Dokumenty i pliki do pobrania
Regulamin studiów
pobierz (pdf, 475 KB)
Regulamin studiów podyplomowych pobierz (pdf, 1,89 MB)
Kwestionariusz osobowy dla studentów studiów podyplomowych pobierz (pdf, 91 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (dziennych) w roku akademickim 2018/2019 pobierz (pdf, 64 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (dziennych) w roku akademickim 2017/2018
pobierz (pdf, 27 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2018/2019 pobierz (pdf, 63 KB)
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2017/2018
pobierz (pdf, 25 KB)
Wzór podania do Prodziekana
pobierz (pdf, 21 KB)
Wzór recenzji projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej
pobierz (doc, 51 KB)
Koszty ponoszone przez wydział w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pobierz (pdf, 22 KB)
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim pobierz (doc, 50 KB)
Praktyki studenckie
Wydziałowe zasady planowania i odbywania praktyk studenckich
pobierz (pdf, 212 KB)
Ramowy program praktyk - metalurgia
pobierz (pdf, 24 KB)
Ramowy program praktyk - ZIP
pobierz (pdf, 35 KB)
Ramowy program praktyk - IP pobierz (pdf, 301 KB)
Sprawozdanie z praktyki studenckiej
pobierz (pdf, 44 KB)
Więcej dokumentów (regulamin praktyk studenckich, umowy, itd.) znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia
Dla studentów przystepujących do egzaminu dyplomowego oraz absolwentów
Wytyczne i wskazówki dotyczące przygotowania i napisania pracy dyplomowej oraz projektu inżynierskiego
pobierz (pdf, 180 KB)
Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji pracy dyplomowej
pobierz (pdf, 88 KB)
Oświadczenie o prawach autorskich
pobierz (pdf, 32 KB)
Oświadczenie o udostępnieniu pracy
pobierz (pdf, 35 KB)
Podanie o odpis dyplomu w języku obcym
pobierz (pdf, 23 KB)
Podanie o odpis suplementu w języku angielskim
pobierz (pdf, 23 KB)
Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej
pobierz (doc, 37 KB)
Wzór strony tytułowej projektu inżynierskiego
pobierz (doc, 37 KB)
Karta obiegowa
pobierz (pdf, 193 KB)
Ankieta: Ocena jakości kształcenia i przebiegu studiów
pobierz (pdf, 438 KB)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty i pliki do pobrania