Windows 8
System Windows 8 powinien automatycznie skonfigurować właściwości połączenia.

Należy wybrać sieć eduroam
W8_1

Następnie "połącz"
W8_2

Należy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła takiego jak do uczelnianej poczty elektronicznej i systemu SOTS. Uwaga - użytkownik musi być podany z końcówką @polsl.pl np. mkraszewska@polsl.pl, w przypadku studentów - mkraszewska@student.polsl.pl
W8_3

Jeżeli pojawi się informacja dot. certyfikatu serwera należy zaakceptować certyfikat klikając "Połącz"
W8_4

Gotowe!

Windows 7 i Vista
System powinien automatycznie skonfigurować właściwości połączenia. W przypadku problemów należy wykonać następujące czynności:

W prawym dolnym rogu ekranu kliknąć ikonę bezprzewodowego połączenia sieciowego i następnie "Otwórz Centrum sieci i udostępniania"
W7_01

Wybrać "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi"
W7_02

Kliknąć przycisk "Dodaj"
W7_03

Wybrać "Ręcznie utwórz profil sieciowy"
W7_04

Podać "Nazwę sieci": eduroam
Wybrać typ zabezpieczeń: "WPA2-Enterprise", "Typ szyfrowania": AES i kliknąć przycisk "Dalej"
W7_05

Kliknąć "Zmień ustawienia połączenia
W7_06

W oknie "Właściwości sieci bezprzewodowej" wybrać kartę "Zabezpieczenia"
W7_07

Następnie przycisk "Ustawienia"
W7_08

W oknie "Właściwości chronionego protokołu EAP" kliknąć przycisk "Konfiguruj"
W7_09

W oknie „Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2” odznaczyć opcję "Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows". Po wykonaniu tej czynności kliknąć OK i ponownie OK.
W7_10

W oknie "Właściwości sieci bezprzewodowej" kliknąć przycisk "Ustawienia zaawansowane"
W7_11

W oknie "Ustawienia zaawansowane" zaznaczyć pole wyboru "Określ tryb uwierzytelniania" i z listy rozwijanej wybrać pozycję "Uwierzytelnianie użytkownika lub komputera". Zatwierdzić przyciskiem "OK"
W7_12

Wszystkie kolejne okna opuścić klikając przyciski "OK". Ponownie wybrać w prawym dolnym rogu ekranu ikonę połączenia sieci bezprzewodowej, wybrać sieć eduroam i kliknąć przycisk "Połącz"
W7_13

Wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła takiego jak do uczelnianej poczty elektronicznej i systemu SOTS. Uwaga - użytkownik musi być podany z końcówką @polsl.pl np. mkraszewska@polsl.pl, w przypadku studentów - mkraszewska@student.polsl.pl
W7_14

W przypadku pojawienia się informacji o certyfikacie serwera potwierdzić klikając przycisk "Połącz"
W7_15

Gotowe!

Android
Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła takiego jak do uczelnianej poczty elektronicznej i systemu SOTS. Uwaga - użytkownik musi być podany z końcówką @polsl.pl np. mkraszewska@polsl.pl, w przypadku studentów - mkraszewska@student.polsl.pl.

Dodatkowo należy ustawić parametry:
  • metoda EAP: PEAP
  • drugi etap uwierzytelniania: MSCHAPV2
Przykładowe ustawienia dla różnych wersji Androida:

Android_7
Android_6
Android_4
eduroam_ustawienia

Uwaga! W nowszych wersjach systemu zamiast ustawiania rodzaju drugiego etapu uwierzytelniania można wybrać opcję "Skorzystaj z certyfikatów systemowych"
Android_7

Gotowe!
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
eduroam