Dokumenty i pliki do pobrania
Regulamin studiów
pobierz (pdf, 475 KB)
Regulamin studiów podyplomowych pobierz (pdf, 1,89 MB)
Kwestionariusz osobowy dla studentów studiów podyplomowych pobierz (pdf, 91 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (dziennych) w roku akademickim 2018/2019 pobierz (pdf, 64 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (dziennych) w roku akademickim 2017/2018
pobierz (pdf, 27 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2018/2019 pobierz (pdf, 63 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2017/2018
pobierz (pdf, 25 KB)
Wzór podania do Prodziekana
pobierz (pdf, 21 KB)
Wzór recenzji projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej
pobierz (doc, 51 KB)
Praktyki studenckie
Wydziałowe zasady planowania i odbywania praktyk studenckich
pobierz (pdf, 212 KB)
Ramowy program praktyk - metalurgia
pobierz (pdf, 24 KB)
Ramowy program praktyk - ZIP
pobierz (pdf, 35 KB)
Ramowy program praktyk - IP pobierz (pdf, 301 KB)
Sprawozdanie z praktyki studenckiej
pobierz (pdf, 44 KB)
Więcej dokumentów (regulamin praktyk studenckich, umowy, itd.) znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia
Dla studentów przystepujących do egzaminu dyplomowego
Oświadczenie o prawach autorskich
pobierz (pdf, 32 KB)
Oświadczenie o udostępnieniu pracy
pobierz (pdf, 35 KB)
Podanie o odpis dyplomu w języku obcym
pobierz (pdf, 23 KB)
Podanie o odpis suplementu w języku angielskim
pobierz (pdf, 23 KB)
Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej
pobierz (doc, 37 KB)
Wzór strony tytułowej projektu inżynierskiego
pobierz (doc, 37 KB)
Karta obiegowa
pobierz (pdf, 193 KB)
Inne dokumenty
Koszty ponoszone przez wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
pobierz (pdf, 22 KB)
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
pobierz (doc, 50 KB)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty i pliki do pobrania