25 czerwca 2020
Program stażowy dla studentów

Rozpoczął się nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach programu Ministerstwa Klimatu oraz spółek energetycznych. Zachęcamy studentów do aplikowania.

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2020 12:44, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2020 12:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 czerwca 2020
Nagroda dla naszych pracowników

Z dumą informujemy, że produkt opracowany przez pracowników naszego wydziału: dr hab. inż. Annę Janinę Dolatę, prof PŚ oraz dra hab. inż. Macieja Dyzię w ramach realizacji projektu Tango2 został doceniony przez międzynarodowe interdyscyplinarne jury na Targach INTARG 2020. Projekt opracowany i wykonany przez naszych naukowców: "Tłok do silnika spalinowego wzmocniony lokalnie kompozytowym insertem typu Al/SiCp kształtowanym w procesie odlewania odśrodkowego" otrzymał srebrny medal targów. Informacje dotyczące nagrodzonych rozwiązań znajdują się na stronie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2020 23:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2020 23:58, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 czerwca 2020
Terminy składania prac dyplomowych

29 czerwca 2020 r. mija termin składania w Biurze Obsługi Studentów magisterskich prac dyplomowych. Jednocześnie ze względów organizacyjnych wszystkie egzaminy dyplomowe muszą zostać przeprowadzone do 17 lipca 2020 r. Regulaminowy termin składania prac po wakacjach pozostaje bez zmian - można to zrobić do 10 września br.

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 19:45, autor: Rafał Wąsik
18 czerwca 2020
Studiuj u nas

Już dziś podejmij decyzję o studiowaniu na jednym z kilku kierunkow jakie oferuje nasz wydział! Oferujemy studia na kierunkach:
 • informatyka przemysłowa, studia stacjonarne
 • inżynieria materiałowa, stacjonarne i niestacjonarne
 • inżynieria produkcji, stacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne i niestacjonarne
Z nami zbudujesz kompetencje i wiedzę niezbędne na rynku pracy! Zostań inżynierem z nami!

Strona rekrutacji na Politechnikę Śląską: rekrutacja.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 13:58, autor: Rafał Wąsik
14 czerwca 2020
Lista tematów projektów inżynierskich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną studenci mogą zapoznać się z tematami prac projektów inżynierskich przez stronę internetową. Pracownicy Biura Obsługi Studentów po 23 czerwca 2020 r. (dokładny termin zostanie przekazany mejlem) będą podczas telefonicznych rozmów ze studentami rezerwować temat dla każdej osoby. Wybór tematów przez studentów będzie następował w kolejności zgodnej z rankingiem średnich ocen począwszy od osoby z najwyższą średnią.

Lista tematów projektów inżynierskich
Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria materiałowa
temat pojektu
promotor recenzent
Starzenie wybranych tworzyw termoplastycznych pod wpływem promieni UV
dr hab. inż. Mateusz Kozioł

Starzenie temperaturowe wybranych tworzyw termoplastycznych
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Starzenie wybranych żywic utwardzalnych pod wpływem promieni UV
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Starzenie temperaturowe wybranych żywic utwardzalnych
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Struktury węglowe jako komponenty materiałów specjalnego przeznaczenia
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Formowanie wyrobu laminatowego zawierającego małe krzywizny - przygotowanie formy do laminowania
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Formowanie wyrobu laminatowego zawierającego małe krzywizny, z użyciem techniki próżniowej
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Drukowanie wyrobów użytkowych metodą FDM
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Uzyskiwanie wyrobów ceramicznych metodą druku 3D
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Przewodowe wyprowadzanie sygnału elektrycznego z laminatu polimer-włókno
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Drukowanie elementów przeznaczonych do procesów dibondingu
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Wytłaczanie kompozytów zawierających napełnienie piezoelektryczne
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Otrzymywanie kompozytów żywicznych zawierających napełnienie piezoelektryczne
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Obróbka wykańczająca wydruków wykonanych z tworzywa ASA
dr inż. Paweł Gradoń

Metodyka analizy kalorymetrycznej prowadzonej metodą opadania
dr inż. Paweł Gradoń
Zastosowanie druku 3D do wytwarzania modeli traconych dla odlewnictwa precyzyjnego
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór parametrów obróbki stopów metali na podstawie analizy kalorymetrycznej
dr inż. Paweł Gradoń
Modyfikacja żywic foto-utwardzalnych pigmentami luminoforowymi
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór parametrów druku 3D elementów imitujących kamień oraz drewno
dr inż. Paweł Gradoń
Adaptacja ekstrudera drukarki ROBO 3D R1 do druku z gęstwy ceramicznej
dr inż. Paweł Gradoń
Wytwarzania elementów ogniotrwałych metodą druku 3D w technologii FDM
dr inż. Paweł Gradoń
Właściwości cieplne gipsowych mas formierskich dla odlewnictwa precyzyjnego
dr inż. Paweł Gradoń
Wprowadzanie trudno-zwilżalnych substancji modyfikujących do kąpieli metalowej
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę stopów Ni-Cu-Mn-Al o podwyższonej entropii
dr inż. Paweł Gradoń
Właściwości cieplne stopów Ni-Cu-Mn-Al o podwyższonej entropii
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ ułożenia termoelementu pomiarowego na dokładność analizy ATD stopu Al-Cu
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ parametrów druku 3D na właściwości mechaniczne elementów wykonanych z żywicy foto-utwardzalnej
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór technologii, materiału oraz optymalizacja parametrów druku 3D pod kątem wytwarzania elementów o wysokiej szczelności
dr inż. Paweł Gradoń
Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria produkcji
temat pojektu promotor
recenzent
Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem wybranych narzędzi (LM, Kaizen, 5S, Poka-Yoke, TQM, Reeingineering, LM, Benchmarking, Six Sigma i inne)
dr inż. Małgorzata Hordyńska
dr iż. Joanna Furman
Ocena możliwości wprowadzenia w przedsiębiorstwie zrównoważonej produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Wioletta Ocieczek
Analiza możliwości tworzenia ekosystemów przemysłowych na wybranym przykładzie
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku recyklingu
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Joanna Furman
Poprawa bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Projektowanie produktu zorientowanego na recykling
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Mapowanie strumienia wartości na przykładzie wybranego procesu produkcyjnego
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Joanna Furman
Zastępowanie produktów usługami jako nowa forma gospodarowania w przedsiębiorstwie
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr Wioletta Ocieczek
Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii/paliw alternatywnych w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Analiza możliwości odzysku surowców w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Bogdan Panic, PŚ
Zapobieganie powstawaniu odpadów na przykładzie przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Poprawa funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów na przykładzie przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zarządzanie łańcuchem logistyki odwrotnej przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Optymalizacja zużycia wybranych surowców w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Audyt środowiskowy pod kątem wprowadzania strategii Czystszej Produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Zmiana modelu biznesowego firmy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wypadek pandemii
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr Wioletta Ocieczek
Scenariusze funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Studia stacjonarne I stopnia kierunku informatyka przemysłowa
temat pojektu promotor
recenzent
Wykorzystanie mikroprocesora do budowy układu elektronicznego lub rozwijanie makiety hali produkcyjnej z wykorzystaniem sterownika PLC
dr inż. Mariusz Wnęk
dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PŚ
Aplikacja kliencka w c++/Dron mierzący stężenie zanieczyszczeń powietrza
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
System pomiaru wybranych wielkości technologicznych wraz z transmisją danych z wykorzystaniem sieci GSM i prezentacją wyników u klienta
dr inż. Mariusz Wnęk dr inż. Joanna Lisok
Sterowanie komputerem za pomocą urządzenia opartego na mikrokontrolerze AVR pt. USBMediaController + aplikacja sterownika pod Windows w WPF
dr inż. Mariusz Wnęk dr Adam Kachel
Projekt archiwizatora danych typu klient-serwer opartego o technologię .NET/Wykonanie aplikacji mobilnej w oparciu o system WebHMI/iFIX do zdalnego sterowania i nadzorowania procesem leżakowania piwa w Nadwrciańskim Browarze w Pątnowie
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja wykorzystująca technologię Java
dr inż. Mariusz Wnęk dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja do wykrywania pieszych na obrazach - język C#/Aplikacja raportująca oparta o system SAP - język ABAP
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
System do zdalnego zarządzania urządzeniami elektronicznymi oraz mechanicznymi w oparciu o aplikację internetową oraz sieć mikrokontrolerów
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
Aplikacja webowa React
dr inż. Adrian Smagór
dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa - .Net Core, Angular. Wykonanie zintegrowanego systemu obsługi obiektów i zajęć sportowych
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Weryfikacja poziomu zaufania, metoda wyłudzania danych
dr inż. Adrian Smagór
Projekt platformy wsparcia projektów inżynierskich w technologii .NET (Core,ASP,DBO) wraz z jej implementacją w środowisku produkcyjnym przy uzyciu Dockera
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Wirtualizacja systemów operacyjnych i usług narzędziami VirtualBox, Citrix, VMware i Hyper-V
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Marcin Blachnik
Projekt sieci komputerowej (w przedsiębiorstwie/uczelni) w oparciu o urządzenia Cisco
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Joanna Lisok
System do synchronizacji pomiędzy bazami agregującymi pulikacje naukowe Katedry Informatyki Przemysłowej, Wydziału Inżynierii Materialowej w języku C++
dr inż. Adrian Smagór dr Adam Kachel
Java aplikacja do zarządzania smart domem
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Marcin Blachnik
Aplikacja webowa .NET core
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa w .NET core + Angular
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Projket web z wykorzystaniem Spring + React/Angular realizujący przyjętą logikę biznesową
dr inż. Joanna Lisok
dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa .net core + angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa w .NET core i Angularze
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Projekt aplikacji webowej .NET Core + React/Angular + serwis SharePoint
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja Java/Spring oparta o machine learning/AI lub Silnik sztucznej inteligencji lub gra z Sztuczną inteligencją lub Aplikacja Java/Spring np. gra
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Marcin Blachnik
Aplikacja webowa .net core/angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa .net core/angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Bazy danych SQL
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa w Angular/React + ASP .NET Core z funkcją uczenia się preferencji klienta i inteligentnego proponowania kolejnych produktów, lub aplikacja desktopowa do tworzenia backupów w języku Rust
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Proces wykrywania i reagowania na podatności wykryte w vulnerability scanningu
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Adrian Smagór
Aplikacja webowa wykorzystująca technologię ASP.NET Core + Angular (lub Blazor-server/Blazor-Client), być może oparta o architekturę mikroserwisów stosująca wzorzec CQRS z podejściem DDD. Przykładowo system komunikacji międzybiznesowej, aplikacja streamingowa (aka YouTube), aplikacja do zgłaszania i obsługi błędów, system zarządzania dokumentacją, system zarządzania czasem pracy (aka Jira)
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja do kontroli wiedzy w systemie zdalnym


Optymalizacja zarządzania sterowania wybranym systemem


Przemysłowy pomiar strumienia masy płynu


Oprogramowanie do pomiaru mocy grzewczej podgrzewacza przepływowego


System wizyjny odczytu wartości wyświetlanej z urządzenia pomiarowego wraz z sygnalizacją przekroczenia nastaw progowych


System detekcji zakresu częstotliwości lub natężenia dźwięku w celu uruchomienia układu bezpieczeństwa


Układ analizy maksymalnego natężenia światła z systemem pozycjonowania odbiornika


System pomiaru wybranych wielkości technologicznych wraz z transmisją danych z wykorzystaniem sieci GSM i prezentacją wyników u klienta. (tzw. rozproszony system pomiarowy)


Bezpieczne przesyłanie danych z wykorzystaniem VPN dla IPv6 na urzączeniach cisco 1941


Opracowanie metodyki wykrywanie zakłóceń sieci bezprzewodowych przez bluetooth na częstotliwościach 2,4 GHz


Platforma do archiwizacji studentów i śledzenia losów absolwentów kierunku: Informatyka Przemysłowa


Film promocyjny Informatyki Przemysłowej w Katowicach


Stanowisko pokazowe do promocji kierunku: Informtyka Przmysłowa


Projekt aplikacji webowej - strona www koła naukowego GetIT


Studia stacjonarne I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
temat projektu
promotor
recenzent
Zastosowanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy
dr inż. Tomasz Małysa
dr inż. Joanna Furman
Zastosowanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w aspekcie poprawy organizacji produkcji
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Ocen ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy elementem poprawy bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym
dr inż. Tomasz Małysa dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym poprzez dobór profilaktyki ochronnej
dr inż. Tomasz Małysa dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.
Ocena spełnienia i utrzymania wybranej maszyny w zakresie wymagań minimalnych
dr inż. Tomasz Małysa prof. dr hab. inż. Teresa Lis
Ocena spełnienia i utrzymania wybranej maszyny w zakresie wymagań zasadniczych
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Małgorzata Hordyńska
Wykorzystanie metody Holta do prognozowania wielkości produkcji w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Poprawa bezpieczeństwa pracy w ramach autonomicznego utrzymania ruchu
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Zastosowanie wybranych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Sandra Grabowska
Identyfikacja zmian w środowisku produkcyjnym zdeterminowanym atrybutami Przemysłu 4.0
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Sandra Grabowska
Poprawa parametrów systemu przygotowania złomu dla stalowniczego pieca elektrycznego
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zaprojektowanie układu badawczego do badań przepływu cieczy modelowych przez złoże kawałkowe
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Dobór kryteriów podobieństwa w modelowaniu fizycznym przepływu fazy ciekłej w metalurgicznym piecu szybowym
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Ocena efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie producenta wyrobów stalowych
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Doskonalenie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Ocena możliwości rozwoju rynku metalurgicznego w latach 2021-2025
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Małgorzata Hordyńska
Projekt usprawnień wybranego procesu technologicznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwia
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Efekty wdrożenia metod doskonalenia produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Sandra Grabowska
Analiza opłacalności produkcji energii elektrycznej w przydomowych systemach fotowoltaicznych
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Analiza systemu gospodarki odpadami w wybranej gminie
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego, na przykładzie wybranego wyrobu
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Badanie i ocena wykorzystania nowoczesnych technologii w wybranych firmach
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Joanna Furman
Analiza wpływu skutków lockdownu na przyszłą sytuację wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Studia niestacjonarne I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
temat projektu
promotor
recenzent
Cięcie blach, optymalizacja procesu cięcia
dr inż. Adam Płachta
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Optymalizacja procesu wykrawania przygotówek
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Ergonomia stanowiska pracy montera
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Usprawnienie przepływu materiałów w zakładzie przemysłowym
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Harmonogram procesu walcowania blach grubych
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Ocena spełniania minimalnych wymagań przez szlifierkę do wałków i tokarkę uniwersalną kłową
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Druk 3D w inżynierii produkcji
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Zmiany w cyklu produkcyjnym w warunkach zagrożenia epidemicznego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Projekt zmian w systemie kontroli jakości procesu produkcyjnego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Logistyka magazynowania w zakładzie produkcyjnym
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Centra logistyczne i ich wpływ na efektywność dostaw
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Ocena bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu wiertarko-wytaczarki
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Przygotowania do certyfikacji laboratoriów badawczych
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Efektywne magazynowanie na podstawie zakładu produkcyjnego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Studia niestacjonarne I stopnia kierunku inżynieria materiałowa
temat projektu
promotor
recenzent
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych MMC
dr inż. Jakub Wieczorek

Odporność złącz klejonych materiałów polimerowych na działanie promieniowania UV
dr inż. Jakub Wieczorek
Możliwości technologiczne recyklingu polimerów termoplastycznych
dr inż. Jakub Wieczorek
Metodyka badań zwilżalności polimerów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena zwilżalności i nasiąkliwości wybranych włókien wzmacniających
dr inż. Jakub Wieczorek
Odporność na działanie promieniowania UV wybranych polimerów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
dr inż. Jakub Wieczorek
Metalizacja wyrobów polimerowych
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena zdolności tłumienia fali dźwiękowej wybranych polimerów porowatych
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ geometrii powierzchni kompozytów na właściwości tribologiczne
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ parametrów druku 3D na jakość powierzchni użytkowych
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ morfologii fazy wzmacniającej na właściwości tribologiczne kompozytów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena możliwości wykorzystanie odpadowych proszków ceramicznych do produkcji polimerobetonów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych pracujących w warunkach tarcia ze smarowaniem
dr inż. Jakub Wieczorek
Planowanie eksperymentu i analiza wyników w badaniach tribologicznych
dr inż. Jakub Wieczorek
Porównanie własności użytkowych wybranych technologii łączenia polimerów termoplastycznych
dr inż. Jakub Wieczorek

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2020 23:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2020 00:30, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 czerwca 2020
Pomoc dla Judyty

Zwracamy się z prośbą o pomoc poszkodowanej w wypadku studentce Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Informacje znajdują się na stronie fundacji grupy PKP.

Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2020 08:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2020 08:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 maja 2020
Zdalne formy kształcenia do końca bieżącego semestru

Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 86/2020 JM Rektora PŚ nadal obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni. Wszystkie formy kształcenia, w tym zaliczanie i egzaminowanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej prowadzone jest w sposób zdalny, aż do końca bieżącego semestru.

Wiadomość utworzona: 20 maja 2020 14:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2020 20:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 maja 2020
Prorektor PŚ z naszego wydziału

JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r. akty powołania na stanowiska prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024. Magnificencja Rektor powołał na Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza. Będzie to druga kadencja Pana Profesora, który pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia od 2019 r.
Nominacje zostały nadane po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatur przez Senat Politechniki Śląskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 11 maja 2020 r.
Proces opiniowania przez Senat został poprzedzony przedstawieniem sylwetki kandydata przez Jego Magnificencję Rektora, a stopień poparcia Członków Wspólnoty Akademickiej zyskał wyraz w bardzo dobrych wynikach głosowania.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

JM Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

wreczenie_nominacji

Wiadomość utworzona: 18 maja 2020 13:05, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 maja 2020 08:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 maja 2020
Pani dziekan prof. Kinga Rodak zostaje z nami na nową kadencję

W dniu 11 maja 2020 r. Senat Politechniki Śląskiej pozytywnie zaopiniował zgłoszoną przez JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka kandydaturę dr hab. inż. Kingi Rodak, prof. PŚ na dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej na kadencję 2020-2024.
Pozytywne opinie o kandydatce wyrazili również członkowie rady dziekańskiej naszego wydziału na posiedzeniu w dniu 13 maja br. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wiadomość utworzona: 18 maja 2020 12:44, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 maja 2020 14:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 maja 2020
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

2 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali 119 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sylwestra Żaka. Przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, zgodnie z zarządzeniem nr 77/2020 JM Rektora PŚ.
Osoby spoza powołanej komisji, które chcą wziąć zdalny udział w wydarzeniu powinny przesłać imię i nazwisko oraz swój numer telefonu na adres e-mail: rafal.wasik@polsl.pl, nie później niż do godz. 12.00 dnia 1 czerwca 2020 r. Dane logowania do systemu wideokonferencji (Zoom) zostaną wysłane na adresy mejlowe osób, które zadeklarowały chęć udziału najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem obrony. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 181 KB)

Wiadomość utworzona: 14 maja 2020 09:56, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2020 10:08, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 maja 2020
Zmiany w organizacji semestru letniego

Zgodnie z zarządzeniem nr 86/2020 JM Rektora Politechniki Śląskiej zmienia się organizacja roku akademickiego 2019/2020. Dla semestru letniego, po uwzględnieniu zmian, jest następująca:
 • zajęcia dydaktyczne od 24 lutego 2020 r. (tydzień nieparzysty) do 21 czerwca 2020 r.
15 czerwca 2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego
16 czerwca 2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego
17 czerwca 2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego
 • wakacje wiosenne od 9 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.
 • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów ze starostą grupy studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej
 • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
Termin zaliczenia semestru oraz roku - 30 września 2020 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
29 maja 2020 r. - Igry studenckie

Wiadomość utworzona: 8 maja 2020 11:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2020 11:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 maja 2020
Project Based Learning - zapraszamy studentów do udziału

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje Project Based Learning V edycja

"Eksploatacja i recykling ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych w aglomeracji śląskiej"

Zapraszamy studentów II stopnia studiów kierunków: Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do udziału w V edycji programu Project Based Learning (PBL) w ramach projektu: "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje".

Project Based Learning (PBL) to nauczanie poprzez realizację projektów. Oprócz poszerzania wiedzy, PBL pomaga rozwinąć umiejętności miękkie potrzebne na rynku pracy, uczy samodzielnego kreatywnego myślenia czy też odwagi eksperymentowania.

Temat projektu: „Eksploatacja i recykling ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych w aglomeracji śląskiej”. Ten interdyscyplinarny projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Materiałowej oraz na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Opiekunowie projektu:
 • dr inż. Joanna Willner
 • dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
Celem projektu będzie przeprowadzenie analizy aktualnego stanu i potencjału rozwoju rynku pojazdów elektrycznych na Śląsku w kontekście zasady „circular economy”; przeanalizowane i przebadane zostaną również możliwości recyklingu wycofanych z użytku ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych.

Udział w projekcie pozwoli studentom na:
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Katowicach
 • prowadzenie badań w ramach projektu w laboratoriach obydwu Wydziałów
 • zaliczenie znacznej części godzin dydaktycznych realizowanych na II semestrze studiów w ramach projektu PBL
 • pracę w grupie przy rozwiązywaniu istotnych problemów badawczych dotyczących mobilności, nowoczesnych środków transportu i recyklingu
 • przeprowadzenie analiz czy też pozyskanie wstępnych wyników badań do pracy magisterskiej
W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży automotive. Po zakończeniu projektu studenci otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w projekcie PBL.

Realizacja PBL daje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe oraz zdobycia certyfikatów z takich zakresów specjalistycznych jak:
 • spawalnictwo
 • obsługa programów komputerowych AutoCad, SOLIDWORKS, Inventor
 • zarządzanie: Project Management (PRINCE 2 Foundation, AgilePM Foundation, ITIL, zarządzania wg metodologii Lean) i wielu innych. Wykaz wszystkich szkoleń dostępny u opiekunów projektu
Osoby zainteresowane udziałem w PBL zapraszamy do kontaktu z głównym opiekunem dr Joanną Willner pod adresem Joanna.Willner@polsl.pl. Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie planujemy spotkanie online, gdzie odpowiemy na Wasze pytania. Zachęcamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 5 maja 2020 23:53, autor: Rafał Wąsik
1 maja 2020
Staże dla studentów i absolwentów

Ruszyła piąta edycja programu stażowego "Energia dla Przyszłości", który jest skierowany do studentów i absolwentów wybranych wydziałów piętnastu najlepszych polskich uczelni technicznych. Do najważniejszych celów programu należą: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej, zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu oraz przygotowanie ich do pracy w sektorze energetycznym.
Uczestnicy programu stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują roczny, płatny staż u organizatorów programu.
Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestniów. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji stażu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu.

Wiadomość utworzona: 1 maja 2020 14:53, autor: Rafał Wąsik
1 maja 2020
Ankieta

W imieniu dyrektor Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej pani dr hab. Beaty Pituły, prof PŚ przekazujemy informacje o ankiecie dla studentów korzystających ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej.

W ramach Nowych Indywidualnych programów Studiów prowadzonych w formie Project Based Learning w projekcie "Politchnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badnia i innowacje" zespół pracowników i studentów z Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Wydziału Architektury Politechniki Ślaskiej realizują projekt pt. "Rest-room - Przystanek". Zadanie zakłada przygotowanie wytycznych do projektu pokoju wypoczynkowego dedykowanego studentom z niepełnosprawnością. Realizacja zadania wymaga poznania oczekiwań studentów w tym zakresie, czemu służy przygotowany kwestionariusz ankiety internetowej. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod tym adresem (kliknij).

Wiadomość utworzona: 30 kwietnia 2020 09:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 maja 2020 14:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 kwietnia 2020
Kolejne przyłbice z naszego wydziału dla służby zdrowia

Przedsięwzięcie drukowania opasek i produkcji przyłbic ochronnych zainicjowane przez pracownika naszego wydziału dra inż. Pawła Gradonia trwa nadal! Dziennie produkujemy 30-40 sztuk, które przekazujemy kolejnym placówkom służby zdrowia. Wydział Inżynierii Materiałowej dostarczył do szpitali już ponad 400 sztuk przyłbic. Jesteśmy dumni z naszych dzielnych pracowników!

2
3
4
5
1

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2020 21:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2020 21:45, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 kwietnia 2020
Odwołane obchody Dnia Hutnika oraz zjazd absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PŚ z przykrością informuje, że w maju 2020 r. nie będą organizowane obchody Dnia Hutnika oraz zjazd absolwentów Wydziału MiIM PŚ.
Przy podjęciu tej decyzji kierowaliśmy się troską o bezpieczeństwo i zdrowie społeczności akademickiej, z uwagi na wprowadzony zakaz zbiorowych zgromadzeń oraz restrykcje sanitarne wynikające z faktu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii w związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.
Z tych względów wykluczona jest możliwość zorganizowania obchodów Dnia Hutnika i zjazdu absolwentów.

Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2020 10:47, autor: Rafał Wąsik
8 kwietnia 2020
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2019” organizowanego przez Politechnikę Śląską w ramach działań konsorcjum Progres 3. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2019, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace w każdej z następujących kategorii tematycznych:
 1. Ekonomia i finanse
 2. Surowce, energetyka i ochrona środowiska
 3. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia
 4. Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna
 5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe
Do pobrania: regulamin konkursu (pdf, 79 KB), formularz zgłoszeniowy (pdf, 31 KB), wzór strony tytułowej abstraktu (pdf, 86 KB).

Osoby zainteresowane powinny przesłać do 30 kwietnia 2020 r. wymagane dokumenty w formie elektronicznej na adres mejlowy Działu Współpracy z Zagranicą: RN3-BWZ@polsl.pl. Będą one, przed przekazaniem do drugiego etapu konkursu, ocenione przez wewnętrzną komisję Politechniki Śląskiej. Następnie prace zostaną przekazane pod obrady komisji ekspertów wybranych spośród uczelni zrzeszonych w konsorcjum Progres 3.

Lista wymaganych dokumentów:
 1. Zgłoszenie (w języku angielskim) - według załączonego wzoru (pdf, 31 KB)
 2. Praca magisterska (w pliku pdf, doc, docx lub odt)
 3. Streszczenie
W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 1000 zł dla najlepszej pracy. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą: telefonicznie: (32) 237 1944 lub mejlowo: RN3-BWZ@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2020 22:35, autor: Rafał Wąsik
11 kwietnia 2020
Wszystkiego najlepszego

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Pracownikom, Studentom oraz Przyjaciołom wydziału, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, prawdziwej radości i wypoczynku.

grono dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej
kartka

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2020 11:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 kwietnia 2020 10:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 kwietnia 2020
Zmarł prof. Leszek Król

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. dr hab. inż. Leszek Król, w latach 1982-1987 dziekan naszego wydziału. Wybitny i ceniony naukowiec, życzliwy i bezinteresowny, autorytet w zakresie metalurgii żelaza i stali. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pełnił szereg znaczących funkcji w organizacjach rządowych, przemysłowych i naukowych, m.in. w latach 1962-1969 kierował Wydziałem Wielkie Piece w ówczesnej Nowej Hucie, w latach 1969-1999 pracował w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej, przez wiele lat jako kierownik, od 1975 roku był ekspertem UNIDO. Za wyniki osiągnięte w pracy naukowej i organizacyjnej prof. Król został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Łączymy się w żałobie z rodziną i bliskimi.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej

Pogrzeb odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. o godz. 10.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyć będzie jedynie najbliższa rodzina zmarłego.

Wiadomość utworzona: 1 kwietnia 2020 16:00, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2020 22:58, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 kwietnia 2020
Pomagamy służbie zdrowia

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej włączamy się do walki przeciw koronawirusowi - uruchomiliśmy produkcję ochronnych przyłbic. Pierwsza partia gotowych wyrobów trafiła już do  Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Obecnie pracujemy nadal abyśmy mogli przekazać kolejne przyłbice do innych ośrodków służby zdrowia.

1
2

Wiadomość utworzona: 31 marca 2020 13:01, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 kwietnia 2020 14:35, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 marca 2020
Zajęcia w trybie zdalnym

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia ze wszystkich języków obcych w trybie zdalnym. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej studium.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 11:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020 11:32, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 marca 2020
Kwalifikacje do programu Erasmus+ drogą mejlową

Ze względu na epidemię koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, kwalifikacje na studia w ramach programu Erasmus+ odbędą sie drogą mejlową. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Janusz.Richter@polsl.pl do 17 marca 2020 r., do godz. 14.00.
Niezbędne dane, które powinny być przesłane: imię, nazwisko, aktualny kierunek i semestr, średnia ocen z dziekanatu, informacja o znajomości języka obcego na poziomie B2/poszerzona matura, dane kontaktowe (e-mail, telefon), proponowana uczelnia (najlepiej dwie), planowany termin.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 12:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 12:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 marca 2020
Komunikat Biura Obsługi Studentów

Informujemy, że zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużające ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja 2020 r. Regulacje prawne:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/418).
W związku z tym przedłużanie legitymacji zostaje wstrzymane do maja br., a studenci i doktoranci chcący załatwić tę sprawę nie powinni być przyjmowani.

apel_do_studentow

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 11:59, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 12:00, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 marca 2020
Komunikat władz Wydziału Inżynierii Materiałowej

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej, wszystkie zajęcia i konsultacje wymagające bezpośredniego kontaktu zostają zawieszone na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń odnośnie uczestnictwa we wszelkich zgromadzeniach.
Część zajęć dydaktycznych będzie prowadzona w trybie zdalnej edukacji. W związku z tym, w poniedziałek, tj. 16 marca 2020 r. zostanie opublikowany wykaz zajęć, które będą prowadzone w trybie zdalnej edukacji. Do wszystkich zajęć otrzymacie Państwo materiały i pomoce dydaktyczne oraz terminy ich przesłania do prowadzących zajęcia. Podane tam zostaną także informacje o sposobie zaliczania i trybie kontaktu z prowadzącymi zajęcia. O przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będziecie Państwo poinformowani.
Z uwagi na ważność sprawy prosimy Państwa o jak najszybsze zarejestrowanie się na Platformie Zdalnej Edukacji. Informacje dotyczące zasad korzystania z platformy znajdują się w tym miejscu (kliknij).
Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Z poważaniem,

Władze Wydziału Inżynierii Materiałowej

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 11:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 12:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 marca 2020
Ograniczenia w pracy Biura Obsługi Studentów

W związku z wprowadzonymi na Politechnice Ślaskiej szczególnymi środkami zapobiegawczymi dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronowirusa wywołujacego chorobę COVID-19, prosimy studentów o kontakt z Biurem Obsługi Studentów w Katowicach jedynie w sprawach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym upewnieniu się, czy sprawa może zostać załatwiona.
Numery tefefonów do Biura Obsługi Studentów w Katowicach znajdują się tutaj (kliknij).

Wiadomość utworzona: 12 marca 2020 14:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2020 14:20, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 marca 2020
Zajęcia dydaktyczne zawieszone

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć na uczelniach na okres 14 dni od 12 do 25 marca (włącznie) informujemy, że na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej we wskazanym czasie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Zawieszenie zajęć dotyczy wszystkich rodzajów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 19:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2020 19:09, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 marca 2020
Wyróżnienie dla naszego wydziału

10 marca 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów "Studia z Przyszłością". W uroczystości uczestniczyła prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof PŚ, która odebrała certyfikat akredytacyjny dla kierunku inżynieria materiałowa (profil praktyczny) na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej.
Wyróżnienie to świadczy o jakości i nowoczesności kształcenia prowadzonego na naszym wydziale. Potwierdza również dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, co daje absolwentom szansę na ciekawe i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Relacja z uroczystej gali finałowej konkursu znajduje się tutaj (kliknij). Fotogaleria z wydarzenia jest w tym miejscu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 12:21, autor: Rafał Wąsik
10 marca 2020
Wizyta JM Rektora PŚ

28 lutego 2020 r. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk złożył wizytę w katowickim kampusie naszej uczelni. Podczas spotkania z pracownikami Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej omawiane były sprawy związane z uzyskaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej oraz związane z tym faktem plany rozwoju naszej instytucji. Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 10 marca 2020 13:11, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 22:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 marca 2020
Nasz doktorant w finale konkursu FameLab!

W sobotę 7 marca 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się półfinał polskiej edycji konkursu FameLab. Wzięła w nim udział dwójka doktorantów naszego Wydziału - mgr inż. Karolina Kowalczyk, która w wystąpieniu „Niezwykłe właściwości zwykłej stali” opowiedziała o wpływie odkształcenia plastycznego na strukturę i właściwości stali stosowanych w motoryzacji oraz mgr inż. Adam Gryc, który zaprezentował temat „Odrzutowe ciasto z rodzynkami” przybliżający zagadnienia związane z nadstopami niklu, stosowanymi na łopatki silników lotniczych. W gronie 10 finalistów konkursu znalazł się mgr inż. Adam Gryc. Życzymy powodzenia w finale konkursu, który odbędzie się 16 maja 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

1
2
3

Wiadomość utworzona: 10 marca 2020 10:22, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 22:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
6 marca 2020
Podwójny dyplom z InnoEnergy Master School

Zapraszamy przyszłych inżynierów ostatnich semestrów studiów na spotkanie informacyjne dotyczące magisterskich studiów w języku angielskim. Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia 2020 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach, poprowadzi je przedstawiciel InnoEnergy Central Europe oraz obecni studenci specjalności. Obecnie trwa kolejny nabór. Zainteresowanym studentom ostatniego roku studiów inżynierskich przypominamy o możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych poprzez stronę: https://www.innoenergy.com/for-students-learners/master-school/dates/. Studia oferują liczne dodatkowe szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne m.in. na Azorach. Drugi rok studiów odbywa się na Instituto Superior Técnico w Lizbonie. Przypominamy, że nabór trwa do 7 czerwca 2020 r.

baner

Wiadomość utworzona: 6 marca 2020 09:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2020 09:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 marca 2020
Wybory

Informujemy, że zebrania, na których wybrani zostaną elektorzy do uczenianego kolegium elektorów odbędą się na naszym wydziale w Auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego:
 • w grupieprofesorów i profesorów uczelni - 10 marca 2020 r.
 • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich - 11 marca 2020 r.
Aby umożliwić wszystkim pracownikom udział w zebraniach, w dniach 10 i 11 marca od 10.00-15.00 są ogłoszone godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2020 14:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2020 23:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 marca 2020
Oferty pracy dla studentów w projekcie TEAM-NET

Zpraszamy studentów do zapoznania się z ofertami pracy w projekcie TEAM-NET prowadzonym na naszej uczelni w Katedrze Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego.

oferta 1 (pdf, 79 KB)
oferta 2 (pdf, 79 KB)

Wiadomość utworzona: 5 marca 2020 12:55, autor: Rafał Wąsik
10 marca 2020
Profilaktyka zarażenia koronawirusem

Przedstawiamy zasady właściwego postępowania wobec sytuacji wzrastającego ryzyka zarażenia się koronawirusem.
 
Szczególną ostrożność należy zachować, gdy:
1. dostrzegasz u siebie objawy grypopodobne (kaszel, trudności w oddychaniu, temperatura ciała podwyższona do 38 stopni i więcej),
2. istnieje możliwość, że w ciągu ostatnich 2 tygodni miałeś kontakt z osobą zakażoną lub będącą pod obserwacją w wyniku podejrzenia zakażenia (np. w placówce opieki zdrowotnej, gdzie prowadzone jest leczenie COVID-19).

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej okoliczności należy niezwłocznie udać się do szpitalnego oddziału zakaźnego lub oddziału ratunkowego.
 
Informacja o koronawirusie

Koronawirus jest przenoszony drogą kropelkową - zarówno bezpośrednio (poprzez kaszel lub kichanie), jak i pośrednio (poprzez skażone wydzieliną oddechową przedmioty i powierzchnie).
Wirus przestaje być aktywny po kilku lub kilkunastu godzinach i nie ma zdolności do przetrwania poza organizmem człowieka.
 
Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Częsta dezynfekcja rąk przy pomocy podstawowych środków czystości (mydło) oraz specjalnych płynów/żeli odkażających, wykonanych na bazie alkoholu (m.in. 60%). Koronawirus nie jest odporny na działanie detergentów, więc można go zneutralizować dzięki ich zastosowaniu. Jeśli nie masz możliwości oczyszczenia dłoni, unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dbałość o dodatkowe środki ostrożności w miejscach publicznych. Należy zachować bezpieczną odległość (min. 1 metr) od innych ludzi, w szczególności jeśli wykazują objawy chorobowe (kaszel, kichanie itp.). Zasłaniaj usta i nos chusteczką higieniczną lub zgiętym łokciem w czasie np. kichania, by zapobiec rozprzestrzenianiu się drobinek śliny.

Pomocne mogą być również maseczki zakrywające usta i nos. Należy jednak pamiętać, że nie stanowią one środka gwarantującego zdrowie, a skuteczność profilaktyki wymaga równoległego stosowania również innych środków ochronnych (wspomnianego regularnego oczyszczania rąk, zasad właściwego kichania i kaszlania itp.) Maski nie są zalecane jako środek zapobiegawczy dla zdrowych ludzi w odniesieniu do koronawirusa.

Obniżona odporność zwiększa ryzyko zachorowania, więc jeśli masz łagodne objawy chorobowe, a Twoja aktywność nie wskazuje na możliwość wystąpienia koronawirusa (np. nie podróżowałeś do krajów o podwyższonym stopniu zachorowalności), pozostań w domu aż do czasu powrotu do zdrowia.
 
Oddziały zakaźne w województwie śląskim

1. Bytom - Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Al. Legionów 49
2. Chorzów - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny, ul. Zjednoczenia 10
3. Cieszyn - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Bielska 4
4. Częstochowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7
5. Racibórz - Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Gamowska 3
6. Tychy - Megrez Sp. z o.o., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Edukacji 102
7. Zawiercie - Szpital Powiatowy w Zawierciu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, ul. Miodowa 14
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W celu uzyskania informacji dotyczących postępowania w sytuacji zakażenia nowym koronawirusem należy skontaktować się poprzez infolinię (800 190 590) z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opracowanie powstało na bazie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Wiadomość utworzona: 4 marca 2020 14:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 22:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 marca 2020
Doktoranci naszego wydziału w półfinale konkursu FameLab

Z dumą informujemy, że nasi doktoranci - mgr inż. Adam Gryc oraz mgr inż. Karolina Kowalczyk znaleźli się w gronie półfinalistów konkursu FameLab. Konkurs skierowany jest do naukowców, a jego celem jest promowanie popularyzacji nauki. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w ciągu 3 minut przed jury i publicznością tego, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy naukowej. Półfinał odbędzie się 7 marca 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Życzymy powodzenia naszym młodym naukowcom - popularyzatorom nauki!

Wiadomość utworzona: 4 marca 2020 14:22, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2020 18:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
6 marca 2020
Zmarł mgr Bronisław Maciuk, pogrzeb w poniedziałek 9 marca o godz. 8.45

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarł mgr Bronisław Maciuk, emerytowany wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej w Katowicach. Mgr Bronisław Maciuk urodził się 1.9.1947 r., z naszą uczelnią był związany od 1972 do 2018 roku, kiedy przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez 46 lat pracował w Laboratorium ETO, początkowo na Wydziale Organizacji Produkcji, następnie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz w ostatnio w Katedrze Informatyki Przemysłowej.
Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę i sportowca. Łączymy się w smutku z rodziną i najbliższymi zmarłego.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2020 r. o godz. 8.45 na cmentarzu parafialnym przy kościele w parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich - Bytkowie, ul. Węglowa 7a.

Wiadomość utworzona: 3 marca 2020 12:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2020 19:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 marca 2020
Komunikat w sprawie zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dla studentów Politechniki Śląskiej odbywają się zgodnie z planem. Wyjątek stanowią godziny dziekańskie w związku z Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości oraz IV Konferencją Edukacja Dualna – EDUAL, ogłoszone odrębnymi komunikatami na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 13:14, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2020 21:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
27 lutego 2020
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 10 marca 2020 r. od 10.00 do 15.00
 • 11 marca 2020 r. od 10.00 do 15.00

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2020 21:40, autor: Rafał Wąsik
27 lutego 2020
Podwójny dyplom z InnoEnergy Master School

Trwa kolejny nabór na studia magisterskie w języku angielskim na kierunku energetyka. Zainteresowanym studentom ostatniego roku studiów inżynierskich przypominamy o możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych poprzez stronę www (kliknij tutaj).
Studia oferują liczne dodatkowe szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne m.in. na Azorach. Drugi rok studiów odbywa się na portugalskiej uczelni Instituto Superior Técnico w Lizbonie. Nabór trwa do 7 czerwca 2020 r.

banner

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2020 12:10, autor: Rafał Wąsik
26 lutego 2020
Spotkanie z JM Rektorem Politechniki Śląskiej

W piątek 28 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej odbędzie się spotkanie z rektorem Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem. Podczas spotkania przedstawione zostaną plany i zadania wynikające z uzyskania przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Zapraszamy do udziału.

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 23:56, autor: Rafał Wąsik
27 lutego 2020
Sukces naszego wydziału na targach KOMPOZYTmeeting 2020

26 lutego 2020 r., podczas pierwszego dnia Salonu Technologii i Materiałów Kompozytowych „KOMPOZYTmeeting” odbyło się seminarium pt. "Materiały Kompozytowe w Przemyśle" organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej oraz ExpoSilesia, Polski Klaster Technologii Kompozytowych i Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Prelekcję wygłosiła prodziekan naszego wydziału dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ. Odebrała ona również wyróżnienie dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej za "Tłok do silnika spalinowego wzmocnionego lokalnie kompozytowym insertem Al/SiCp wytwarzanym w procesie odlewania odśrodkowego". Jest to efekt prac B+R w projekcie „TANGO2” realizowanym na Wydziale Inżynierii Materiałowej z udziałem partnera przemysłowego - firmą Złotecki sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - Umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017 - kierownik projektu dr hab. inż. Anna J. Dolata, prof. PŚ.

Poniżej relacja fotograficzna z otwarcia targów, w którym uczestniczył prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz a także zdjęcia stoiska naszego wydziału, na którym  prezentowane były rezultaty prac B+R w obszarze materiałów kompozytowych.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 23:45, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2020 12:13, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 lutego 2020
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców
Szczegóły rekrutacji znajdziesz w tym miejscu (kliknij). Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie o tym fakcie Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 14:10, autor: Rafał Wąsik
26 lutego 2020
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 28 lutego 2020 r. od 11.30 do 15.00.

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2020 12:03, autor: Rafał Wąsik
18 lutego 2020
Sukces doktoranta naszego wydziału

Szanowni Państwo. Z dumą informujemy, że spośród licznych zgłoszeń w konkursie Famelab, w tym roku do półfinału zakwalifikował się nasz doktorant mgr inż. Adam Gryc. Jest nam niezmiernie miło że nasz wydział i uczelnia posiada tak kreatywnych młodych naukowców!
Więcej informacji na temat konkursu FameLab znajduje się na stronie internetowej famelab.org.pl.

Wiadomość utworzona: 18 lutego 2020 14:12, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 lutego 2020 14:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 marca 2020
Unijny program edukacyjny ERASMUS+

Kwalifikacje na studia w ramach programu  ERASMUS+ dla studentów I i II stopnia odbędą się 17 marca 2020 r., w godz. 12.00-14.30, w pokoju 104. Wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen (powyżej 4), znajomość języka obcego na poziomie B2/poszerzona matura, dane kontaktowe (e-mail, telefon), proponowana uczelnia (najlepiej dwie) i wstępny program studiów (26-30 ECTS/semestr).

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 14:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2020 18:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 lutego 2020
KOMPOZYTmeeting - przyszłość należy do kompozytów

W imieniu organizatorów: Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Expo Silesia zapraszamy do udziału w IV Edycji Seminarium pt.: "Materiały Kompozytowe w Przemyśle", a także II Branżowych Warsztatach Eksperckich, które odbędą się w dniu 26 lutego 2020 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu w ramach Salonu Technologii i Materiałów Kompozytowych „KOMPOZYTmeeting” (bezpłatny wstęp po rejestracji on-line do 25 lutego 2020 r. w tym miejscu).
Istnieje możliwość zgłoszenia tematu krótkiej prezentacji dotyczącej potencjału aplikacyjnego prac badawczo-rozwojowych w zakresie materiałów kompozytowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie tematu wystąpienia do dnia 21 lutego 2020 r. na adres RM@polsl.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej (e-zaproszenie znajduje się poniżej). Na stoisku przedstawione zostaną osiągnięcia Zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim wyniki prac badawczych i oferta technologiczna opracowana w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - Umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017 - kierownik projektu dr hab. inż. Anna J. Dolata

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej z programem wydarzenia (kliknij tutaj).

zaproszenie

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 13:20, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 lutego 2020 13:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 marca 2020
Odwołany wykład "Drzwi otwarte - otwarty świat"

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat" dot. odnawialnych źródeł energii, który miał odbyć się we wtorek 10 marca 2020 r. zostaje odwołany.

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 08:45, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020 11:52, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 marca 2020
Program nauczania dla studentów

Corporate Readiness Certificate to program edukacyjny realizowany od 2014 roku. W roku akademickim 2019/2020 mamy przyjemność zaprosić do już siódmej jego edycji! Program realizowany jest przez firmy działające w naszym regionie: Accenture Advanced Technology Center Poland, IBM Polska, ING Tech Poland, zajmujące się szeroko pojętymi usługami branży IT i prowadzony we ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i uczelniami wyższymi. CRC to oferta dla aktywnych i otwartych na pozyskiwanie nowej wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności studentów, która daje unikalne możliwości rozwoju zawodowego. Program CRC to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Więcej informacji o programie znajduje się w tym miejscu (pdf, 1,3 MB).

CRC

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2020 23:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2020 18:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 lutego 2020
Utrzymanie ruchu, kompozyty i dawka najnowszej wiedzy!

26 i 27 lutego 2020 r. w centrum targowo-konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Będą tam prezentowane nowości z zakresu utrzymania ruchu oraz szeroko pojętych rozwiązań i nowoczesnych technologii przemysłowych. Targom będzie towarzyszył Salon Technologii Kompozytowych KOMPOZYTmeeting, uzupełniając wystawę o surowce, materiały kompozytowe, wypełniacze oraz inne półprodukty stosowane w przemyśle. Program, zakres tematyczny oraz wkład merytoryczny targów organizowanych w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia jest stale odświeżany i dostosowywany do zmian w branży oraz zapotrzebowania na rynku, dlatego targi tematyczne z zakresu przemysłu są doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych produktów i technologii oraz nawiązania nowych kontaktów i zamówień.
Wśród wydarzeń towarzyszących imprezie jest seminarium „Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0-nowe trendy i wyzwania” zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: www.industrymeeting.pl , www.kompozytmeeting.pl

agenda
zaproszenie

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2020 22:45, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2020 23:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 lutego 2020
Staż w ArcelorMittal

ArcelorMittal zaprasza studentów do udziału w programie praktyk studenckich - stażu w dziale BHP w Bytomiu.

ulotka

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2020 22:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2020 07:54, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 lutego 2020
Zmarł prof. Zenon Ignaszak

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak. Był pracownikiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Łączymy się w żałobie.

klepsydra

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2020 10:39, autor: Rafał Wąsik
31 stycznia 2020
Nasi pracownicy w komitetach Polskiej Akademii Nauk

Jest nam miło przekazać informację o tym, że pracownicy naszego wydziału: prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof PŚ oraz dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ znaleźli się w gronie członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów.
Wyniki wyborów członków komitetów znajdują się na stronach internetowych Polskiej Akademii Nauk.

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2020 08:32, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2020 13:54, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 stycznia 2020
Zmarł prof. Krzysztof Kubiak

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Wspomnienie o nim znajduje się na stronie Politechniki Rzeszowskiej. Łączymy się w żałobie.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 13:32, autor: Rafał Wąsik
26 stycznia 2020
Jesteśmy na Śląskim Festiwalu Nauki

Nasz wydział bierze aktywny udział udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki, który odbywa się  w Katowicach. Stoisko Wydziału Inżynierii Materiałowej cieszy się dużym zainteresowaniem, odbywają się na nim pokazy przygotowane przez naszych doktorantów oraz Studenckie Koło Naukowe TECHNOMAT. Naszym gościem był również pan dr Tomasz Rożek. Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniach i pokazach za zaangażowanie. Jutro ostatni dzień festiwalu - zapraszamy odwiedzających! Czekamy na Was!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2020 20:22, autor: Rafał Wąsik
24 stycznia 2020
Seminarium Materiały dla Motoryzacji

W dniu 22 stycznia 2020 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej odbyło się III seminarium naukowo-techniczne „Materiały dla motoryzacji”. Zgodnie z założeniami, seminarium łączyło zagadnienia naukowe z aplikacyjnymi. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, przemysłowego oraz studenci Politechniki Śląskiej. Serdeczne dziękujemy Pani Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Kindze Rodak, prof. PŚ oraz Panu Prodziekanowi ds. Ogólnych dr. hab. inż. Grzegorzowi Moskalowi, prof. PŚ. za zaangażowanie w realizację seminarium. Na szczególne uznanie zasługują prelegenci, których referaty były interesujące i na wysokim poziomie merytorycznym.
Organizacja wydarzenia odbyła się przy wsparciu finansowym partnerów firm zewnętrznych. W tym roku sponsorami przedsięwzięcia byli:
Patronat honorowy nad seminarium objął autoryzowany dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Dziękujemy również za pomoc studentom naszego wydziału w osobach: Aleksandra Chudzik, Bartosz Nowak i Jakub Satława. Jest nam niezmiernie miło, że w tegorocznej edycji seminarium w zakresie profesjonalnej obsługi cateringowej pomagały nam uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu: Paulina Kozłowska i Anna Pasek. Był to dla nas zaszczyt po raz kolejny spotkać się z uczestnikami wydarzenia. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję na liczny udział na kolejnych seminariach poświęconych tematyce materiałów i technologii stosowanych w motoryzacji.

W imieniu organizatorów
Janusz Cebulski

banner_MdM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
130

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 13:28, autor: Rafał Wąsik
22 stycznia 2020
Rusza VII edycja programu CRC

Politechnika Śląska wspólnie z Accenture, IBM oraz ING Tech Poland zapraszają studentów do udziału w certyfikowanym programie nauczania CRC. Zakwalifikowani do udziału w programie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów programu. Jest to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Więcej informacji znajduje się w pliku do pobrania (pdf, 1,29 MB). Zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2020 19:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2020 22:29, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 stycznia 2020
Konferencja KomPlasTech 2020 za nami

Na naszym wydziale odbyła się konferencja KomPlasTech 2020. Były to dwa intensywne dni obrad oraz wymiany doświadczeń. Oprócz tego uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytkową kopalnię "Guido" w Zabrzu. Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu, prelegentom za wysoki poziom merytoryczny referatów oraz za rzeczową i twórczą dyskusję. Zapraszamy na KomPlasTech 2021!

5
4
3
2
6

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2020 19:48, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2020 00:03, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 stycznia 2020
Posiedzenie rady dziekańskiej

Dnia 21 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Omawiane były sprawy: powstania nowego kierunku studiów "Inżynieria recyklingu" oraz osobowe.

rada

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2020 19:35, autor: Rafał Wąsik
11 lutego 2020
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 11 lutego 2020 r. o godzinie 17.30. Wykład zatytułowany

Energetyka jądrowa - przyszłość, czy zagłada naszej planety?

wygłosi prof. dr hab. Wiktor Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Wzrost liczby ludności oraz coraz szybszy rozwój gospodarczy świata powoduje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną szybko wzrasta. Wykorzystanie paliw kopalnianych wprowadza zanieczyszczenia do atmosfery, szkodzi naszemu zdrowiu i przyczynia się do efektu cieplarnianego. Wydaje się, że tzw. odnawialne źródła energii nie zaspokoją w pełni naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Alternatywą, mimo pojawiających się obaw, może być rozwój energetyki jądrowej opartej na reaktorach rozszczepialnych, a także w niedalekiej przyszłości wykorzystującej fuzję lekkich jąder w energetycznych instalacjach termojądrowych. Będzie to energia tania, przyjazna środowisku oraz praktycznie o niewyczerpalnych zasobach paliwowych.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
logo_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2020 16:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 lutego 2020 09:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 stycznia 2020
KomPlasTech 2020

W imieniu ogranizatora, dr inż. Moniki Hyrczy-Michalskiej z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii zapraszamy na konferencję "KomPlasTech 2020", która odbędzie się 20 i 21 strycznia 2020 r. na naszym wydziale. Program konferencji znajduje się w tym miejscu (pdf 221 KB).
logo_KomPlasTech

Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2020 21:07, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2020 22:45, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 stycznia 2020
Wydział Inżynierii Materiałowej na Śląskim Festiwalu Nauki

W ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 25-27 stycznia 2020 r. w Katowicach, studenci oraz doktoranci naszego wydziału zaprezentują specjalnie przygotowane pokazy i warsztaty:
Podczas pierwszej prezentacji będzie można przekonać się, że metal to nie tylko stal, a stanowisko będzie demonstracją kilku sztuczek prezentujących niezwykłe właściwości różnych metali. Podczas pokazu będzie można własnoręcznie zrobić z metalu ciecz, a także przekonać się, że niektóre metale mają dobrą pamięć.

Drugia prezentacja pokaże, jak można zapanować nad właściwościami materiałów, sterując w odpowiedni sposób procesem krystalizacji. Będzie można zaobserwować proces powstawania fantazyjnych i wielobarwnych kryształów bizmutu. Osoby odwiedzające stanowisko naszego wydziału poznają osiągnięcia prof. Jana Czochralskiego - ojca współczesnej elektroniki, a także doświadczenie, które przypadkowo doprowadziło go do wynalezienia metody otrzymywania superczystych monokryształów krzemu.

Po „Kreatywnych wariactwach 3D”, czyli warsztatach rysowania długopisem 3D, zwykły długopis i kartka papieru już nigdy nie będą takie same. Przedstawiona zostanie prawdziwa rewolucja w rysowaniu. Tutaj ramy tradycyjnej kartki już nie obowiązują, a rysowanie przyjmie nowatorską i zadziwiającą formę. Nie będzie ograniczeń, poza tymi narzuconymi przez własną wyobraźnię!

Na ostatnim stanowisku będzie można zobaczyć jak można manipulować temperaturą wody, rozpuszczając w niej różne substancje. Przekonamy się, że temperaturę można zobaczyć. Dlaczego szklanki nie lubią wrzątku? Sprawdzimy to, wytłumaczymy i pokażemy, a pomogą nam w tym doświadczenia chemiczne i fizyczne z wodą i ogniem w rolach głównych. Odwiedzimy też krainę skrajnych temperatur. Przygotujcie się na naukową zabawę w ciepło-zimno!

Zapraszamy do udziału!

banner
3
1
2

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 23:21, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020 13:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 stycznia 2020
Ankietyzacja

14 stycznia 2020 r. rozpoczyna się cosemestralna ankietyzacja studentów. Do 4 lutego studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich oraz prowadzone przez nich zajęcia. Ocena dotyczy kończącego się semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020.
Zapraszamy do wypełnienia ankiet, pozwoli to wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, będzie również uwzględnione w okresowej ocenie pracownika. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez uczelnianą stronę ankietyzacji (kliknij tutaj).

Wśród uczestników ankietyzacji, którzy wypełnią nie mniej niż 5 ankiet zostaną rozlosowane upominki.

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 15:09, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2020 13:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 stycznia 2020
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 14 stycznia 2020 r. o godzinie 17.30. Wykład zatytułowany

„Energia elektryczna - szanse i zagrożenia”

wygłosi pracownik naszego wydziału, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 2006-2014, prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik. Opowie on o tym jak bezpiecznie i zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami środowiskowymi wytwarzać energię elektryczną i jak ją odpowiedzialnie użytkować.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
logo_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 14:47, autor: Rafał Wąsik
9 stycznia 2020
Stypendium ministra dla studenta Wydziału Inżynierii Materiałowej

Student naszego wydziału, pan Jakub Smoleń znalazł się w gronie laureatów, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski oceniał zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Na rok akademicki 2019/2020 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Wśród prawie 500 wyróznionych studentów jest jedenastu z Politechniki Śląskiej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 14:19, autor: Rafał Wąsik
14 stycznia 2020
Trwa nabór na studia drugiego stopniaZapraszamy na kierunki prowadzone na naszym wydziale w Katowicach:

Studia stacjonarne Inżynieria materiałowa (studia dualne)
specjalność realizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach:
 • Nowoczesne materiały i technologie
Studia stacjonarne Inżynieria materiałowa
specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach:
 • Nowoczesne materiały i technologie
 • Materiały i technologie w motoryzacji
 • Materiały i technologie w lotnictwie
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Inżynieria jakości
Studia stacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Lean Manufacturing
Studia niestacjonarne Inżynieria materiałowa
specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach:
 • nowoczesne materiały i technologie
 • materiały i technologie w motoryzacji
 • materiały i technologie w lotnictwie
 • kompozyty i tworzywa sztuczne
 • inżynieria jakości
Studia niestacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Organizacja produkcji przemysłowej
 • Lean Manufacturing

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 13:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2020 20:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 stycznia 2020
Seminarium naukowo-techniczne "Materiały dla motoryzacji"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym „Materiały dla motoryzacji”, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w auli Wydzialu Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice. Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z inżynierią materiałową oraz jej rolą w połączeniu z przemysłem motoryzacyjnym, a skierowane jest do studentów, absolwentów, kadry akademickiej oraz przedstawicieli branży motoryzacyjnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o informacje związane z przemysłem motoryzacyjnym. Referaty prezentować będą pracownicy znanych firm z branży motoryzacyjnej oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy kierować na adres e-mail: materialydlamotoryzacji@gmail.com lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (kliknij tutaj).

plakat

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 23:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2020 22:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 grudnia 2019
Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Pracownikom, Studentom i Przyjaciołom wydziału zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji i muzyki, pogody ducha, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. A nadchodzący rok 2020 niech będzie rokiem szczęścia, radości i niezliczonych sukcesów osobistych oraz naukowych.

Grono Dziekańskie
Wydziału Inżynierii Materiałowej

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2019 21:16, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2019 21:18, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 grudnia 2019
Posiedzenie rady dyscypliny

17 grudnia 2019 roku na naszym wydziale odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dyscypliny Inżyeniria Materiałowa. Omawiano sprawy naukowe, osobowe oraz organizacyjne.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2019 22:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2019 23:35, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 grudnia 2019
Posiedzenie rady dziekańskiej

10 grudnia 2019 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Omawiany były sprawy osobowe oraz plany inwestycyjne na 2020 rok.
1
1
3
4
5

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 23:17, autor: Rafał Wąsik
7 stycznia 2020
Bal metalurga

W imieniu samorządu studenckiego Wydziału Inżynierii Materiałowej zapraszamy wszystkich studentów, absolwentów oraz pracowników naszego wydziału na "Bal metalurga", który odbędzie się 24 stycznia w sosnowieckiej "Mojej Pasji". Bilety w cenie 140 zł za osobę można kupić w pokoju 054. Liczba miejsc jest ograniczona! Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na facebookowej stronie prowadzonej przez samorząd (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2019 19:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 11:45, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 grudnia 2019
Nagrody dla nauczycieli akademickich

4 grudnia 2019 r. na naszym wydziale miało miejsce uroczyste wręczenie nagród przyznanych nauczycielom akademickim przez JM Rektora Politechniki Śląskiej. Nagrody wręczała dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Kinga Rodak prof. PŚ wraz z przewodniczącym komisji ds. nagród, prof. dr. hab. inż. Januszem Szalą. Laureatom serdecznie gratulujemy!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2019 22:26, autor: Rafał Wąsik
3 grudnia 2019
Konferencja "Building Bridges in V4 Aviation Community"

W dniach 25 i 26 listopada 2019 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja "Building Bridges in V4 Aviation Community". Było to spotkanie dedykowane organizacjom klastrowym i firmom z branży lotniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Konferencję organizował Śląski Klaster Lotniczy, w ramach projektu wpieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie. Przedstawicielem naszego wydziału była dr hab. inż. Anna Dolata, prof PŚ.
W siedmiu panelach dyskusyjnych o tematyce lotniczej, dronowej ale również z branż pokrewnych, jak przemysł kosmiczny, czy motoryzacyjny udział wzięło ponad 30 panelistów - ekspertów i praktyków w danych dziedzinach. W pierwszym dniu wydarzenia nastąpiło m.in. podpisanie „Deklaracji dronowej” przez podmioty zaangażowane w produkcję platform bezzałogowych, instytucje naukowe oraz przedstawicieli administracji publicznej, której celem będzie wspieranie rozwoju i konkurencyjności sektora produkcji i usług dronowych w Polsce. Śląski Klaster Lotniczy podpisał list intencyjny z Województwem Śląskim oraz Funduszem Górnośląskim.

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 23:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019 23:10, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 grudnia 2019
Podziękowania dla Politechniki Śląskiej

Podczas spotkania partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, które odbyło się 21 listopada 2019 r. w Zawierciu przedstawicielka Politechniki Śląskiej i członek Rady Klastra, dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ odebrała dyplom - podziękowanie za dotychczasową aktywność w działaniach na rzecz rozwoju klastra oraz czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez PKTK takich jak organizacja stoisk i udział w targach oraz warsztatach.
Wśród wyróżnionych, znalazły się: CIECH Sarzyna SA, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o., Tech Solutions Henryk Świtowski, Lot Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Cebrio Grzegorz Pelczar, New Era Materials sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Linetech Aircraft Maintenance SA, Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o., CAMDivision sp. z o.o. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 22:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2019 09:23, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 grudnia 2019
Płatne staże krajowe i zagraniczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków:
 • Mechanika i Budowa Maszyn (IŚiE)
 • Inżynieria Bezpieczeństwa (IŚiE)
 • Biotechnologia (IŚiE)
 • Energetyka (IŚiE)
 • Inżynieria środowiska (IŚiE)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WOiZ, IM)
 • Socjologia (WOiZ)
 • Elektronika i telekomunikacja (AEI)
 • Teleinformatyka (AEI)
 • Automatyka i robotyka (AEI)
 • Górnictwo i geologia (GIBiAP)
 • Inżynieria Biomedyczna (IB)
 • Inżynieria Produkcji (IM)
 • Inżynieria Materiałowa (IM)
 • oraz Transport (TiIL)
Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320 godzin do zrealizowania w 12 tygodni lub 120 godzin do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120 godzin do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20B, p.105, w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40, pokój 007 oraz w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8, p. 053.

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2019 21:36, autor: Rafał Wąsik
30 listopada 2019
Pierwsze spotkanie Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele naszego wydziału: dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ, dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ wraz z prorektorem ds. studenckich i kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciechem Szkliniarzem wzięli udział w pierwszym spotkaniu Rady Kształcenia - gremium opiniodawczego i doradczego dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Odbyło się ono w czwartek, 28 listopada 2019 r. Na spotkaniu obecni byli: dyrektor Kolegium Studiów prof. Anna Chrobok, zastępcy dyrektora Kolegium Studiów: prof. Jarosław Brodny oraz dr inż. Piotr Holajn, kierownik Centrum Obsługi Studiów p. Grażyna Maszniew, pełnomocnik rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prof. Marek Roszak oraz inni członkowie Rady Kształcenia.
Do głównych zadań Kolegium Studiów należy koordynowanie procesu kształcenia prowadzonego na Politechnice Śląskiej, w tym koordynacja zlecania zajęć dydaktycznych. Rada Kształcenia nadzoruje realizację strategii Uczelni w zakresie kształcenia, opracowuje zasady tworzenia programów studiów i standaryzację dokumentacji procesu kształcenia, opiniuje wnioski o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację oraz wnioski w sprawie zmian w programach studiów, proponuje warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na studia. Dodatkowo Rada ocenia promocję oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej, inicjuje działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia oraz opracowuje wytyczne do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.
Podczas pierwszego spotkania Rady Kształcenia przedstawiono zakres jej obowiązków. Określono również zadania stojące przed Radą w najbliższym czasie. Dodatkowo omówiono główne założenia rekrutacji oraz przedstawiono projekty inicjujące działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia prowadzone w Politechnice Śląskiej.

rk

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2019 20:08, autor: Rafał Wąsik
4 grudnia 2019
Posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Dziekńskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej, które odbyło się 27 listopada 2019 r. omawiano sprawy organizacyjne, osobowe oraz plany inwestycyjne wydziału na rok 2020. W składzie rady dziekańskiej znajdują się dwie nowe osoby: kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ oraz kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ.

rd
rd
rd
rd
rd

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2019 19:53, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2019 09:23, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 listopada 2019
Posiedzenie rady dyscypliny

We wtorek, 26 listopada 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. Tym razem odbyło się ono na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W posiedzeniu udział wzięły uznane osobistości naukowe z obszaru inżynierii materiałowej.
rada_dyscypliny
rada_dyscypliny
rada_dyscypliny

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2019 19:39, autor: Rafał Wąsik
30 listopada 2019
Dzień z pracodawcą 2019

21 listopada 2019 r. miało miejsce wydarzenie "Dzień z pracodawcą", podczas którego studenci mieli możliwość nawiązania z pracodawcami kontaktów w zakresie praktyk, staży i zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy relację forograficzną.
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp
Dzp

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2019 19:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2019 19:29, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 grudnia 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 10 grudnia 2019 r. Wykład zatytułowany

 „Agenci Jej Królewskiej Mości”

wygłosi prof. dr hab. Maciej Sablik z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Odczyt będzie zawierał informacje na temat początków matematyki w niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz Gość stawia tezę, że rozwój tej dyscypliny, który doprowadził do znacznych sukcesów przed II wojną światową, nie był przypadkowy, lecz dobrze zaplanowany przez kilku polskich matematyków - tych nazywa ,,agentami Jej Królewskiej Mości", mając na myśli oczywiście matematykę, nazywaną ,,królową nauk". Prelegent postara się wykazać, że świadome działania Zygmunta Janiszewskiego, Wacława Sierpińskiego, Stefana Mazurkiewicza i Jana Łukasiewicza doprowadziły do powstania najpierw warszawskiej, a potem i lwowskiej szkoły matematycznej.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2019 10:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019 19:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 listopada 2019
Zmarła p. Barbara Czech

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 listopada 2019 r. odeszła od nas długoletnia pracownica naszego wydziału pani Barbara Czech. Msza święta oraz ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 listopada o godz. 14.30 w Sławkowie.

nekrolog

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2019 09:23, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 listopada 2019 10:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 listopada 2019
Dzień z pracodawcą

W imieniu dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Kingi Rodak, prof PŚ, dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej dra hab. inż. Piotra Folęgi, prof PŚ oraz dyrektor Biura Karier Studenckich mgr Małgorzaty Sołtyńskiej-Rąb, serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników na odbywający się na naszym wydziale w dniu 21 listopada 2019 r. "Dzień z pracodawcą". Szczególnie zapraszamy studentów obu wydziałów, któzy mają w tym dniu, w związku z odbywającym się wydarzeniem, godziny wolne od zajęć dydaktycznych. Obecność firm z terenu Śląska i okolic to doskonała okazja do nawiązania kontaktów w zakresie praktyk, staży i przyszłego zatrudnienia.
plakat

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2019 23:39, autor: Rafał Wąsik
14 listopada 2019
Zaproszenie na konferencję

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wraz ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie dla firm”. Odbędzie się ona 20 listopada 2019 r. w godz. 11.15-15.30 w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego. W ramach wydarzenia odbędą się wystąpienia i warsztaty z zakresu wsparcia UE dla przedsiębiorców. Będzie również możliwość poznania dofinansowanych projektów. W ramach „przestrzeni informacyjnej” zapraszamy do rozmów o wsparciu projektu, konsultacji pomysłów na rozwój, a także nawiązania współpracy badawczej, poznania możliwości kooperacji z partnerami zagranicznymi, czy sprawdzenia oferty terenów inwestycyjnych.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konferencji (kliknij tutaj). Rejestracja odbywa się poprzez formularz (kliknij w tym miejscu).

banner

Wiadomość utworzona: 14 listopada 2019 11:26, autor: Rafał Wąsik
18 listopada 2019
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Dziekan Wydziału Inzynierii Materiałowej, dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ, na prośbę Rady Studenckiego Samorządu Wydziałowego ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 21 listopada 2019 r. od 9.30 do 13.00.

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2019 14:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2019 12:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 listopada 2019
Społeczeństwo w biznesie

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprasza na organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wydarzenie zatytułowane "Społeczeństwo w biznesie". Podczas spotkania odpowiemy na pytania:
 • Czy studenci ze swoich niszowych pasji mogą stworzyć biznes?
 • Jak startując z działalności społecznej zacząć zarabiać?
 • Czy można być całe życie wolontariuszem?
Gdy już będziemy znać odpowiedzi na te pytania, weźmiemy udział w warsztatach społecznej przedsiębiorczości. W ramach krótkiego warsztatu zapoznamy się ze specyfiką działalności na polu ekonomii społecznej. W prostym quizie sprawdzimy z czym kojarzy się tematyka ekonomii społecznej. Zaprezentujemy dobre praktyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Pokażemy praktyczne aspekty społecznej przedsiębiorczości. Odpowiemy na pytania
 • Jak stawiać pierwsze kroki?
 • Jakie formy prawne są najbardziej odpowiednie dla działalności?
 • Gdzie szukać wsparcia merytorycznego i finansowego?
Gościem specjalnym naszego wydarzenia będzie pierwsza agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową - Fundacja Leżę i Pracuję.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja (kliknij tutaj). Wydarzenie znajduje się również na stronie Facebooka.

plakat

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2019 14:08, autor: Rafał Wąsik
6 listopada 2019
Palo Alto Networks Academy

Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów do udziału w III edycji programu Palo Alto Networks Academy. Politechnika Śląska wspólnie z ING Tech Poland, Palo Alto oraz Comp SA przygotowuje kolejny cykl wykładów i warsztatów dla osób studiujących kierunki informatyczne.
Program ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w tematach związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT. Zajęcia będą prowadzone w Politechnice Śląskiej w Gliwicach lub Katowicach przez specjalistów z ING Tech Poland oraz Palo Alto przy użyciu nowoczesnego sprzętu dostarczonego na uczelnię przez firmę Comp. Wszyscy, którzy ukończą szkolenie otrzymają certyfikat Palo Alto Networks.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2019 r. do godz. 12:00 w tym miejscu (kliknij).
Dodatkowe informacje o programie udzielane są mailowo: kariera@polsl.pl oraz telefonicznie: 32 237 1559, 32 237 2075. Zachęcamy do udziału!

PANA

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2019 14:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2019 14:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 listopada 2019
Oprogramowanie dla studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej

W związku ze zmianą sposobu dystrybucji oprogramowania dostępnego dla studentów i pracowników naszego wydziału, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępu do systemów pobierania oprogramowania (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2019 22:34, autor: Rafał Wąsik
31 października 2019
Studia MSc Energy Transition

Wszystkich studentów drugiego i trzeciego roku studiów inżynierskich zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym studiów magisterskich na specjalności Energy Transition w ramach InnoEnergy Master School, które organizowane są na Politechnice Śląskiej już od ponad 6 lat. Czy:
 • chcesz studiować w języku angielskim?
 • chcesz studiować na IST w Lizbonie?
 • chcesz poza wiedzą praktyczną wziąć udział w szkoleniach miękkich takich jak: Problem Solving, PRINCE2, AgilePM, Presentation Skills?
 • chcesz odbyć w trakcie studiów nawet osiem study visit?
 • chcesz pojechać na "Energy Challenges in Atlantic Ocean", które mają miejsce na Azorach?
 • chcesz uzyskać dwa dyplomy po dwóch latach studiów?
Przyjdź na spotkanie! Zapraszamy w czwartek, 14 listopada 2019 r.,  sala A131 (Biblioteka Katedry), Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00.
Więcej na temat studiów MSc Energy Transition i naszej misji znajdziecie na stronie www (kliknij tutaj).

plakat

Wiadomość utworzona: 31 października 2019 12:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2019 12:52, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 października 2019
Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

29 października 2019 r. na naszyn wydziale odbyło się drugie posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. Przewodnicząca, prof. Maria Sozańska wręczyła profesorowi Adamowi Grajcarowi powołanie na zastępcę przewodniczącego rady. Podczas obrad powołano zespoły robocze działające w ramach dyscypliny oraz zatwoerdzono poparcie wniosków dotyczących grantów projakościowych.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8

Wiadomość utworzona: 31 października 2019 10:12, autor: Rafał Wąsik
31 października 2019
Politechnika Śląska uczelnią badawczą

Nasza uczelnia uzyskała status uczelni badawczej. To ogromne wyróżnienie i dodatkowe środki przyznawane na funkcjonowanie oraz rozwój instytucji. Laureatami konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” zostało jedynie 10 uczelni w kraju:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Warszawska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
foto1
foto2

Wiadomość utworzona: 31 października 2019 10:01, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2019 10:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 października 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 12 listopada 2019 r. o godzinie 17.30. Tym razem będzie to spotkanie z pisarzem. Będzie nim pan Marian Sworzeń. Nasz gość urodził się w 1954 r. w Katowicach, od 1980 r. mieszka w Mikołowie, jest z zawodu prawnikiem. To pisarz, eseista, autor sztuk Teatru Polskiego Radia (m.in. Czaadajew). Członek Polskiego PEN Clubu. Autor książki Dezyderata. Dzieje utworu, który stał się legendą oraz powieści Niepoprawni i Melancholia w Faustheim. Powieść o rewolucji w Monachium. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2012 w kategorii eseistyka za książkę Opis krainy Gog o ukraińskiej młodości Mikołaja Gogola. Tym razem pisarz opowie nam o swojej najnowszej książce, nominowanej w roku 2018 do Nagrody Gdynia i Nagrody Europy Wschodniej Angelus, która nosi tytuł:

Czarna ikona - Biełomor
Kanał Białomorski. Dzieje, ludzie, słowa


Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 25 października 2019 09:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 października 2019 09:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 listopada 2019
Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru

Energoinstal SA, Politechnika Śląska oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze mają przyjemność zaprosić na seminarium naukowo-techniczne "Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru" poświęcone pamięci Profesora Piotra Adamca.

Termin spotkania: 13 grudnia 2019 r., godz. 9.00-15.00
Miejsce: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Katowice ul. Krasińskiego 8
Organizatorzy: Energoinstal SA, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Patronat: Polskie Towarzystwo Spawalnicze

Referaty wygłoszą przedstawiciele wiodących uczelni, instytutów i firm związanych z technologiami łączenia. Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: innowacje_w_spawaniu@polsl.pl Informacji udziela telefonicznie prof. Janusz Adamiec: +48 733831087. Udział w seminarium jest bezpłatny, lecz prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. Uczestnicy w dniu spotkania otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

do pobrania
harmonogram seminarium (pdf, 275 KB)
plakat informacyjny (pdf, 1,79 MB)

plakat

Wiadomość utworzona: 25 października 2019 09:18, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2019 08:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 października 2019
Godziny wolne od zajęć

W związku z organizowaną na naszej uczelni Giełdą Pracodawcy i Przedsiębiorczości, decyzją dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Kingi Rodak, prof. PŚ ogłasza się w dniu 24 października 2019 r. od 8-14 godziny dziekańskie dla studentów wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wiadomość utworzona: 23 października 2019 20:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2019 20:29, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 października 2019
Konferencja KomPlasTech 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji KomPlasTech organizowanej przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa metali oraz zarządzania procesami przemysłowymi.
Tematyka konferencji to m.in.:
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne w zastosowaniu do modelowania, sterowania i zarządzania procesami przetwórstwa metali
 • Symulacja procesów odlewania, nagrzewania wsadu, obróbki cieplnej, obróbki cieplno-chemicznej
 • Symulacja procesów przetwórstwa metali z uwzględnieniem zjawisk termomechanicznych, rozwoju mikrostruktury i przewidywania własności wyrobów
 • Wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi i technologii w przetwórstwie metali, w tym zastosowania systemów CAD/CAM/CAE
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w metalurgii i inżynierii materiałowej
 • Zastosowania technik optymalizacyjnych do projektowania procesów i technologii
 • Prezentacja programów do symulacji procesów przetwórstwa metali i tworzenia nowoczesnych baz danych dla systemów ekspertowych
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik badawczych do modelowania struktury materiałów, przemian fazowych i zjawisk towarzyszących odkształcaniu metali
Więcej informacji znajduje się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 19 października 2019 15:50, autor: Rafał Wąsik
19 października 2019
Student naszego wydziału Ambasadorem Kariery w UE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Europejski Urząd Doboru Kadr wyłonili laureatów kolejnej edycji programu "Ambasador Kariery w UE". Preselekcja objęła ocenę złożonych aplikacji oraz rozmowy z kandydatami. Jednym z ambasadorów został pan Patryk Wrześniowski, student Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Pozytywnie zrekrutowani ambasadorzy, wywodzący się spośród studentów najlepszych europejskich uczelni, odpowiedzialni będą za informowanie oraz promocję zatrudnienia w instytucjach europejskich. Do ich zadań należeć będzie m.in. uczestniczenie w targach pracy, organizacja i prowadzenie prezentacji możliwości zatrudnienia w UE dla studentów, rozwój sieci kontaktów między uczelniami i dostarczanie informacji wszelkim zainteresowanym osobom oraz mediom, a także odpowiadanie na wszelkie zapytania dotyczące możliwości zawodowych w instytucjach UE. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.
Kontakt do Ambasadora Kariery w UE z Politechniki Śląskiej: eucareers.polsl@gmail.com.

foto

Wiadomość utworzona: 19 października 2019 14:48, autor: Rafał Wąsik
9 października 2019
Academy Smart Production

Zapraszamy na kolejne spotkanie platformy wymiany wiedzy "Academy Smart Production", które odbędzie się 25 października 2019 r. o godz. 16.30 w sali 136. Gościem wydarzenia będzie pani Katarzyna Dymowska z firmy Fud-men. Temat wystąpienia: "Design Thinking". Przewidywany czas spotkania ok. 2 godzin. Zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 9 października 2019 12:24, autor: Rafał Wąsik
9 października 2019
Noc Naukowców

Już po raz trzeci Wydział Inżynierii Materiałowej organizuje wydarzenia w ramach Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. W tym roku zapraszamy 12 października do spędzenia z nami wyjątkowego czasu. Startujemy o godzinie 15.00 w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Czekamy na Was!

do pobrania program wydarzenia (pdf, 638 KB)

Wiadomość utworzona: 9 października 2019 12:12, autor: Rafał Wąsik
13 października 2019
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach, w czwartek, 17 października 2019 r. o godzninie 10.00.

plakat

Wiadomość utworzona: 8 października 2019 13:22, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 października 2019 23:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 października 2019
Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

Przekazujemy zaproszenie na międzyuczelnianą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przy ul. Plebiscytowej dnia 13 października 2019 r. o godz. 18.00.

plakat

Wiadomość utworzona: 8 października 2019 13:17, autor: Rafał Wąsik
4 października 2019
Konkurs Polskiego Towarzystwa Zrządzania Produkcją

Zapraszamy do zgłaszania prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2018/2019! Konkurs obejmuje prace dyplomowe obronione na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. W konkursie mogą brać udział prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2019 r.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Prace konkursowe wraz z wymaganymi przez regulamin dokumentami należy zgłaszać, po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem, do dr inż. Sandry Grabowskiej (s. 140).

grafika

Wiadomość utworzona: 4 października 2019 12:00, autor: Rafał Wąsik
27 września 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 8 październmika 2019 r. o godzinie 17.30 na wykład:


„Jak flora jelitowa wpływa na nasze zdrowie? Jak leczyć występujące zaburzenia?”


Naszym gościem będzie prof. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Badania naukowe wskazują, że wiele chorób zaczyna się od jelit. Pani Profesor poda przykłady takich chorób oraz przedstawi, korzystając z nowych badań, metody ich leczenia.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 27 września 2019 14:12, autor: Rafał Wąsik
26 września 2019
Targi Kompozyt-Expo 2019

W dniach 8-9 października 2019 r. odbędzie się w Krakowie jubileuszowa, 10 edycja Międzynarodowych Targów KOMPOZYT-EXPO 2019. Również po raz 10 nasz wydział zaprezentuje swoje osiągnięcia w zakresie prac badawczych dotyczących materiałów kompozytowych. W nowej konwencji, stoisko Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (W82) zlokalizowane będzie we wspólnej przestrzeni z innymi uczelniami pod hasłem: "Nauka dla przemysłu".
Zapraszamy również do udziału w sesji referatowej, na której przedstawione zostaną osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim wyniki prac B+R uzyskane w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - Umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna J. Dolata, prof. PŚ. Strona projektu: www.tango2.polsl.pl Bezpłatny wstęp na targi KOMPOZYT-EXPO 2019 jest możliwy po rejestracji on line.

zaproszenie na targi (pdf, 1,36 MB)

banner_Kompozyt-Expo_2019

Wiadomość utworzona: 26 września 2019 22:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 września 2019 22:36, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 września 2019
Obrony prac doktorskich

Informujemy o publicznych obronach prac doktorskich, które odbędą się na naszym wydziale.

W auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 28 września 2019 r. o godzinie 10.00 - obrona pracy mgra inż. Grzegorza Kaczmarczyka, ogłoszenie o obronie (pdf, 367 KB)
 • 28 września 2019 r. o godzinie 12.00 - obrona pracy mgra inż. Łukasza Poloczka, ogłoszenie o obronie (pdf, 364 KB)
 • 28 września 2019 r. o godzinie 14.00 - obrona pracy mgr inż. Karoliny Łakomy, ogłoszenie o obronie (pdf, 348 KB)
 • 30 września 2019 r. o godzinie 9.00 - obrona pracy mgr inż. Barbary Adamczyk, ogłoszenie o obronie (pdf, 386 KB)
W sali 6 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 28 września 2019 r. o godzinie 10.00 - obrona pracy mgra inż. Bartłomieja Dybowskiego, ogłoszenie o obronie (pdf, 368 KB)
 • 28 września 2019 r. o godzinie 12.00 - obrona pracy mgra inż. Łukasza Bąka, ogłoszenie o obronie (pdf, 344 KB)
 • 28 września 2019 r. o godzinie 14.00 - obrona pracy mgra inż. Tadeusza Jóźwika, ogłoszenie o obronie (pdf, 401 KB)
 • 28 września 2019 r. o godzinie 16.00 - obrona pracy mgra inż. Sebastiana Oliwera Juchy, ogłoszenie o obronie (pdf, 374 KB)
Zapraszamy do uczestnictwa.

Wiadomość utworzona: 23 września 2019 13:04, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2019 13:11, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 września 2019
Terminy spotkań organizacyjnych

Nastąpiła zmiana terminów spotkań organizacyjnych połączonych ze szkoleniem BHP i szkoleniem bibliotecznym dla studentów rozpoczynających studia. Odbędą się one w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach w następujących terminach:
 • 1 października 2019 r. o godz. 10.00 dla kierunków studiów stacjonarnych: inżynieria materiałowa, informatyka przemysłowa (profil praktyczny), zarządzanie i inżynieria produkcji, technologie metali oraz makrokierunek informatyka przemysłowa (studia II stopnia)
 • 1 października 2019 r. o godz. 14.00 dla studiów stacjonarnych kierunku informatyka (Katowice, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
 • 5 października 2019 r. o godz. 10.00 dla kierunków studiów niestacjonarnych inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji

Wiadomość utworzona: 23 września 2019 09:15, autor: Rafał Wąsik
8 września 2019
Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Informujemy o nowych terminach wrześniowych posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, które odbędą się w środę 18 września oraz w poniedziałek 30 września 2019 r.

Wiadomość utworzona: 8 września 2019 21:10, autor: Rafał Wąsik
1 sierpnia 2019
Projekt stażowy Parku Naukowo-Technologicznego

„Technopark Gliwice” zaprasza do udziału w projekcie stażowym - trwa rekrutacja do dodatkowej, ostatniej grupy projektu. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy:
 •  absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (I i II stopnia, wszystkie kierunki)
 •  studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (wszystkie kierunki, każdy rok studiów)
 •  pragnących rozpocząć swoją karierę zawodową od interesującego stażu oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
 • trzymiesięczny płatny staż (ponad 80% dotychczasowych uczestników znalazło zatrudnienie po stażu)
 • cztery wypłaty stypendium (szkoleniowe i stażowe)
 • podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursie specjalistycznym wraz z certyfikacją
 • udział w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego
 • wsparcie coacha i doradcy zawodowego
Więcej informacji znajduje się na stronie www projektu (kliknij tutaj).

projekt_stazowy

Wiadomość utworzona: 1 sierpnia 2019 09:45, autor: Rafał Wąsik
31 lipca 2019
Obrony prac doktorskich

Informujemy o publicznych obronach dysertacji doktorskich, które odbędą się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 3 września 2019 r. o godzinie 10.00 - obrona pracy mgr inż. Katarzyny Łyczkowskiej, ogłoszenie o obronie (pdf, 346 KB)
 • 3 września 2019 r. o godzinie 12.00 - obrona pracy mgr inż. Anny Urbańczyk-Gucwy, ogłoszenie o obronie (pdf, 368 KB)
 • 5 września 2019 r. o godzinie 10.00 - obrona pracy mgr inż. Natalii Koniecznej, ogłoszenie o obronie (pdf, 338 KB)
Zapraszamy do uczestnictwa.

Wiadomość utworzona: 31 lipca 2019 14:22, autor: Rafał Wąsik
23 lipca 2019
KOMPOZYTmeeting

Zapraszamy do udziału w Salonie Technologii i Materiałów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting, który odbędzie się w ramach Targów Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting w 26-27 lutego 2020 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

banner_2

Salon Technologii i Materiałów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting to wydarzenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy oraz poznanie nowości z zakresu materiałów kompozytowych. Tematyka Salonu obejmuje zatem: surowce, wypełniacze, włókna, produkty i półprodukty kompozytowe a także technologie, procesy i usługi wykorzystywane w branży automotive, lotnictwie czy też budownictwie.
Podczas KOMPOZYTmeeting nie zabraknie licznych spotkań i wydarzeń o charakterze seminaryjno-konferencyjnym, związanych z branżą. Zarówno sama wystawa, jak również jej część merytoryczna będzie znakomitą okazją do nawiązania licznych kontaktów biznesowych z profesjonalną publicznością, wymiany poglądów i doświadczeń, a także do zdobycia fachowej wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach.
Wydarzenie jest wspierane przez wielu Patronów, którzy dbają o jego aspekt merytoryczny. Wsparcia targom udzieliły dotychczas takie instytucje, jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a także Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

banner_1

Wiadomość utworzona: 16 lipca 2019 11:20, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2019 08:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 lipca 2019
Wakacyjne godziny pracy dziekanatu

Informujemy, że w okresie 8 lipca - 30 września 2019 r. godziny otwarcia dziekanatu naszego wydziału są następujące:
 • poniedziałek 9.30-13.00
 • wtorek 9.30-13.00
 • środa - nieczynne
 • czwartek 9.30-13.00
 • piątek 9.30-13.00

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2019 08:16, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2019 08:18, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 lipca 2019
Wybory do Rady Dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz Rady Dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja

W imieniu komisji wyborczej informujemy o wyborach do Rady Dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz Rady Dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. Wybory odbędą się 10 lipca 2019 r. według harmonogramu podanego w ogłoszeniu (pdf, 115 KB).

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2019 10:35, autor: Rafał Wąsik
3 lipca 2019
Wybory do Rady Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

W imieniu komisji wyborczej informujemy o wyborach do Rady Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Wybory odbędą się dnia 10 lipca 2019 r. o godz. 9.15 w auli nr 200 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

plakat_wyborczy

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2019 10:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2019 10:28, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 lipca 2019
Certyfikat KAUT dla naszego kierunku kształcenia

28 stycznia 2019 r. Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT), przyznała akredytację dla kierunku inżynieria materiałowa - studia I i II stopnia, które prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Akredytacja została udzielona na okres 5 lat od roku akademickiego 2018/19 do 2022/23. W tych latach, wszyscy absolwenci kierunku inżynieria materiałowa otrzymają wraz z dyplomem ukończenia studiów certyfikat KAUT.

certyfikat_KAUT

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2019 10:29, autor: Rafał Wąsik
27 czerwca 2019
Wyróżnienie dla doktoranta naszego wydziału

W dniach 18-21 czerwca 2019 r. w Budapeszcie odbyła się konferencja "2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 Thermoanalytical Conference". Dla naukowców poniżej 35 roku życia z krajów Grupy Wyszehradzkiej, węgierskie Ministerstwo Innowacji i Technologii ufundowało nagrody w konkursie na Travel Grant. Na podstawie osiągnięć naukowych kandydatów, komisja wytypowała 10 laureatów nagrody pokrywającej koszt uczestnictwa w konferencji. Jednym z dwóch polskich laureatów był doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii mgr inż. Damian Migas. Dzięki nagrodzie mógł reprezentować wydział na konferencji wygłaszając prezentację naukową oraz przedstawiając poster.
Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z analizą termiczną i kalorymetrią. Podczas wydarzenia świętowało 50-tą rocznicę powstania czasopisma Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. W konferencji wzięło udział ponad 500 uczestników z 43 krajów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

nagroda_Damian_Migas_1
źródło: jtac-jtacc.akcongress.com

nagroda_Damian_Migas_2
źródło: jtac-jtacc.akcongress.com

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2019 12:26, autor: Rafał Wąsik
27 czerwca 2019
Obrona pracy doktorskiej

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. inż. Filipa Klepackiego, która odbędzie się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach dnia 8 lipca 2019 r. o godzinie 11.00.


ogłoszenie o obronie (pdf, 356 KB)

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2019 09:49, autor: Rafał Wąsik
26 czerwca 2019
Kierunek informatyka przemysłowa najlepszy na Politechnice Śląskiej

Kierunek informatyka przemysłowa w Katowicach prowadzony na Politechnice Śląskiej otrzymał w rankingu Perspektywy 2018 wskaźnik ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) wynoszący 86,52 pkt. i jest najlepszy wśród wszystkich kierunków informatycznych realizowanych na Politechnice Śląskiej. To wieki sukces!
W rankingu kierunków informatycznych Perspektywy 2018 w Polsce na 38 wyróżnionych kierunków informatyka przemysłowa w Katowicach zajęła 16 (66,3 pkt.) miejsce w kraju, podczas, gdy kierunek informatyka w Gliwicach prowadzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki zajął miejsce 11 (82,9 pkt.) ze wskaźnikiem ELA= 77,22. Współpracujemy i uzupełniamy się wzajemnie.
Zapraszamy serdecznie na realizowane w Katowicach wspólnie poprzez ww. jednostki z Katowic i Gliwic studia II stopnia kierunku cyberbezpieczeństwo.

ippp

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2019 11:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2019 11:57, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 czerwca 2019
Doktorant naszego wydziału Ambasadorem Kariery UE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Europejski Urząd Doboru Kadr wyłonił laureatów programu Ambasador Kariery w UE. Jednym z nowo wybranych ambasadorów został doktorant naszego wydziału mgr inż. Partyk Wrześniowski. Ambasador Kariery będzie zajmował się we współpracy z Biurem Karier Studenckich promocją oraz propagowaniem informacji na temat możliwości zatrudnienia studentów w instytucjach europejskich. Gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy!

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2019 11:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2019 11:40, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 czerwca 2019
Wyróżnienia dla pracowników naszego wydziału

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie odbyło się spotkanie z okazji "Dnia Przyjaciół Szkoły" połączone z galą wręczania nagród "Lolek" dla instytucji i osób współpracujących ze ZSP nr 3 oraz dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, praktyce zawodów, sporcie i aktywnościach społecznych. Na spotkaniu nasz wydział reprezentowała dr inż. Monika Hyrcza-Michalska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ufundował dla współpracującej szkoły nagrody rzeczowe dla: najlepszego technika pojazdów samochodowych oraz dla ucznia na 100%, który wykazał się 100% frekwencją na zajęciach szkolnych w roku 2018/2019.
Dziekan Wydziału dr hab inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ. oraz dr inż. Monika Hyrcza-Michalska zostali uhonorowani "Lolkiem Dobrego Serca" za współpracę z ZSP nr 3. Dziękujemy za wyróżnienie i życzymy dyrekcji, nauczycielom i wszystkim uczniom ZSP nr 3 w Jaworznie dalszych sukcesów i udanych wakacji. Mamy nadzieję na kontynuację dobrej współpracy z Politechniką Śląską w kolejnych latach, a absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 serdecznie zapraszamy na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

nagrody_3
nagrody_1
nagrody_2
nagrody_4
nagrody_5
nagrody_6
nagrody_7

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2019 15:06, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2019 15:07, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 czerwca 2019
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzony na naszym wydziale najlepszy na Śląsku!

Jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking uczelni szkół wyższych i kierunków studiów. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach znalazł się na dziewiątym miejscu w Polsce i jest najlepszy na Śląsku.

Ranking_kierunkow_ZIP_1

W rankingu warto zwrócić uwagę na kryterium „Ekonomiczne losy absolwentów”, które potwierdza, że nasi absolwenci sobie świetnie radzą na rynku pracy. Ekonomiczne losy absolwentów to wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia według badania "Ekonomiczne Losy Absolwentów" przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). Tabela z sortowaniem uczelni według kryterium "Ekonomiczne losy absolwentów" przedstawia się następująco (kliknij w obrazek aby powiększyć):

Ranking_kierunkow_ZIP_2
źródło: www.perspektywy.pl

Pełen ranking znajduje się tutaj (kliknij).

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2019 13:29, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2019 15:07, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 czerwca 2019
Kierunek inżynieria materiałowa prowadzony na naszym wydziale najlepszy na Śląsku!

Jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking uczelni szkół wyższych i kierunków studiów. Kierunek inżynieria materiałowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach znalazł się na ósmej pozycji w Polsce i jest najlepszy na Śląsku. W porównaniu do zeszłego roku jest to awans o jedną pozycję (kliknij w obrazek aby powiększyć).

ranking_1
żródło: www.perspektywy.pl

Gdyby jako kryterium przyjąć tylko „Ekonomiczne losy absolwentów” to nasz kierunek zająłby 5 miejsce w kraju. Ekonomiczne losy absolwentów to wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia według badania "Ekonomiczne Losy Absolwentów" przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). Tabela z sortowaniem uczelni według kryterium "Ekonomiczne losy absolwentów" przedstawia sie następująco (kliknij w obrazek aby powiększyć):

ranking_2
żródło: www.perspektywy.pl

Pełen ranking znajduje się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2019 11:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2019 15:07, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 czerwca 2019
"Cyberbezpieczeństwo" - studia drugiego stopnia

Po raz pierwszy w 2019 r. odbędzie się nabór na studia z zakresu „Cyberbezpieczeństwo”, prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki, Instytut Automatyki i Katedrę Informatyki Przemysłowej.
Studia drugiego stopnia na kierunku „Informatyka przemysłowa” w Katowicach będą trwały 3 semestry. Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, przez najlepszych specjalistów, również z zagranicy. Studia "Cyberbezpieczeństwo" dają możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji - wśród najbardziej poszukiwanych 10 zawodów w Polsce w 2019 r., ekspertów z obszaru zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacjach i przedsiębiorstwach wymienia się na drugim miejscu. Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2019 12:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2019 13:36, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 czerwca 2019
Ankietyzacja

W dniu 10 czerwca 2019 r. rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja studentów. Do 24 czerwca studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Uwaga! Ocena dotyczy tylko semestru letniego w roku akademickim 2018/2019.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, pozwoli to wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie  pracowników. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez uczelnianą stronę ankietyzacji (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2019 22:08, autor: Rafał Wąsik
11 czerwca 2019
Godziny dziekańskie

Decyzją dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. PŚ ogłasza się godziny dziekańskie od 8-16 dnia 21 czerwca 2019 r.

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2019 22:03, autor: Rafał Wąsik
6 czerwca 2019
Academy Smart Production

Zapraszamy na kolejne spotkanie platformy wymiany wiedzy "Academy Smart Production", które odbędzie się na naszym wydziale 14 czerwca o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału (pokój 119). Prelegentami będą doświadczeni eksperci mający za sobą wiele projektów wdrożeniowych.
Program wydarzenia:
 • 16.30-17.00 Henryk Metz - "Lean Management w Szczupłym Rozwoju Produktu"
 • 17.00-17.30 Piotr Bogucki - "Technologie wspierające lean"
 • 17.30-18.00 dyskusja i zakończenie spotkania

Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2019 20:21, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca 2019 20:23, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 maja 2019
Sukces naszych naukowców

Pracownicy naszego wydziału: dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof PŚ oraz dr inż. Mariusz Wnęk otrzymali na odbywającej się w Brnie konferencji "Metal 2019" honorowe wyróżnienia za najlepsze postery. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

poster_M_Wnek
poster_M_Jablonska

dyplom_M_Jablonska

dyplom_M_Wnek

Wiadomość utworzona: 30 maja 2019 23:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2019 00:11, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 maja 2019
Nowi administratorzy

W związku z przejęciem przez dr inż. Joannę Lisok oraz dra inż. Adriana Smagóra funkcji wydziałowego administratora sieci komputerowej, proszę o zgłaszanie się do nich we wszelkich sprawach związanych z Internetem. Dziękuję wszystkim za prawie osiem lat udanej współpracy, a następcom życzę powodzenia i jak najdłuższych czasów bezawaryjnej pracy sieci.

Wiadomość utworzona: 29 maja 2019 20:06, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2019 20:07, wykonana przez: Rafał Wąsik
27 maja 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 11 czerwca 2019 r. o godzinie 17.30 na wykład zatytułowany:


Węgiel jako materiał konstrukcyjny

Wykładowcą będzie pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. PŚ.

Właściwości różnych grup wyrobów z materiałów węglowych mogą ulegać zmianie w bardzo szerokim zakresie, a zróżnicowanie właściwości można uzyskać poprzez zmianę budowy strukturalnej oraz parametrów procesu wytwarzania. Pozwala to na wytworzenie powszechnie już stosowanych na przykład w kompozytach włókien węglowych, ale również bardziej nowoczesnych materiałów takich jak grafen, fulereny czy nanorurki węglowe. Różne odmiany materiałów węglowych pozwalają na ich bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach techniki, w medycynie i farmacji.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 27 maja 2019 13:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2019 13:58, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 maja 2019
II Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej

W dniu 16 maja 2019 r. w ramach XX Międzynarodowej Sesji Studenckiej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego odbył się na naszym wydziale II Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej. 16 uczestników z 12 szkół województwa śląskiego (z Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Lublińca, Piekar Śląskich, Sosnowca) oraz małopolskiego Olkusza przedstawiło bardzo ciekawe, stojące na bardzo wysokim poziomie prezentacje związane z inżynierią materiałową. Komisja w składzie: dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ, Prodziekan ds. Nauki, dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ, Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, dr inż. Henryk Kania i mgr inż. Anna Urbańczyk-Gucwa przyznała następujące nagrody:
 • I miejsce: Szymon Nowacki z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, za prezentację pod tytułem „Kontrolowanie materiałów za pomocą światła - jak działa robot-gąsienica, skonstruowany przez polskich naukowców?”. Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Kafel
 • II miejsce: Maria Filipiak z Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, za prezentację pod tytułem „Zakrzywienie Fermata. Czy "peleryna niewidka" istnieje naprawdę? Niewidzialne materiały”. Nauczyciel prowadzący: mgr Krystyna Pilot
 • III miejsce: Katarzyna Leśniak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu, za prezentację pod tytułem „Dlaczego zatonął Titanic?”. Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Stochel
 • Wyróżnienia:
  • Adam Michalik z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, za prezentację pt. „Czym tak naprawdę jest popularny "Carbon"? Jakie są jego zastosowania?”. Nauczyciel prowadzący: dr inż. Edyta Bijak-Bartosik
  • Szymon Błachowiak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, za prezentację pt. „Co łączy południowoamerykańskie motyle z kurtkami przeciwdeszczowymi?”. Nauczyciel prowadzący mgr Jadwiga Bochenek-Markiewicz
  • Maciej Jędrak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, za prezentację pt. „Myślący materiał. Czym są i jak działają materiały inteligentne?”
Nagrodę specjalną oraz pięć wyróżnień przyznało Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Członkowie Zarządu PTM: prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, prof. dr hab. inż. Maria Sozańska i dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ, podobnie jak komisja konkursowa, nagrodę główną przyznali Szymonowi Nowackiemu z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Wyróżnieniami uhonorowano: Szymona Błachowiaka, Marię Filipiak, Macieja Jędraka, Michała Kanię i Katarzynę Leśniak. Serdecznie gratulujemy!

studencka_sesja_naukowa_2019

Wiadomość utworzona: 22 maja 2019 21:21, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2019 08:00, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 maja 2019
Harmonogram uroczystości obchodów 50-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Przedstawiamy program obchodów jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Wydarzenie będzie miało miejsce 17 maja 2019 r.:
 • godz. 12.00 - seminarium "Nowe technologie i materiały w inżynierii materiałowej i metalurgii" (hol przed aulą)
 • godz. 14.00 - spotkanie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi (aula wydziału). Wystąpienia:
  • Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, dra hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. PŚ
  • JM Rektora Politechniki Śląskiej, prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka
  • Prezydenta miasta Katowice dra inż. Marcina Krupy
  • wręczenie statuetek "Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii" prof. Wojciechowi Przetakiewiczowi, prof. Zbigniewowi Śmieszkowi, dr. Marcinowi Krupie, prof. Pawłowi Ziębie, prof. Janowi Sieniawskiemu
  • historię naszego wydziału przedstawi prof. Janusz Szala
 • godz. 16.00 - jubileuszowa biesiada i zjazd absolwentów

Wiadomość utworzona: 15 maja 2019 19:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2019 19:59, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 maja 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat


W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 14 maja 2019 r. o godzinie 17.30. Pan Roman Olszowiec wygłosi wykład zatytułowany:


W świecie starych płyt i gramofonów

Schyłek XIX wieku postrzegany jako epoka burzliwego rozwoju techniki i wynalazków zaowocował zmaterializowaniem się odwiecznych marzeń i dążeń naszych przodków do zapisu dźwięku poprzez powstanie takich urządzeń jak fonograf, polifon i gramofon, które działają do obecnych czasów i których budowę oraz działanie zaprezentuje nasz gość. Dzięki niepozornym czarnym krążkom, to co najbardziej ulotne stało się trwałe, a wyrażone w muzyce emocje będące odzwierciedleniem przeżyć minionych pokoleń znalazły schronienie przed nieuchronnym przemijaniem. Na spotkaniu nasz gość odtworzy unikatowe już utwory z różnych okresów naszej przeszłości.


Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 30 kwietnia 2019 10:02, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2019 10:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 maja 2019
Obrona pracy doktorskiej

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Matuły, która odbędzie się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach dnia 21 maja 2019 r. o godzinie 12.00.


ogłoszenie o obronie (pdf, 356 KB)

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2019 14:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2019 18:20, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 kwietnia 2019
50 lat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

W dniach 16-17 maja 2019 r. odbędą się uroczystości obchodów jubileuszu 50-lecia wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

do pobrania:
program obchodów (pdf, 394 KB)
poster - plakat (jpg, 675 KB)

program_obchodow
poster_Dzien_Hutnika_2019

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2019 11:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2019 10:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 kwietnia 2019
Świąteczne życzenia

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim studentom oraz pracownikom składa dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2019 10:13, autor: Rafał Wąsik
18 kwietnia 2019
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Informujemy, że w dniach 19 i 20 kwietnia 2019 r. dziekanat naszego wydziału będzie nieczynny.

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2019 10:02, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2019 10:03, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 kwietnia 2019
Zakończenie ankietyzacji

Zakończyła się cosemestralna ankietyzacja, w której studenci oceniają pracę nauczycieli akademickich. Frekwencja na naszym wydziale przekroczyła 22% - dziękujemy studentom za udział i wypełnienie ankiet. Pracownicy mogą zapoznać się ze swoją oceną w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2019 20:11, autor: Rafał Wąsik
11 kwietnia 2019
Academy Smart Production - "Druk 3D - nowe rozwiązanie w przemyśle"

W ramach spotkań platformy wymiany wiedzy i doświadczeń "Academy Smart Production" (inicjatywa objęta patronatem LeanCenter) zapraszamy w piątek, 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 na wykład, który będzie przeprowadzony przez pana Bartłomieja Szybeckiego z firmy 3DGence. Prelekcja zatytułowana będzie "Druk 3D - nowe rozwiązanie w przemyśle", a odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8, sala 119 (1 piętro, obok biura dziekana).

Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2019 11:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 kwietnia 2019 11:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 kwietnia 2019
Spotkanie "innoSHARE’19 on the road MEETUPS"

Fundacja „Polska Innowacyjna” wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprasza na odbywające się już po raz drugi spotkanie "innoSHARE'19 on the road: Meetups". Odbędzie się ono 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 16.00-20.00. Spotkanie ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce i nowych technologiach jest jednym z 7 wydarzeń, które odbywają się w całej Polsce i poprzedzają 5 edycję "innoSHARE UNIversity".
Spotkanie umożliwi znalezienie partnerów do współpracy biznesowej, naukowej i naukowo-biznesowej, skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów oraz praktyków w zakresie m.in. rozwijania startupów z komponentem badawczo rozwojowym, internacjonalizacji nauki i biznesu, komercjalizacji badań, ochrony wytworzonej własności intelektualnej, współpracy młodych naukowców z firmami, szukania alternatywnej drogi finansowania badań w ramach doktoratu oraz rozwoju swoich pomysłów i zapoznania się z przedstawicielami Fundacji „Polska Innowacyjna” w celu nawiązania współpracy.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie AIP i CITT w Gliwicach przy ul. Banacha 7, wstęp wolny!
Opis i szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie fb (kliknij tutaj).
Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji, która odbywa się w tym miejscu

innoSHARE_19.

Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2019 13:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2019 13:50, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 marca 2019
Nagroda dla doktoranta naszego wydziału

W dniach 13-16 marca 2019 w rumuńskim Braszowie odbyła się międzynarodowa konferencja 11th International Conference on Materials Science & Engineering. Zaprezentowanych zostało ponad 200 prac naukowych z zakresu inżynierii materiałowej. W ramach konferencji odbył się konkurs dla młodych naukowców na najlepszą prezentację w formie posteru. Na czas sesji została powołana komisja oceniająca a młodzi naukowcy musieli przedstawić przed nią zagadnienie naukowe prezentowane na swoim posterze. Po zakończeniu wszystkich sesji posterowych komisja wytypowała 3 najlepsze wystąpienia przyznając każdemu tę samą rangę. Wśród nagrodzonych uczestników znalazł się doktorant naszego wydziału mgr inż. Damian Migas, który został wyróżniony za pracę Surface condition of Nd2Zr2O7 thermal barrier coatings exposed to different Na2SO4+V2O5 molten salts at elevated temperatures. Współautorami pracy są inni naukowcy naszego wydziału, dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ oraz mgr inż. Sebastian Jucha. Serdecznie gratulujemy!

BraMat_banner
BraMat_dyplom

Wiadomość utworzona: 20 marca 2019 12:12, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2019 12:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 marca 2019
Ankietyzacja

W dniu 15 marca 2019 r. rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja studentów. Do 31 marca studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Uwaga! Ocena dotyczy tylko semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, pozwoli to wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie  pracowników. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez uczelnianą stronę ankietyzacji (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 15 marca 2019 11:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2019 10:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 kwietnia 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat


W ramach cyklu wykładów popularno-naukowych w tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.30 na wykład:


Wytwarzanie jąder promieniotwórczych do diagnostyki i terapii medycznej

Naszym gościem będzie prof. dr hab. Wiktor Zipper z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

W produkcji nowej generacji leków - radiofarmaceutyków zaangażowani są fizycy jądrowi. Nasz gość opowie nam jak uzyskać radioizotopy, czyli jądra promieniotwórcze, służące współczesnej diagnostyce i leczeniu.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 15 marca 2019 11:30, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2019 20:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 marca 2019
Seminarium naukowo-techniczne

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Mater-Tech zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym "Wymogi współczesnego przemysłu względem kandydatów na pracowników" skierowanym dla studentów, szczególnie kierunku inżynieria materiałowa. Wydarzenie będzie miało miejsce w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dnia 29 marca 2019 r. o godz. 10.00. Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 13 marca 2019 20:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2019 20:50, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 marca 2019
Program stażowy dla studentów

Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów i absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, spawalnictwo, zarządzanie produkcją do udziału w płatnym programie stażowym Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich. Szczegóły znajdują się w tym miejscu (pdf, 1,19 MB). Zachęcamy do aplikowania - rekrutacja_siemianowice@adient.com. Staż organizowany jest w ramach programu „Inżynier XX wieku”.

Wiadomość utworzona: 13 marca 2019 20:20, autor: Rafał Wąsik
11 marca 2019
Certyfikat KAUT dla naszego wydziału

Miło nam poinformować, że 28 stycznia 2019 r. Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT), przyznała akredytację dla kierunku inżynieria materiałowa - studia I i II stopnia, które prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Akredytacja została udzielona na okres 5 lat od roku akademickiego 2018/19 do 2022/23. W tych latach, wszyscy absolwenci kierunku inżynieria materiałowa otrzymają wraz z dyplomem ukończenia studiów certyfikat KAUT.

certyfikat_KAUT_inz
certyfikat_KAUT_mgr

Wiadomość utworzona: 11 marca 2019 11:54, autor: Rafał Wąsik
11 marca 2019
Odeszła prof. Izabella Hyla

Z głębokim żalem informujemy, że 8 marca 2019 roku odeszła od nas Pani prof. dr hab. Izabella Hyla. Była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, członkiem Sekcji w Komitecie Nauki o Materiałach PAN, a w latach 1990-2001 kierownikiem Zakładu Kompozytów na naszym wydziale.
Pogrzeb odbędzie się w środę 13 marca o godzinie 13.00 w kaplicy na cmentarzu w katowickiej dzielnicy Bogucice.

nekrolog

Wiadomość utworzona: 11 marca 2019 10:58, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2019 12:58, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 marca 2019
Erasmus+

Kwalifikacje na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów pierwszego i drugiego stopnia odbędą się 19 marca 2019 r., od godz. 12.30 do 14.30 w pokoju 104. Wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen (powyżej 4,0), znajomość języka obcego na poziomie B2/poszerzona matura, dane kontaktowe (e-mail, telefon), proponowana uczelnia (najlepiej dwie) i wstępny program studiów (24-30 ECTS na semestr).

Wiadomość utworzona: 7 marca 2019 20:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2019 08:56, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 marca 2019
Inżynierskie targi pracy i przedsiębiorczości

W imieniu Biura Karier Studenckich oraz Samorządu Studentów Politechniki Śląskiej zapraszamy do udziału w Inżynierskich targach pracy i przedsiębiorczości, które odbędą się 4 marca 2019 r. Informacje dot. wydarzenia znajdują się na stronie internetowej www.targipracy.polsl.pl oraz Facebooku (kliknij tutaj).

banner

plakat_1

plakat2

Wiadomość utworzona: 1 marca 2019 14:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2019 14:16, wykonana przez: Rafał Wąsik
21 lutego 2019
Informacja dla kandydatów na studia

Uwaga! Nastąpiła zmiana godzin i miejsca spotkań organizacyjnych dla kandydatów przyjętych na studia. Odbędą się one 22.2.2019 r. (piątek) w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8:
 • Inżynieria Materiałowa (dualne) - godz. 13.00, sala 330
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne i niestacjonarne) - godz. 16.00, sala 253
 • Inżynieria Materiałowa (stacjonarne i niestacjonarne) - godz.17.00, sala 253

Wiadomość utworzona: 21 lutego 2019 12:15, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2019 12:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 lutego 2019
KOMPOZYTmeeting - przyszłość należy do kompozytów

W imieniu organizatorów: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Expo Silesia zapraszamy do udziału w III edycji seminarium "Materiały Kompozytowe w Przemyśle Motoryzacyjnym i Lotnictwie" oraz I Branżowych Warsztatach Eksperckich, które odbędą się 27 lutego 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu w ramach Salonu Technologii i Materiałów Kompozytowych „KOMPOZYTmeeting”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji on-line dokonanej do 26 lutego 2019 r. na stronie Expo Silesia (kliknij tutaj).

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Na stoisku przedstawione zostaną osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim wyniki prac badawczych i oferta technologiczna opracowana w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - umowa nr TANGO2/340272/NCBR/2017. Kierownikiem projektu jest pani dr hab. inż. Anna J. Dolata.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia www.kompozytmeeting.pl

Do pobrania program seminarium (pdf, 170 KB)

KM_grafika
KM_zaproszenie

Wiadomość utworzona: 20 lutego 2019 11:21, autor: Rafał Wąsik
27 lutego 2019
Program edukacyjny Erasmus+

Zapraszamy studentów do udziału w zebraniu informacyjnym dot. studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Odbędzie się ono 5 marca 2019 r. o godz.14.00 w sali 105.

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2019 13:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2019 07:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 marca 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" kultywowanej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, zapraszamy we wtorek 12 marca 2019 r. o godzinie 17.30 na wykład:

Rewolucja informacyjna jako źródło radości i smutków

Naszym gościem będzie dr hab. Leszek Porębski prof. nadzw. AGH z Katedry Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego.

Pod koniec ubiegłego wieku temu pewien czołowy amerykański menedżer powiedział: „Rewolucja informacyjna to pierwsza rewolucja w historii, w której nikt nie będzie przegrany”. Dwadzieścia lat później słowa te okazały się przejawem braku realizmu. Ale na czym w istocie polega rewolucja informacyjna? W czym gwałtowny rozwój  jaki obecnie ma miejsce, przypomina podobne okresy w przeszłości? Co decyduje o kierunku w jakim rozwija się technika? Na ile ten proces można kontrolować? Próba odpowiedzi na te niełatwe pytania, będzie przedmiotem wystąpienia naszego Gościa.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 18 lutego 2019 12:52, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2019 18:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 lutego 2019
Projekt rozwojowy realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Politechnika Śląska to uczestnik konsorcjum naukowego, które realizuje projekt "Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej". Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Przedsięwzięcie jest realizowane na naszym wydziale w Katedrze Informatyki Przemysłowej. Kierownikiem z ramienia Politechniki Śląskiej jest dr inż. Mariusz Wnęk. Informacje o projekcie znajdują się na ulotce informacyjnej, która jest do pobrania w tym miejscu (pdf, 437 KB).

Wiadomość utworzona: 7 lutego 2019 13:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2019 22:46, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 stycznia 2019
P&G Women Engineering Days

Bank Danych o Inżynierach zaprasza studentki do udziału w "Women Engineering Days". Więcej informacji na plakacie (pobierz stąd, pdf, 125 KB).

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2019 11:29, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2019 11:31, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 stycznia 2019
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców
Szczegóły rekrutacji znajdują się w tym miejscu (kliknij).
Zgłoszenia (CV) można przesyłać do piątku 1 lutego 2019 r. do godziny 9.00 na adres Biura Karier Studenckich: kariera@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2019 20:20, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2019 20:21, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 stycznia 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

W ramach tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat" kultywowanej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, zapraszamy we wtorek 12 lutego 2019 r. o godzinie 17.30 na spotkanie z ciekawym człowiekiem. Będzie nim pan Józef Broda, góral z Koniakowa. Jest folklorystą oraz twórcą instrumentów ludowych. Był wielokrotnie nagradzany na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, jest charyzmatycznym pedagogiem i osobą głębokiej refleksji. Zbiór swoich myśli zawarł w książce „Łapanie chwili”. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby ciekawe świata!

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2019 13:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2019 19:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 stycznia 2019
Nabór na nowy kierunek studiów

Rusza rekrutacja na studia drugiego stopnia o charakterze międzywydziałowym na kierunku nanotechnologia. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii jest jednym z siedmiu wydziałów Politechniki Śląskiej zaangażowanych w realizację tego nowego kierunku studiów. Dodatkowe informacje znajdują się na uczelnianej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutaj). Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2019 13:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2019 13:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 stycznia 2019
Rekrutacja stażystów do gliwickiej fabryki Opla

Staż jest skierowany do studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentów do 6 miesięcy po obronie. Rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 19 lipca 2019 r. Stażyści będą zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług, stawka wynosi 17 zł brutto/godz. Uczestnicy programu będą realizować wybrany projekt pod nadzorem doświadczonego opiekuna, lista projektów jest dostępna w tym miejscu (pdf, 331 KB). Uczestnicy programu dwukrotnie w czasie trwania stażu będą prezentować wyniki swojej pracy przed dyrekcją zakładu (prezentacja odbywa się w języku angielskim)
Wymagana dyspozycyjność to minimum 30 godz. tygodniowo. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w zakładzie Opla w terminie 21-31 stycznia 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij w tym miejscu), a następnie wysłanie c.v. z informacją o numerze wybranego projektu na adres kariera@polsl.pl. Dodatkowych informacji udziela Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl).

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2019 13:01, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2019 19:48, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 stycznia 2019
Seminarium naukowo-techniczne

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym "Materiały dla motoryzacji", które odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Zaproszenie wraz z harmonogramem wydarzenia jest do pobrania w tym miejscu (pdf, 1,4 MB).
Tematyka seminarium związana jest nie tylko z materiałami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, ale również z technologiami i nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w produkcji elementów i podzespołów w branży Automotive. Udział w seminarium jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pomocą formularza rejestracyjnego (kliknij tutaj). Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką seminarium!

plakat

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2019 13:13, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2019 13:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 stycznia 2019
Obrona doktoratu

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Stopyry, która odbędzie się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach 15 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00.

ogłoszenie o obronie (pdf, 169 KB)

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2019 09:10, autor: Rafał Wąsik
24 grudnia 2018
Wszystkiego dobrego!

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ składa pracownikom i studentom najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne - spełnienia marzeń i realizacji planów w nadchodzącym 2019 roku.

Wiadomość utworzona: 24 grudnia 2018 16:02, autor: Rafał Wąsik
2 stycznia 2019
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na wykład popularnonaukowy prowadzony na naszym wydziale w ramach tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat". Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2019 r. o godzinie 17.30. Wykład zatytułowany:

"Fizyka w stylu Monte Carlo"

wygłosi pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski

Zaskoczeniem dla wielu jest fakt, że w opisie otaczającego nas świata materialnego współczesna fizyka posługuje się bardzo często pojęciem prawdopodobieństwa. Tematem wykładu będzie dziedzina fizyki - być może najbliższa życiu codziennemu, gdzie posługiwanie się prawdopodobieństwem wynika z konieczności opisu układów złożonych z niesłychanie wielu komponentów. Takimi układami są ciała makroskopowe, czyli kawałki materii, które można wziąć do ręki.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2018 23:07, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 stycznia 2019 08:16, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 grudnia 2018
Godziny dziekańskie

Decyzją dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. PŚ ogłasza się godziny dziekańskie od 8-16 dnia 2 stycznia 2019 r.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2018 12:15, autor: Rafał Wąsik
18 grudnia 2018
Program Corporate Readiness Certificate (CRC)

Biuro Karier Studenckich wspólnie z Accenture, IBM oraz ING Tech Poland zapraszają do udziału w VI edycji programu nauczania dla studentów Corporate Readiness Certificate (CRC). Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej i w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Opis programu oraz szczegóły rekrutacji dostępne są w tym miejscu (pdf, 1,4 MB).

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2018 12:07, autor: Rafał Wąsik
11 grudnia 2018
Kolejny sukces naszych pracowników


Artykuł autorstwa dr inż. Marty Mikuśkiewicz, mgr. inż. Damiana Migasa oraz dr. hab. inż. Grzegorza Moskala, prof. PŚ, pt. "Synthesis and thermal properties of zirconate, hafnate and cerate of samarium" został wyróżniony przez czasopismo Surface and Coatings Technology. Artykuł został opublikowany w ramach prestiżowej konferencji 45th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. Wydarzenie to jest jedną z najważniejszych konferencji naukowych w obszarze inżynierii powierzchni. Grupa edytorów zaangażowana w proces recenzji i publikacji prac zadecydowała, iż artykuł autorstwa naszych pracowników znalazł się w trójce najlepszych spośród wszystkich opublikowanych prac w ramach tej prestiżowej konferencji.
Informacja o wyróżnieniu została podana przez wydawnictwo Elsevier za pośrednictwem oficjalnego konta Elsevier Physics na Twitterze. Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2018 20:55, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2018 21:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 listopada 2018
Indywidualne Programy Studiów PBL

Ruszyła druga edycja konkursu na Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Base Learning. Oferta skierowana jest do studentów pierwszego stopnia kształcenia, począwszy od trzeciego semestru studiów. Więcej informacji znajduje się w tym miejscu.

Zapisy studentów do udziału w projekcie odbywają się za pośrednictwem platformy zdalnej edukacji WIMiM (kliknij tutaj) w "Projekt PBL II edycja".

PBL

Wiadomość utworzona: 28 listopada 2018 13:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2018 10:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 listopada 2018
Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator - Bertrand Piccard - otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbędzie się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
Bertrand Piccard poświęcił swoje życie zawodowe nauce. Jest lekarzem specjalizującym się w psychiatrii, ale to osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych technologii sprawiły, że jego nazwisko znalazło się na ustach całego świata. Dwukrotnie okrążył kulę ziemską - najpierw balonem, a następnie samolotem własnego pomysłu, zasilanym wyłącznie energią słoneczną. Swymi dokonaniami chciał pokazać, że latanie bez zużycia nawet kropli paliwa, a tym samym bez szkody dla środowiska, jest możliwe.
Wraz z żoną Michele powołał do życia fundację Solar Impulse, której najnowszym przedsięwzięciem jest projekt World Alliance for Efficient Solutions, który ma na celu wybór 1000 propozycji nie tylko przyjaznych dla środowiska, ale też finansowo opłacalnych dla przedsiębiorców.
Wręczeniu tytułu doktora honoris causa dr. Bertrandowi Piccardowi będzie towarzyszyć interdyscyplinarna konferencja naukowa „Innowacyjne działania Politechniki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu i środowiska”. Rozpocznie się ona o godz. 13.30 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jej uroczystego otwarcia dokona m.in. nowy doktor honoris causa naszej uczelni.

Program konferencji naukowej jest dostępny tutaj (pdf, 206 KB). Zgłoszenia do udziału w konferencji z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji można kierować na adres: aip@polsl.pl


banner

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2018 12:00, autor: Rafał Wąsik
26 listopada 2018
Szczyt klimatyczny ONZ (COP) - ograniczenia w ruchu

Przekazujemy informacje od Urzędu Miasta Katowice dotyczące utrudnień w ruchu podczas szczytu klimatycznego, który odbędzie się w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2018 11:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 listopada 2018 11:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
27 listopada 2018
Obrony doktoratów

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich, które odbędą się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 10 grudnia 2018 r. o godz. 10 obrona pracy mgr. inż. Bartosza Węckiego, ogłoszenie o obronie (pdf, 168 KB)
 • 11 grudnia 2018 r. o godz. 11 obrona pracy mgr. inż. Adriana Mościckiego, ogłoszenie o obronie (pdf, 160 KB)
 • 13 grudnia 2018 r. o godz. 12 obrona pracy mgr. inż. Bartosza Heknera, ogłoszenie o obronie (pdf, 166 KB)

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2018 14:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2018 09:12, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 listopada 2018
Uroczyste wręczenie Diamentowych Grantów 2018

W dniu 15 listopada 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Diamentowych Grantów, w której udział brał doktorant naszego wydziału mgr inż. Damian Migas wraz z opieknuem naukowym dr. hab. inż. Grzegorzem Moskalem, prof. PŚ. Nasz doktorant odebrał nagrodę z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Diamentowy Grant jest jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy. Nagrody z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina otrzymało 80 wybitnych studentów, prowadzących badania naukowe. Granty w tegorocznej 7. edycji konkursu organizowanego przez resort nauki warte są łącznie ponad 16 milionów zł.

DG1
źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DG2
źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2018 20:35, autor: Rafał Wąsik
14 listopada 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

W dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 17.30 odbył się kolejny wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat" zatytułowany "Motoryzacja dzisiaj i co dalej?". Wykład wygłosiły osoby pasjonujące się motoryzacją. Dr inż. Janusz Cebulski rozpoczął wykład przedstawieniem roli inżynierii materiałowej w motoryzacji przybliżając słuchaczom proces projektowania pojazdów, zjawiska ich zużycia i niszczenia, aż po recykling. Następnie dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ przedstawił zagadnienia związane z konstrukcją samochodów zapewniającą bezpieczeństwo podczas zderzenia ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych do budowy nadwozi samochodowych. Ostatnia część wykładu przedstawiona przez mgr. inż. Tibora Bartosa, dotyczyła pojazdów przyszłości - elektrycznych i autonomicznych, a także sposobów ograniczenia nadmiernej liczby samochodów na naszych drogach między innymi poprzez korzystanie z aut wynajmowanych na minuty. Dla tych, którzy nie mogli być z nami, kilka fotografii z wykładu.

W dniu 11 grudnia 2018 r. zapraszamy na kolejny wykład:

"Fizycy w badaniach nowotworów - nowe idee, metody, perspektywy"

Wygłosi go prof. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Pani Profesor podczas spotkania pokaże na wybranych przykładach, jak ważną rolę odgrywają fizycy w rozwoju diagnostyki i terapii w medycynie nowotworów.

wyklad_1
wyklad_2
wyklad_3

Wiadomość utworzona: 14 listopada 2018 11:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018 12:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 listopada 2018
Spotkanie ze studentami i pracownikami wydziału

W związku z odbywającą się akredytacją kierunku studiów Inżynieria materiałowa członkowie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych zapraszają na spotkanie:
 • studentów kierunku Inżynieria materiałowa - 14 listopada 2018 r. o godz. 9.00, sala 167
 • pracowników prowadzących zajęcia na kierunku Inżynieria materiałowa - 14 listopada 2018 r. o godz. 10.30, sala 167

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2018 12:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2018 12:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 listopada 2018
Dzień z pracodawcą

Zapraszamy do udziału w "Dniu z pracowawcą" - wydarzeniu organizowanym wspólnie z Biurem Karier Studenckich. Odbędzie się ono 14 listopada 2018 r. w godz. 10.00-14.00. Będzie to okazja dla studentów na pozyskanie ciekawych ofert praktyk lub staży, a także dla pracowników do nawiązania współpracy z przedstawicielami firm branży technicznej. W dniu targów obecne będą 23 firmy, które zainteresowanym przedstawią profil swojej działalności, kryteria przyjęcia do pracy wraz z omówieniem dostępnych stanowisk. W ramach wydarzenia wygłoszone zostaną dwa bardzo ciekawe wykłady przygotowane przez wystawców. Pierwszy z nich dotyczyć będzie Metody A3 - jak rozwiązywane są problemy w branży automotive, drugi projektów biznesowych w zmiennym środowisku technologicznym. Ponadto przedstawiciele politechnicznego Biura Karier Studenckich będą oferować porady w zakresie pisania curriculum vitae, co może być bardzo przydatne dla studentów w trakcie poszukiwania pracy. Zapraszamy do udziału!

plakat

Wiadomość utworzona: 8 listopada 2018 12:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2018 12:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 listopada 2018
Zdobądź certyfikat Palo Alto Networks Academy

Biuro Karier Studenckich wspólnie firmami Palo Alto Networks, ING Tech Poland oraz Comp organizują II edycję programu Palo Alto Networks Academy, który ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w tematach związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT. Uczestnicy programu będą mieli wyjątkową okazję szkolić się pod okiem wysokiej klasy specjalistów przy użyciu nowoczesnego sprzętu dostarczonego na uczelnię przez firmę Comp. Wszyscy, którzy ukończą szkolenie otrzymają certyfikat Palo Alto Networks.

Prowadzący: specjaliści i eksperci Palo Alto Networks oraz ING Tech Poland
Zajęcia: środy, po godz. 16:00, zajęcia będą trwały do 30 czerwca 2019 r. Zajęcia rozpoczną się 14 listopada 2018 r.
Miejsce zajęć: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 20B, Gliwice

Rekrutacja trwa do 9 listopada 2018 r. godz. 12:00. Aby się zarejestrować kliknij tutaj.

Wiadomość utworzona: 5 listopada 2018 11:42, autor: Rafał Wąsik
2 listopada 2018
Studia MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Marzysz o studiach za granicą? Chcesz uzyskać tytułu magistra z dwóch europejskich uczelni technicznych? Zdobyć nawet 750 euro stypendium miesięcznie? Przyjdź na spotkanie informacyjne, dowiesz się wszystkiego o studiach magisterskich z certyfikatem jakości samego European Institute of Innovation and Technology.

Zapraszamy na dzień otwarty studiów MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
data: 22 listopada 2018 r.
miejsce: Centrum Nowych Technologii, Gliwice, ul. Konarskiego 22B, sala 221

Jeśli jesteś studentem 2 lub 3 roku studiów inżynierskich, w dniu 22 listopada 2018 r. zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie studiów magisterskich organizowanych w ramach programu KIC InnoEnergy Master School. Na spotkaniu dowiesz się jakie możliwości uzyskasz dzięki udziałowi w jednym z 7 prestiżowych programów studiów magisterskich organizowanych w najlepszych uczelniach w Europie. Dowiesz się więcej na temat organizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz IST w Lizbonie specjalności Clean Fossil and Alternative Fuels Energy. Odpowiemy na wszystkich pytania i rozwiejemy Twoje wątpliwości. Studia oferują liczne wyjazdy studyjne, dodatkowe kursy m.in. PRINCE oraz możliwość studiowania w międzynarodowym gronie z najlepszymi studentami na świecie. Serdecznie zapraszamy. Zostań game changerem!
Studia na specjalności energetyka (power engineering) realizowane są w całości w języku angielskim. Efektem końcowym jest uzyskanie podwójnego dyplomu studiów magisterskich. Aplikacja na studia już trwa!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na stronę internetową www.cleanalternative.eu oraz do biura projektu, które mieści się na Wydziale ISiE w budynku A, pokój 127.
banner

Wiadomość utworzona: 2 listopada 2018 11:39, autor: Rafał Wąsik
31 października 2018
Stypendia dla studentów - Śląski Fundusz Stypendialny

Śląski Fundusz Stypendialny został powołany do życia z inicjatywy Senatora RP śp. Adama Graczyńskiego w styczniu 2001 roku. Cele jakie przyświecały uruchomieniu Fundacji to zamiar popierania osób, które wyróżniają się ponad przeciętny poziom w nauce, działalności studenckiej i publicznej. Fundacja co roku organizuje edycje letnią i zimową, aby wspomóc jak najwięcej studentów z województwa śląskiego, fundując comiesięczne stypendium na okres trwania jednego semestru dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, a posiadającej szczególnie trudną sytuację ekonomiczną. Takich osób szukamy i takie osoby wspieramy!
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.sfs.katowice.pl, skąd można pobrać wniosek o stypendium.

SFS_plakat

Wiadomość utworzona: 31 października 2018 13:04, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2018 13:05, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 października 2018
Informacja

W dniu 2 listopada 2018 r. dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii będzie nieczynny.

Wiadomość utworzona: 31 października 2018 09:45, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2018 13:25, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 listopada 2018
Seminarium naukowo-techniczne

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym "Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru", które odbędzie się 30 listopada 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

program seminarium (pdf, 215 KB)

ulotka_1

ulotka_2

Wiadomość utworzona: 26 października 2018 14:30, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 listopada 2018 10:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 listopada 2018
Godziny rektorskie

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 19 listopada 2018 r. od godz. 12.30 ogłasza się godziny rektorskie w celu umożliwienia wspólnocie Uczelni uczestnictwo w pikniku "Politechnika Śląska dla Niepodległej".

Wiadomość utworzona: 26 października 2018 09:52, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2018 17:39, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 października 2018
Spotkanie z prorektorami

29 października 2018 r. o godz. 9.00 w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbędzie się spotkanie w sprawie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Spotkanie prowadzone będzie przez Prorektora ds. Ogólnych prof. dr. hab. inż. Bogusława Łazarza oraz Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka. Na spotkanie zapraszamy wszystkich pracowników.

Wiadomość utworzona: 25 października 2018 11:23, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 października 2018 11:24, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 listopada 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na wykład popularnonaukowy prowadzony na naszym wydziale w ramach tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat". Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2018 r. o godzinie 17.30. Wykład zatytułowany

"Motoryzacja dzisiaj i co dalej?"

wygłoszą pasjonaci motoryzacji:

mgr inż. Tibor Bartos - doświadczony pracownik branży motoryzacyjnej

dr inż. Janusz Cebulski - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PŚ

dr hab. inż. Dariusz Kuc prof. PŚ - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PŚ

Dowiemy się, jakie nowe materiały stosowane są w konstrukcji współczesnych samochodów. Co wpływa na poprawę bezpieczeństwa jazdy oraz spełnienie wymagań ekologicznych? Przedstawione zostaną trendy rozwoju motoryzacji m.in. samochody elektryczne, pojazdy bez kierowcy, poznamy zalety „samochodów na minuty”.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 25 października 2018 09:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 listopada 2018 11:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 października 2018
Spotkanie prodziekana ze starostami grup

W dniu 26 października 2018 r. o godz. 9.45 w sali 124 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. Studenckich dr hab. inż. Krzysztofa Nowackiego, prof. PŚ ze starostami II, III i IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz drugiego semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Wiadomość utworzona: 25 października 2018 09:47, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 października 2018 10:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 października 2018
Inżynieria jakości - startują studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Inżynieria jakości rozpoczynają się w sobotę, 27 października 2018 r. o godzinie 10.30 w sali 105 wykładem "Zaawansowane metody i techniki badań" prowadzonym przez prof. dra hab. inż. Janusza Szalę.
Pełny rozkład zajęć znajduje się na stronie plan.polsl.pl (kliknij tutaj). Przeglądanie planów nie wymaga zakładania konta ani logowania.

Wiadomość utworzona: 23 października 2018 12:59, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 października 2018 08:52, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 października 2018
Rozstrzygnięcie konkursu OPUS na stypendium naukowe NCN

W związku z realizacją przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej projektu badawczego nr 11/020/PBU/0054 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS, w dniu 19 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na Stypendia Naukowe NCN, która postanowiła przyznać stypendium panu mgr. inż. Wojciechowi Kałsie.

Wiadomość utworzona: 23 października 2018 11:22, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2018 11:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 października 2018
Obrony rozpraw doktorskich

Zapraszamy na dwie publiczne obrony prac doktorskich, które odbędą się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 30 października 2018 r. o godz. 10 obrona pracy mgr. inż. Roberta Łudzienia, ogłoszenie o obronie (pdf, 166 KB)
 • 31 października 2018 r. o godz. 10 obrona pracy mgr. inż. Aleksandra Mesjasza, ogłoszenie o obronie (pdf, 170 KB)

Wiadomość utworzona: 19 października 2018 11:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 października 2018 13:40, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 października 2018
Ankietyzacja

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja studentów. Do końca października studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Uwaga! Ocena dotyczy tylko semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, pozwoli to wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie  pracowników. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez uczelnianą stronę ankietyzacji (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 14:42, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2018 09:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 października 2018
Zapraszamy do udziału w konferencji

Zapraszamy serdecznie na konferencję "Inżynieria Produkcji w praktyce", która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Konferencja jest adresowana dla studentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Produkcji oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestniczy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo, który będzie podstawą do usprawiedliwienia nieobecności z zajęciach dydaktycznych.
Obowiązuje rejestracja - kliknij tutaj. Ilość miejsc jest ograniczona, rejestracja trwa do 22 października 2018 r. do godz. 12.

plakat

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 14:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 października 2018 14:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 października 2018
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej jako start do start-upów

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej we współpracy z 20 instytucjami organizuje nowe cykle szkoleń:
 • Cykl „Start-up dla początkujących - 10+ kroków do sukcesu w start-upie” jest już trzecią edycją, wzbogaconą o nowe tematy i nowych prowadzących. W trakcie tego można nabyć wiedzę o tym jak poradzić sobie z zakładaniem swojej firmy, w tym start-upu. Nie trzeba aktualnie zakładać swojej działalności gospodarczej, ale jeżeli kiedykolwiek będzie taka potrzeba tego dokonać, to wiedza nabyta w trakcie szkoleń będzie "jak znalazł”. 
 • Cykl „Start-up dla średniozaawansowanych - realizacja swojego pomysłu” jest organizowany po raz drugi i skierowany do osób, które zdobyły już podstawową wiedzę. Jeżeli osoby zainteresowane nie posiadają pomysłu to wymyślimy go razem.
 • Tegoroczną nowością jest cykl „Start-up dla zaawansowanych - praca z Mentorem”. Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mogli pracować z indywidualnie przydzielonym Mentorem.
Szczegółowe informacje można znaleźć: tutaj (kliknij) oraz w tym miejscu (kliknij).

Zapraszamy na Inaugurację wydarzeń, która rozpocznie się w dniu 23 października br., o godz. 14.00, w siedzibie AIP Politechniki Śląskiej w (Gliwice, ul. S. Banacha 7, aula 0.05). Poznasz wszystkich prowadzących reprezentujących instytucje współpracujące z AIP oraz tematykę szkoleń.
Zgłoszenia do udziału w Inauguracji i szkoleniach przyjmujemy:
Zgłoszenia powinny zawierać: imię, nazwisko, wydział na którym studiujecie lub pracujecie, bądź ukończony wydział (do roku od ukończenia studiów).
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w cyklach szkoleń jest bezpłatny dla Beneficjentów AIP (wszystkich studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki Politechniki Śląskiej oraz absolwentów do roku od ukończenia studiów). Na ostatnim spotkaniu pilni uczestnicy cyklu szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty.

banner

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 13:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 października 2018 14:12, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 października 2018
Studia podyplomowe

Informujemy, że wystartowały podyplomowe studia na kierunkach Inżynieria jakości oraz Lean Manufacturing. Nadal jest możliwość zapisania się na te kierunki - zapraszamy!
 
 

Zajęcia na studiach Lean Manufacturing rozpoczynają się 20 października 2018 r. (sobota) w sali 136 o godz. 8.00:
 • 8.00-8.30 - zajęcia organizacyjne
 • 8.30-15.00 - wprowadzenie do Lean Manufacturing (prow. Marcin Szota)
Zajęcia na studiach Inżynieria jakości rozpoczynają się 27 października 2018 r. (sobota) o godz. 10.30, kolejny dzień zajęć to niedziela, 28 października od godziny 8.00. Szczegółowy plan zajęć podamy wkrótce.

Wiadomość utworzona: 9 października 2018 09:17, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 października 2018 12:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 października 2018
Inauguracja roku akademickiego - galeria

3 października 2018 r. na naszym wydziale odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 5 października 2018 13:03, autor: Rafał Wąsik
4 października 2018
Studia podyplomowe - nabór uzupełniający

Są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych prowadzonych na naszym wydziale w Katowicach. Jest to ostatnia szansa na rozpoczęcie nauki na kierunkach:
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
 • Inżynieria jakości
 • Lean Manufacturing
 • Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów
 • Produkcja Klasy Światowej - WCM
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISP 45001
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Więcej informacji znajduje się na uczelnianej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutaj). Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 4 października 2018 13:34, autor: Rafał Wąsik
4 października 2018
Zmarł prof. Józef Suchy

Z głębokim żalem informujemy, że 29 września 2018 roku odszedł od nas  Pan prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, Przewodniczący Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Pogrzeb odbędzie się w piątek 5 października, o godzinie 13.40, w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

nekrolog

Wiadomość utworzona: 4 października 2018 13:23, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 października 2018 13:24, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 października 2018
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019


Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się na Politechnice Śląskiej 2 października 2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18b w Gliwicach.
Uroczystości rozpoczynające rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbędą się w Katowicach, w środę, 3 października 2018 r. o godzninie 10.00. Program:
 • Gaudeamus Igitur
 • wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dra hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ
 • wystąpienie Gości
 • wręczenie nagród
 • immatrykulacja studentów I roku
 • wykład inauguracyjny prof. dra hab. inż. Andrzeja Wyciślika: "Chemia w zastosowaniach praktycznych"
 • Gaude Mater Polonia
 • zakończenie uroczystości

Wiadomość utworzona: 1 października 2018 09:56, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2018 09:58, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 września 2018
Konkurs na stypendium naukowe NCN

W związku z realizacją projektu badawczego nr 11/020/PBU18/0054 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14 przedstawiamy ofertę dotyczącą konkursu na stypendium naukowe NCN realizowane w ramach ww. projektu. Treść oferty do pobrania w tym miejscu (pdf, 78 KB).

Wiadomość utworzona: 26 września 2018 13:53, autor: Rafał Wąsik
26 września 2018
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Katowicki oddział PTZP zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Prace konkursowe powinny być obronione w roku 2018 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a na wydziałach, które nie posiadają kierunku ZIP na kierunku Zarządzanie.
Termin zgłaszania upływa 15 października 2018 r. Prace należy zgłaszać do przewodniczącej katowickiego oddziału PTZP - dr inż. Sandry Grabowskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8, s.140) e-mail: sandra.grabowska@polsl.pl
Szczegóły konkursu oraz niezbędne dokumenty zawarte są w regulaminie konkursu (pdf, 100 KB)
plakat_konkursowy

Wiadomość utworzona: 26 września 2018 13:37, autor: Rafał Wąsik
26 września 2018
Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

Szkolenie i spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku odbędzie się 28 września 2018 r. w auli wydziału (drugie piętro, nad głównym wejściem do budynku):
 • dla studentów studiów stacjonarnych o godzinie 10.00
 • dla studentów studiów niestacjonarnych o godzinie 16.30

Wiadomość utworzona: 26 września 2018 10:58, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 września 2018 13:54, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 września 2018
Zaproszenie na targi

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, jak co roku, będzie prezentował swoje osiągnięcia w obszarze materiałów kompozytowych na Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, które odbędą się w dniach 16-17 października 2018 r. w Krakowie (EXPO Krakow).
Tym razem wspólnie z CITT Politechniki Śląskiej zostaną zaprezentowane wyniki prac badawczych w zakresie technologii wytwarzania kompozytów metalowo-ceramicznych, a zwłaszcza wydajne metody infiltracji ceramicznych struktur porowatych i kształtowania lokalnego wzmocnienia odlewów. Główne projekty realizowane w tym zakresie w Laboratorium Kompozytów Metalowych to projekt „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o umowę Tango2/340272/NCBR/2017 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki „TANGO 2” (kier. projektu dr hab. inż. Anna J. Dolata) oraz prace przedwdrożeniowe w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” (kier. pracy dr inż. Maciej Dyzia), projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, umowa MNISZW/2017/DIR/34).
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z elektronicznego zaproszenia (pdf, 1,7 MB) i odwiedzenia stoiska W61 w dniach 16-17 października 2018 r. w Krakowie (EXPO Krakow). Goście, przed wizytą na targach są proszeni do aktywowania voucherów poprzez rejestrację on-line na stronie www.kompozyty.krakow.pl do 12 października 2018 r. Każda osoba, która wypełni formularz on-line otrzyma voucher z kodem kreskowym, który na targach wymieni na identyfikator. Po 12 października zaproszenia będzie można wymienić w punkcie rejestracji gości na targach, wypełniając na miejscu formularz rejestracyjny.

Kompozyt-expo_logo

Wiadomość utworzona: 18 września 2018 14:21, autor: Rafał Wąsik
8 października 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na wykład popularnonaukowy prowadzony na naszym wydziale w ramach tradycji "Drzwi otwarte - otwarty świat". Spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki odbędzie się 9 października 2018 r. o godzinie 17.30. Prelekcję zatytułowaną

"Na koniec świata i… jeszcze dalej"

wygłosi podróżnik, uczestnik wyprawy na Antarktydę, pracownik Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Stanisław Krawiec

Odpowiedź na pytanie, gdzie jest koniec świata, nie jest banalne. Argentyńczycy uważają, że koniec świata - Fin del Munde znajduje się niedaleko przylądka Horn, na południowym krańcu Ameryki Południowej. Tam rozpoczynają się wyprawy „jeszcze dalej”, w świat wiecznych lodowców i ośnieżonych gór! Podróż na Antarktydę, kontynent tajemniczy, ciągle mało poznany a jednocześnie fascynujący, jest przedmiotem niniejszej opowieści.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
radio_eM

Wiadomość utworzona: 18 września 2018 13:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 października 2018 08:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 września 2018
Zmarł prof. Stanisław Wolff

Z żalem informujemy, że 4 września 2018 r. zmarł prof. dr inż. Stanisław Wolff. Urodzony 8 września 1929 roku w Sosnowcu. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1975 roku, a tytuł profesora w 1994 roku. W latach 1952-1976 pracował w przemyśle metali nieżelaznych pełniąc szereg funkcji kierowniczych. Pracę na Politechnice Śląskiej na Wydziale Metalurgicznym podjął w 1977 r. W latach 1977-1991 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych. W latach 1992-1999 był kierownikiem Zakładu Metali Nieżelaznych w Katedrze Metalurgii Ekstrakcyjnej. Prof. dr inż. Stanisław Wolff był inicjatorem współpracy z krajowym przemysłem metali nieżelaznych tworząc jednostkę, która miała wpływ na rozwój tej gałęzi przemysłu. Zorganizował 15 konferencji naukowych w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele branży metali nieżelaznych. Był autorem i współautorem 56 patentów i 34 wdrożeń przemysłowych. Prof. dr inż. Stanisław Wolff wypromował 4 doktorów, a także był promotorem 76 prac magisterskich. W osobie Pana Profesora żegnamy cenionego dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń. Twórcę wielu rozwiązań technologicznych znajdujących zastosowanie w przemyśle. Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie w Kaplicy na cmentarzu ewangelickim w Katowicach przy ul. Francuskiej w dniu 8 września o godz. 14.00.

Wiadomość utworzona: 7 września 2018 13:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 września 2018 12:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 września 2018
Zostań wolontariuszem

Urząd Miasta Katowice zaprasza studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i ochrony środowiska i chcą stać się częścią międzynarodowej społeczności działającej na rzecz naszej wspólnej przyszłości, do dołączenia do grona wolontariuszy światowego forum dotyczącego polityki klimatycznej, które już w grudniu odbędzie się w Katowicach.
Szczyt Klimatyczny COP24 odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018 roku. Do Katowic przybędzie 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów, by obradować w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków ochrony klimatu. W COP24 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu. Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.cop24.katowice.eu oraz www.cop24.gov.pl.
Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie podczas COP24 powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem http://katowice.eu/Strony/Wolontariat-COP24.aspx, a następnie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Termin i miejsce spotkania zostaną ustalone indywidualnie. Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji to 15 października.
Koordynatorem współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Urzędem Miasta Katowice w ramach działań związanych ze Szczytem Klimatycznym jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Politechniki Śląskiej. Dla osób zainteresowanych udziałem w wolontariacie zaplanowano spotkanie informacyjne z p. Mileną Skupień-Lisgarten, koordynatorką wolontariatu COP24 Urzędu Miasta Katowice. Spotkanie odbędzie się w siedzibie AIP (Gliwice, ul. Banacha 7) dnia 10 października 2018 r. o godz. 15.00.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Katowice.

w1
źródło: United Nations Volunteers
w2
źródło: United Nations Volunteers
w3
źródło: United Nations Volunteers

Wiadomość utworzona: 4 września 2018 10:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 września 2018 10:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 września 2018
Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Ochrona danych osobowych w szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO)”, które poprowadzi dr hab. Mariusz Jagielski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie odbędzie się w Gliwicach, a jego celem jest przedstawienie w prostej formie wymogów jakie na uczelnie oraz jej pracowników nakładają przepisy z dziedziny ochrony danych osobowych. Szkolenia będą miały charakter czysto praktyczny - będą poświęcone konkretnym problemom wykorzystywania danych osobowych w uczelni wyższej.
Terminy szkoleń (do wyboru):
 • 22 sierpnia 2018 r. godz. 8.30-11.30
 • 22 sierpnia 2018 r. godz. 12.00-15.00
 • 19 września 2018 r. godz. 8.30-11.30
 • 19 września 2018 r. godz. 12.00-15.00
 • 10 października 2018 r. godz. 8.30-11.30
 • 10 października 2018 r. godz. 12.00-15.00
Zapisy (proszę wybrać dzień i godzinę) prowadzi mejlowo Inspektor Ochrony Danych pod adresem iod@polsl.pl. Szkolenia odbędą się w Gliwicach. Więcej informacji, w tym miejsca spotkań znajdują się na stronie politechnicznego Inspektora Ochrony Danych (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 10 sierpnia 2018 11:23, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 września 2018 12:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 lipca 2018
Doktorat wdrożeniowy - dofinansowanie dla naszego wydziału

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, jako jeden z pięciu na Politechnice Śląskiej, otrzymał pozytywną ocenę oraz dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w drugiej edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Środki przyznane zostały na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich, na których kształcenie będzie się odbywało we współpracy z pracodawcą studenta - doktoranta. Informacje oraz wyniki konkursu znajdują się w tym miejscu.

logo

Wiadomość utworzona: 16 lipca 2018 10:01, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2018 10:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 lipca 2018
Studia dualne na kierunku inżynieria materiałowa

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii otrzymał dofinasowanie do prowadzenia nowego kierunku studiów o profilu praktycznym w ramach projektu "Uruchomienie nowego programu kształcenia dualnego na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa (DUOInMat)". Projekt został złożony w I edycji konkursu na studia dualne ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie złożono 84 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 69 projektów. Projekt "DUOInMat' uzyskał 104,5 punktu, co uplasowało go na piątym miejscu listy rankingowej. Więcej informacji na początku nowego roku akademickiego!

Wiadomość utworzona: 13 lipca 2018 13:26, autor: Rafał Wąsik
11 lipca 2018
Ogromny sukces naszego studenta

Pan Damian Migas, student II roku studiów magisterskich na kierunku inżynieria materiałowa został laureatem VII edycji Diamentowego Grantu. Jest to program ministra nauki i szkolnictwa wyższego prowadzony od 2012 r. Program jest skierowany do najzdolniejszych absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Każdego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje środki na nie więcej niż 100 najlepszych projektów badawczych. Nasz student znalazł się w gronie tegorocznych 80 laureatów.
Inż. Damian Migas jest pierwszym studentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, który został laureatem tego prestiżowego konkursu. Na realizację swego tematu badawczego „Rola pierwiastków ziem rzadkich w mechanizmie utleniania nowych nadstopów typu γ-γ′ na bazie kobaltu” otrzyma 216 tys. zł. Opiekunem naukowym czteroletniego projektu jest dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nadzw. PŚ. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

DG_logo

DM

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2018 11:06, autor: Rafał Wąsik
11 lipca 2018
Indywidualne Programy Studiów - projekty PBL

Rozstrzygnięto konkurs na Indywidualne Programy Studiów realizowanych w formie Project Based Learning (PBL).
Na naszym wydziale, we współpracy z firmą Uniserv Piecbud S.A. będzie realizowany ”Projekt kompozytowego panelu obudowy chłodni wentylatorowej”. Opiekunem głównym jest dr inż. Maciej Dyzia, opiekunowie pomocniczy to dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof PŚ (Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej) oraz dr hab. inż. Mateusz Kozioł (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii).

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2018 08:52, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2018 08:54, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 lipca 2018
Szkoła Mikroanalizy Rentgenowskiej MikroSoFA 2018

W dniach 9-11 lipca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbywa się pierwsza letnia edycja Szkoły Mikroanalizy Rentgenowskiej MikroSoFA 2018 zatytułowana "Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej w SEM". Szkoła organizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz firmę Pinnot z Warszawy. Udział w szkole bierze ponad 50 osób z uczelni, instytutów badawczych oraz firm z całej Polski. Szkoła jest miejscem wymiany doświadczeń w gronie osób aktywnie używających w pracy badawczej metod mikroanalitycznych. Pierwsza edycja Szkoły poświęcona jest szeroko rozumianej mikroanalizie rentgenowskiej, głównie technice analizy składu chemicznego przy użyciu spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS/EDX) i spektrometru z dyspersją długości fali (WDS). Więcej informacji na stronie www (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 9 lipca 2018 10:27, autor: Rafał Wąsik
11 września 2018
Obrona pracy doktorskiej

18 września 2018 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Urbańczyka. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 229 KB)

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2018 11:33, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 września 2018 12:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 czerwca 2018
Wyróżnienie dla pracownika naszego wydziału

W dniach 23-25 maja 2018 r. w czeskim Brnie odbyła się międzynarodowa konferencja 27th International Conference On Metallurgy And Materials - Metal 2018. Uczestniczyło w niej ponad pięciuset uczestników z Europy oraz Algierii, Brazylii, Bangladeszu, Indii, Iranu, Japonii, Kanady, Korei, Taiwanu, Tajlandii i Uzbekistanu. Na konferencję zgłoszono 429 prac naukowych. 24 maja 2018 r. odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano 280 posterów. Na czas sesji została powołana komisja oceniająca a uczestnicy musieli przedstawić przed nią zagadnienie naukowe prezentowane na posterze. Po zakończeniu sesji komisja wytypowała 8 prac, wśród których przyznała 3 nagrody i 5 wyróżnień. Jedno z wyróżnień, za pracę The regenerative burners as a significant way of CO2 emission reduction otrzymał pracownik Katedry Informatyki Przemysłowej, dr inż. Mariusz Wnęk. Serdecznie gratulujemy!

dyplom
konferencja_1
konferencja_2

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2018 21:53, autor: Rafał Wąsik
26 czerwca 2018
Automotive na obcasach - wyjazd szkoleniowy dla studentów

Zapraszamy studentów i absolwentów naszego wydziału do wzięcia udziału w warsztatch Lean Management organizowanych w firmie Lear Corporation Poland w Tychach. W programie:
 • prezentacja firmy
 • szkolenie 7 STRAT
 • lunch w zakładowej stołówce
 • warsztaty 7 STRAT na wybranej linii produkcyjnej prowadzone przez Inżynierów działu Continuous Improvement
 • wręczenie certyfikatów oraz nagród
Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentów. Zapewniony jest transport z Gliwic do Tychów i z powrotem. Wyjazd z Gliwic 5 lipca ok. 8.00 powrót o 15.00.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie CV na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem - „Automotive na obcasach”. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2018 14:00, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2018 14:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
21 czerwca 2018
Obrona pracy doktorskiej

4 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zofii Święcickiej. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 237 KB)

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2018 09:59, autor: Rafał Wąsik
20 czerwca 2018
Projekt stażowy

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Technopark Gliwice nowego projektu stażowego kierowanego do absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy ukończyli naszą uczelnię nie dalej niż rok temu, oraz studentów studiów niestacjonarnych wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej przekazujemy informację związaną z naborem do projektu:

Trwa rekrutacja do najnowszej inicjatywy Technoparku Gliwice - projektu stażowego. Nie zwlekajcie ze zgłoszeniami - już początkiem lipca ruszają pierwsze szkolenia i doradztwo. Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu, gdzie można pobrać formularz zgłoszeniowy www.technopark.gliwice.pl/staze.
Do udziału zapraszamy:
 • studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej
 • absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej
 • osoby pragnące rozpocząć swoją karierę zawodową od interesującego stażu oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Trzymiesięczny staż, stypendium szkoleniowo-doradcze, czy udział w wybranym kursie specjalistycznym - to tylko część wsparcia, które czeka na Was w tym projekcie. Jesteś zainteresowany/a udziałem, ale obronę masz za chwilę? – zapraszamy do kontaktu: tel. (32) 335 85 13, staze@technopark.gliwice.pl. W projekcie przewidziane są kolejne rekrutacje.

notatka promocyjna (pdf, 217 KB)

plakat

Wiadomość utworzona: 20 czerwca 2018 10:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2018 10:37, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 czerwca 2018
Praca dla absolwenta

Przedstawiamy ofertę pracy dla absolwentów naszego wydziału - plik do podrania w tym miejscu (pdf, 354 KB)

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2018 12:44, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2018 10:37, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 czerwca 2018
Sukces studentów oraz doktorantów naszego wydziału

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Częstochowie odbyła się 42 Studencka Konferencja Naukowa „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów”, w której nagrodzono aż pięcioro reprezentantów naszego wydziału:
 • inż. Damian Migas, za zajęcie I miejsca
 • mgr inż. Sebastian Jucha za zajęcie II miejsca
 • mgr inż. Magdalena Lisińska za zajęcie III miejsca
 • mgr inż. Anna Skupińska, za zajęcie III miejsca
 • Jakub Smoleń, za zajęcie III miejsca
Nagrodzonym studentom oraz doktorantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
dyplom
dyplom
dyplom
dyplom
dyplom

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2018 21:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2018 21:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 czerwca 2018
Dzień zdrowia

JM Rektor Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni do udziału w pierwszej edycji „Dnia Zdrowia” pod hasłem „Zdrowi, zadowoleni, zaangażowani”. Wydarzenie zorganizowane jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej i odbędzie się w środę 13 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00-15.00. W ramach tego dnia w CKS Mrowisko, w Ośrodku Sportu oraz na Wydziale Górnictwa i Geologii odbędą się wykłady, warsztaty i konsultacje o tematyce prozdrowotnej. Zapraszamy do udziału!

do pobrania:
harmonogram (pdf, 34 KB)
plakat (jpg, 398 KB)

plakat

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2018 22:24, autor: Rafał Wąsik
5 czerwca 2018
Oferta pracy i staży dla studentów

Marzysz o pracy w jednej z kilkunastu na świecie odlewni precyzyjnych? Pasjonujesz się lotnictwem? Chcesz zdobywać unikatowe doświadczenie pracując w młodym, prężnie rozwijającym się zespole?
Zapraszamy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii do uczestnictwa w wydziałowym spotkaniu z przedstawicielami firmy Consolidated Precision Products Poland w Rzeszowie. CPP jest liderem w zakresie produkcji złożonych komponentów dla światowego przemysłu lotniczego.
W trakcie spotkania zostaną przedstawione naszym studentom możliwości podjęcia pracy i staży w CPP oraz propozycje realizacji wspólnych zadań badawczych w ramach projektów inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Oferta adresowana jest do studentów naszego wydziału (wszystkich specjalności). Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2018 o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjno-Badawczym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8. Serdecznie zapraszamy!

plakat

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2018 11:17, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2018 11:25, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 czerwca 2018
Indywidualne Programy Studiów - projekty PBL

Zapraszamy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii do uczestnictwa w ogólnouczelnianym panelu dyskusyjnym w ramach I edycji konkursu na Indywidualne Programy Studiów (IPS) realizowane w formie Project Based Learning (PBL) w ramach projektu: "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje". Zgłoszenia z naszego wydziału to:

opis
tytuł
do pobrania
1. Projekt realizowany we współpracy z firmą Uniserv Piecbud S.A., opiekun główny: dr inż. Maciej Dyzia, opiekunowie pomocniczy: dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof PŚ (Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej) oraz dr hab. inż. Mateusz Kozioł (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)

Projekt kompozytowego panelu obudowy chłodni wentylatorowej

poster - plakat (pdf, 913 KB)
2. Projekt realizowany z firmą AD MOTO, opiekun główny: dr inż. Joanna WIllner, opiekunowie pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk i dr inż. Tomasz Merder

Opracowanie koncepcji i budowa laboratoryjnego stanowiska oczyszczania drobnej frakcji złoża filtracyjnego z użyciem ozonu jako czynnika penetrującego w oparciu o symulacje numeryczne (CFD) w celu optymalizacji sposobu wprowadzenia gazu

poster - plakat (jpg, 2,05 MB)
3. Projekt realizowany z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Spawalnictwa, opiekun główny: Krzysztof Nowacki, opiekunowie pomocniczy: prof. dr hab. inż. Teresa Lis i dr hab. inż. Albert Smalcerz

Projekt ochrony pracownika przed oddziaływaniem hałasu i pola elektromagnetycznego przy obsłudze zgrzewarki ultradźwiękowej

poster - plakat (pdf, 983 KB)
4. Projekt we współpracy z AIUT Sp. z o.o., opiekun główny dr inż. Maciej Jodkowski, opiekunowie pomocniczy: prof. dr hab. inż. Leszek Blacha, dr hab. inż. Roman Przyłucki

Projekt i budowa stanowiska do badań procesu parowania stopów metali w trakcie ich topienia

poster - plakat (pdf, 1,55 MB)

Informator o wszystkich 62 zgłoszonych tematach jest do pobrania w tym miejscu (pdf, 1,3 MB). Kolejnym etapem konkursu jest rekrutacja studentów do realizacji projektów w formie PBL. W skład zespołu powinno wchodzić 4-6 studentów, którzy w ostatniej fazie konkursu opracują formalny wniosek konkursowy. Propozycje tematów zostaną  zaprezentowane studentom i innym zainteresowanym osobom na ogólnouczelnianym panelu dyskusyjnym, który odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w auli C i w holu przed aulą. Przedstawiciele Zespołu Zarządzania Projektem będą dostępni od godz. 14:30, rozpoczęcie panelu dla studentów od godz. 15:00. Przewidywany czas trwania do godziny 16:30. Zapraszamy zainteresowanych studentów do udziału w spotkaniu.

Wiadomość utworzona: 30 maja 2018 13:41, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2018 23:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 maja 2018
I Konkurs wiedzy o inżynierii materiałowej

W dniu 17 maja 2018 r., w ramach XXVIII Międzynarodowej Sesji Studenckiej, odbył się na naszym wydziale I Konkurs wiedzy o inżynierii materiałowej. W konkursie wzięli udział uczestnicy z pięciu szkół z województwa śląskiego: Dąbrowy Górniczej, Piekar Śląskich, Sosnowca oraz Żywca i województwa podlaskiego - z Białegostoku. Młodzież zaprezentowała bardzo wysoki poziom, a komisja w składzie: dr hab. inż. Kinga Rodak, prof PŚ, dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ, dr inż. Hanna Myalska, mgr inż. Agata Brzezińska i mgr inż. Katarzyna Łyczkowska przyznała następujące nagrody:
 • I miejsce: Julia Nowak z I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, za prezentację pod tytułem „Nienaturalny intelekt: czy człowiek może być mądrzejszy od sztucznej inteligencji?”, nauczyciel prowadzący Jadwiga Bochenek-Markiewicz
 • II miejsce:
  • Katarzyna Wiltos z I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, za prezentację pod tytułem „Co łączy skórę rekina i poszycia nowoczesnych samolotów?”, nauczyciel prowadzący Jadwiga Bochenek-Markiewicz
  • Sebastian Krygier z Technikum Samochodowo-Mechatronicznego nr 5 w Sosnowcu, za prezentację pod tytułem „Lotnictwo i Kosmos”, nauczyciel prowadzący Hanna Nawaro
 • III miejsce: Wojciech Gola z Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, za prezentację pod tytułem „Ułatwienie codziennego życia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii”, nauczyciel prowadzący Kornelia Pusiak
 • Wyróżnienia otrzymali Patryk Putkowski i Mateusz Śliwowski z Zespołu Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku, za prezentację pt. „Analiza uszkodzenia zaworów wydechowych silnika spalinowego zasilanego paliwem LPG”, nauczyciel prowadzący Krzysztof Garbala
konkurs_IM

Zdobywczyni I miejsca Julia Nowak w towarzystwie Pani Prodziekan ds. Nauki, dr hab. inż. Kingi Rodak, prof. PŚ i Pani Prodziekan ds. Ogólnych, dr hab. inż. Marii Sozańskiej, prof. PŚ

Wiadomość utworzona: 25 maja 2018 13:59, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018 14:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 maja 2018
Wielki korowód juwenaliowy

We wtorek 22 maja 2018 r. korowodem rozpoczynają się Juwenalia Śląskie 2018! Zbiórka o godz. 12 pod głównym wejściem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Wszyscy uczestnicy korowodu podczas finału pod Pomnikiem Powstańców otrzymają od przedstawicieli samorządu studenckiego zaświadczenie uczestnictwa w korowodzie. Będzie to podstawa do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Zwolnienie z zajęć obowiązuje od godz. 11.00. Zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 21 maja 2018 14:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2018 20:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 maja 2018
Igry 2018

18 maja 2018 roku jest dniem bez zajęć dydaktycznych w związku ze studenckimi juwenaliami - Igrami. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa! Więcej o imprezie przeczytasz w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 17 maja 2018 09:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2018 09:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 maja 2018
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJA POLITECHNIKA”


Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej organizuje konkurs plastyczny pod tytułem „MOJA POLITECHNIKA”. Honorowym patronatem konkursu jest JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Konkurs skierowany jest do dzieci i wnuków wszystkich pracowników Politechniki Śląskiej, byłych pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 7 lat
 • dzieci w wieku od 7 lat do poniżej 10 lat
 • młodzież w wieku od 10 lat do 14 lat
Prace plastyczne dzieci przyjmowane będą do dnia 25 maja 2018 r. w siedzibie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Konarskiego 18 p. 514, w godzinach 10-15. Prace wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową mogą składać rodzice dzieci i ich dziadkowie. Na uczestników oczekują nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczanie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas wernisażu prac. Przewidziany termin wernisażu - pierwsza połowa czerwca 2018.

Wiadomość utworzona: 15 maja 2018 19:11, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2018 20:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 maja 2018
XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa „Materiały i Technologie XXI wieku”

Organizatorem tegorocznej, jubileuszowej edycji jest Studenckie Koło Naukowe MATER-TECH działające na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, a partnerem Polski Klaster Technologii Kompozytowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której istotą jest wymiana doświadczeń naukowych studentów, poszerzenie wiedzy nabytej podczas toku studiów oraz zawarcie nowych znajomości i kontaktów zarówno naukowych jak i zawodowych. Tematyka sesji obejmuje obszar szeroko pojętej inżynierii materiałowej, w tym materiały metaliczne, materiały ceramiczne, kompozyty i tworzywa polimerowe, zaawansowane technologie, inżynieria powierzchni, inżynieria chemiczna i biochemiczna oraz recykling i ochrona środowiska, a także inżynieria jakości. Wszystkie zgłoszone artykuły zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a za najlepsze przewiduje się nagrody.

plakat

Wiadomość utworzona: 14 maja 2018 09:31, autor: Rafał Wąsik
25 maja 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie w ramach wykładów popularno-naukowych „Drzwi otwarte - otwarty świat”, które odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Tytuł wykładu, który wygłosi pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej naszego wydziału prof. dr hab. Michał Żelechower to:

"Mikrokosmos światłowodów"

Wykład będzie dotyczył takich zagadnień jak: włókna optyczne w telekomunikacji, podmorskie kable światłowodowe, lasery włóknowe i erbowe wzmacniacze optyczne (EDFA), siatki Bragga (lustra Bragga) na włóknach optycznych, światłowodowe czujniki odkształcenia i temperatury, optyczne włókna mikrostrukturalne (włókna fotoniczne). Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
logo_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 09:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018 12:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 kwietnia 2018
Sukces naszej studentki

Gratulacje dla naszej studentki studiów drugiego stopnia ZIP, p. Agnieszki Adamczewskiej, która realizuje z sukcesami swoje muzyczne pasje - umieściła utwór "Na wszystko przyjdzie czas" na pierwszym miejscu "Poplisty" radia RMF FM. Gratulujemy!

lista

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 09:47, autor: Rafał Wąsik
25 kwietnia 2018
Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje

Blisko 29 mln zł uzyskała Politechnika Śląska na realizację projektu edukacyjnego w ramach I ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasza uczelnia otrzymała drugie największe dofinansowanie spośród wszystkich polskich szkół wyższych. Więcej informacji znajduje się w tym miejscu.

plakat

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 09:32, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia 2018 09:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 kwietnia 2018
Letnie praktyki badawcze

Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk organizuje Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów.
Rozpoczęły się zapisy na XIV Letnie Praktyki Badawcze - wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowano projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wielu innych.
Zapraszamy do wzięcia udziału osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak: ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniona jest praca w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak praktykach można przeczytać na stronie www. Organizatorzy praktyk czerpią inspiracje i wzorują się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics.
Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. w Warszawie. Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś!
Aplikacje (krótkie cv, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres:  kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/WY/2018. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie www oraz na Facebooku.

plakat informacyjny 1 (pdf, 760 KB)
plakat informacyjny 2 (pdf, 759 KB)banner

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 13:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2018 13:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 kwietnia 2018
The Energy Transition Business Camp

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do udziału w programie MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy (MSc CFAFE).

Are you a current bachelors or recent graduate interested in changing the future of the energy industry? Join our innovative bootcamp in the heart of Energiewende this summer. Pitch your ideas, put them to the test, validate them and build your entrepreneurship network in Karlsruhe!
Do you have (what it takes to change) or (passion for) the future of sustainable energy? We want to hear from forward thinking engineers. Our Energy Transition Business Camp in Karlsruhe will see you ideate, validate and pitch you ideas to experts. Find out more!
Calling all forward thinking engineers with a passion for sustainable energy and business! Applications are now open for the Axel X InnoEnergy Energy Transition Business Camp. If you think you have what it takes to change the world, we want to hear from you. Find out more about the programme!

banner

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 12:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2018 12:45, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 kwietnia 2018
Mikroorganizmy i biotechnologia - zapraszamy na ciekawy wykład

Zapraszamy na wykład prof. Jany Sedlakovej-Kadukovej z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Tytuł prelekcji:

Extreme life and its exploitation in the biotechnology (Ekstemalne życie i jego wykorzystanie w biotechnologii)

Mikroorganizmy - często postrzegamy je jako główne źródło chorób. Prawdą jest jednak, że większość z nich jest dla nas bardzo przydatna. Ze względu na ich bardzo ciekawe i niekiedy wręcz zaskakujące umiejętności, możemy je wykorzystywać w różnych dyscyplinach technicznych. Podczas wykładu spotkasz się z mikroorganizmami klasy ekstremalnej i poznasz ich ogromny, ukryty potencjał w rozwoju przyszłościowych technologii odzyskiwania metali, utylizacji odpadów czy produkcji energii.

Wykład odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w sali 333 Katedry Metalurgii Ekstrakcyjnej i Ochrony Środowiska. Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 08:44, autor: Rafał Wąsik
16 kwietnia 2018
Sukces naszych studentów

Z radością informujemy, że inż. Damian Migas oraz inż. Kamil Kołtało, studenci kierunku Inżynieria Materiałowa oraz członkowie SKN Mater-Tech, otrzymali wyróżnienia na zagranicznej studenckiej konferencji naukowej Metallurgy 2018 w Koszycach. Studenci startowali w osobnych sekcjach tematycznych, a ich prace zostały nagrodzone II miejscem. Opiekunami naukowymi nagrodzonych prac byli dr inż. Marta Mikuśkiewicz oraz dr hab. inż. Mateusz Kozioł. Nagrodzonym studentom oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

nagrodzeni_studenci

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 13:16, autor: Rafał Wąsik
16 kwietnia 2018
Inżynieria Produkcji wyróżniona certyfikatem "Studia z Przyszłością"

Inżynieria Produkcji, kierunek studiów na naszym wydziale, uzyskał certyfikat "Studia z Przyszłością" potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowoczesność programu studiów. 9 kwietnia 2018 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Gala programu, który służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach przyciągnęła do Pałacu PAN reprezentantów środowiska akademickiego z całego kraju: rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i katedr. Goście uroczystości odebrali certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik akredytacji w konkursie, który organizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC. Relacja z tegorocznej gali znajduje się w tym miejscu.

gala_01
gala_02

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 13:15, autor: Rafał Wąsik
19 kwietnia 2018
Akcja zbiórki puszek

Wrzucajcie puszki do naszego puszkomatu zlokalizowanego w okolicach strefy studenta. Zapraszamy wszystkich do "dokarmiania" naszego głodomorka. Zbierając puszki rywalizujemy z trzema innymi placówkami edukacyjnymi. Puszkomat znalazł się u nas dzięki współpracy z Every Can Counts. Dziekujemy wszystkim, którzy pomagali w przedsięwzięciu.

certyfikat
puszkomat

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 13:09, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2018 13:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 kwietnia 2018
Dzień Hutnika 2018

Zapraszamy absolwentów i pracowników naszego wydziału na coroczny zjazd absolwentów. Odbędzie się on 18 maja 2018 r., początek o godz. 16.00 na dziedzińcu wewnętrznym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Hutnik_2018

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2018 09:38, autor: Rafał Wąsik
5 kwietnia 2018
Spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu

W dniu 3 kwietnia 2018 r. z inicjatywy władz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii miała miejsce wizyta RSE The National Center on Complex processing of mineral raw material of the Republic of Kazahstan, którą reprezentował  profesor Abdurasul Aldashevich Zharmenov. Gościowi towarzyszyli Jürgen Hein z ICMD International Corporation of Metal and Alloy z Hannoveru oraz Ryszard Janiszewski reprezentujący firmę EMP Energy and Metallurgical Products.
W trakcie spotkania profesor Maria Sozańska przedstawiła informacje dotyczące oferty edukacyjnej i badawczej naszego wydziału, które mogą stanowić element współpracy w realizacji prac badawczych oraz wymiany naukowców, doktorantów i studentów. Profesor Abdurasul Zharmenov przedstawił profil działalności RSE, omówił potencjał badawczy oraz obszary, które mogą stanowić pole współpracy. Gościom w ramach wizyty zostały przedstawione laboratoria i urządzenia, które stanowią podstawowe narzędzia w działalności naukowców Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Ze strony naszego wydziału w spotkaniu wzięli udział: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. PŚ., dr hab. inż. Bolesław Machulec, prof. PŚ., prof. dr hab. inż. Leszek Blacha, dr inż. Maciej Jodkowski, mgr inż. Bartosz Węcki oraz Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ.
Na zakończenie spotkania Dziekan przekazał na ręce profesora Zharmenova list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy. Liczymy, że zaowocuje to w przyszłości realizacją projektów oraz wymiany międzynarodowej.

spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie

Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2018 12:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2018 12:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 marca 2018
Życzenia świąteczne

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim studentom oraz pracownikom składa dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nadzw. PŚ

Wiadomość utworzona: 29 marca 2018 09:32, autor: Rafał Wąsik
2 kwietnia 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach tradycji „Drzwi otwarte - otwarty świat”, które odbędzie się we wtorek, 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Tym razem naszym gościem będzie himalaista - pan Ryszard Warecki. Tytuł prelekcji:

„Metalurg w Himalajach”

Będzie to barwna opowieść o tym, jak absolwent naszego wydziału ruszył w najwyższe góry świata uczestnicząc w wielu najważniejszych polskich wyprawach wraz z m.in. Wandą Rutkiewicz i Jerzym Kukuczką.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
logo_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 28 marca 2018 11:16, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2018 20:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 kwietnia 2018
Obrona pracy doktorskiej

10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Arkadiusz Gontarczyka. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 475 KB)

Wiadomość utworzona: 22 marca 2018 14:42, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2018 20:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 kwietnia 2018
Obrona pracy doktorskiej

13 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Ihora Fieiiereizena. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 459 KB)

Wiadomość utworzona: 22 marca 2018 14:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2018 20:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 marca 2018
Spotkanie kwalifikacyjne

Kwalifikacje na studia w ramach programu  ERASMUS+ dla studentów pierwszego i drugiego stopnia odbędą się 19 marca 2018 r., od godz. 12.30 do 14.30 w pokoju 104.
Wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen (powyżej 4,0), znajomość języka obcego na poziomie B2/poszerzona matura, dane kontaktowe (e-mail, telefon), proponowana uczelnia (najlepiej dwie) i wstępny program studiów (24-30 ECTS na semestr).

Wiadomość utworzona: 12 marca 2018 14:07, autor: Rafał Wąsik
5 marca 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach tradycji „Drzwi otwarte - otwarty świat”,  które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Naszym gościem będzie pracownik Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Jan Kisiel z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Profesor wygłosi wykład

„Promieniotwórczość wokół nas”

Żyjemy w środowisku, w którym występują różne rodzaje promieniowania, w tym promieniowanie jonizujące. W trakcie wykładu zajmiemy się m.in. naturą promieniowania, promieniotwórczością naturalną i sztuczną, skutkami biologicznymi i zastosowaniami promieniowania jonizującego, a także niektórymi aspektami ochrony radiologicznej. Zostanie także wykonany pomiar naturalnego tła promieniowania w sali wykładowej z wykorzystaniem detektora germanowego wysokiej czystości.

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 14:10, autor: Rafał Wąsik
6 marca 2018
Ankietyzacja

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja studentów. Do 15 marca studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Uwaga! Ocena dotyczy tylko semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, pozwoli to wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie  pracowników. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez uczelnianą stronę ankietyzacji (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 08:29, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2018 14:12, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 marca 2018
Obrona pracy doktorskiej

6 marca 2018 r. o godz. 11.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Myalskiej. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 482 KB).

Wiadomość utworzona: 1 marca 2018 14:45, autor: Rafał Wąsik
27 lutego 2018
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii wśród najlepszych w branży!

W dniach 21-22 lutego 2018 r. odbyły się Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. W ramach salonu „KOMPOZYTmeeting” swoje stoisko miał również Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Zaprezentowano tam osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim ofertę technologiczną opracowaną w ramach realizacji Fazy K projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna J. Dolata. Strona internetowa projektu: www.tango2.polsl.pl.
Oferta zyskała uznanie komisji konkursowej, a Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej otrzymał I Wyróżnienie Targów za „Odlewy wzmacniane lokalnie warstwą kompozytową – rozwiązanie materiałowo-technologiczne”

wreczenie_wyroznien

dyplom-wyróżnienie (jpg, 445 KB)
wyroznienie

Ponadto nasz wydział otrzymał szczególne podziękowania od organizatorów wydarzenia za współtworzenie Targów INDUSTRYmeeting 2018 oraz zaangażowanie w budowę programu wydarzeń towarzyszących w postaci II edycji Seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle”

podziękowanie (jpg, 450 KB)
podziekowanie

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2018 11:33, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2018 11:54, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 lutego 2018
Informacja dla studentów

W imieniu wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ dra hab. inż. Janusza Richtera, prof. PŚ informujemy, że 28 lutego 2018 r., o godz.14.00 w sali 105 odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące studiów zagranicznych w ramach Erasmus+.

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2018 13:23, autor: Rafał Wąsik
19 lutego 2018
Seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle"

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej na Targach Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting w Sosnowcu (bezpłatny wstęp po rejestracji on-line na stronie www.industrymeeting.pl). Na stoisku przedstawione zostaną osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim oferta technologiczna opracowana w ramach realizacji fazy K projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego CentrumBadań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - Umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017 – kierownik projektu dr hab. Inż. Anna J. Dolata, strona www projektu: www.tango2.polsl.pl.

Strona internetowa wydarzenia (kliknij tutaj).
zaproszenie

Zapraszamy również do udziału w II edycji Seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle”, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. w ramach Salonu Technologii i Materiałów Kompozytowych „KOMPOZYTmeeting” (program seminarium znajduje się w tym miejscu - kliknij).

logo_KM

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2018 12:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2018 12:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 lutego 2018
Deklaracja podjęcia studiów

Plik deklaracji podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej znajduje się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 09:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018 09:41, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 lutego 2018
Rób to, co kochasz - także w pracy

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej włączyło się w kampanię społeczną „Rób to, co kochasz” grupy Absolvent.pl. Celem kampanii jest pokazanie młodym ludziom, że praca to nie przykry obowiązek, ale szansa na łączenie przyjemnego z pożytecznym i spełnianie marzeń. Kampania ma wymiar edukacyjny, podpowiada studentom i absolwentom, jak znaleźć pracę na miarę swoich potrzeb.
Już w marcu i kwietniu odbędą się @Absolvent Talent Days, największe w Polsce targi pracy i praktyk dla studentów i młodych absolwentów. Zdobądź przewagę nad aplikacjami online i pobierz bezpłatny bilet (kliknij tutaj).

rtck

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 20:09, autor: Rafał Wąsik
9 lutego 2018
Studia podyplomowe

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej uruchomił w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 nabór na następujące kierunki studiów podyplomowych:
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Metalurgia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja
 • Inżynieria odwrotna
 • Certyfikacja wyrobów
 • Materiały dla energetyki i ich łączenie
 • Inżynieria jakości
 • Metalografia materiałów inżynierskich
 • Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej
Studia realizowane są w Katowicach. Nabór na wszystkie studia podyplomowe będzie trwał do 16 lutego 2018 r. Szczegóły związane z postępowaniem rekrutacyjnym znajdują się na uczelnianej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutaj). Wszelkie informacje, dotyczące poszczególnych kierunków studiów, znajdują się również na stronie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (kliknij tutaj).

Sekretariat studiów podyplomowych:
lic. Aleksandra Matera-Switała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4102
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontynuowania kształcenia na naszym wydziale!

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 19:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 20:10, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 lutego 2018
Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Do poniedziałku, 12 lutego 2018 r. trwa ostatni nabór na studia drugiego stopnia prowadzone na naszym wydziale. Więcej informacji na stronie rekrutacji.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 19:17, autor: Rafał Wąsik
8 lutego 2018
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy - zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych. Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:
 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji
 • aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?

Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć. Po drugie na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Informacje praktyczne

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie www (kliknij tutaj).

Szczegóły rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w tym miejscu (kliknij). Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie o tym fakcie, najlepiej drogą mailową, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl Zgłoszenia proszę przesyłać do 12 lutego 2018 r.

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2018 10:23, autor: Rafał Wąsik
5 lutego 2018
Zmiana godzin otwarcia biura komisji rekrutacyjnej

W dniu 6 lutego 2018 r. (wtorek) biuro wydziałowej komisji rekrutacyjnej będzie przyjmować dokumenty kandydatatów na studia do godziny 16.30. Jednocześnie przypominamy, że dnia 7 lutego 2018 r. (środa) dokumenty będą przyjmowane zgodnie z harmonogrmamem do godziny 15.00.

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2018 19:24, autor: Rafał Wąsik
5 lutego 2018
Druga edycja seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle”

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ, Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych oraz Expo Silesia - Organizatora Targów Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting w Sosnowcu serdecznie zapraszamy w dniu 21 lutego br. do udziału w drugiej edycji seminarium „Materiały kompozytowe w przemyśle”. Wydarzenie to jest organizowane w ramach Salonu Technologii i Materiałów Kompozytowych „KOMPOZYTmeeting”. Więcej informacji o targach znajduje się w tym miejscu.
Osoby zainteresowane wystąpieniem w ramach planowanego seminarium proszone są o kontakt z organizatorką wydarzenia panią dr hab. inż. Anną Dolatą, tel. 32 603 44 26, anna.dolata@polsl.pl.

logo_Kompozytmeeting

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2018 13:05, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 lutego 2018 13:08, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 stycznia 2018
Zamknięty wjazd na dziedziniec

Na prośbę Wydziału Transportu informujemy, że w związku z pracami remontowo-budowlanymi prowadzonymi na ich wydziale, w dniu 1 lutego 2018 r. od godziny 8 do 12 wjazd od ul. Krasińskiego na dziedziniec budynku (brama automatyczna) będzie zamknięty. W tym czasie będzie otwarty wjazd od ulicy Granicznej.

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2018 21:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2018 22:29, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 lutego 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach tradycji „Drzwi otwarte - otwarty świat”,  które odbędzie się we wtorek 13 lutego 2018 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Tym razem naszym gościem będzie himalaista, pan Ryszard Warecki. Tytuł prelekcji:

„Metalurg w Himalajach”

Będzie to barwna opowieść o tym, jak absolwent naszego wydziału ruszył w najwyższe góry świata uczestnicząc w wielu najważniejszych polskich wyprawach m.in. wraz z Wandą Rutkiewicz i Jerzym Kukuczką. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 13:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 20:09, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 lutego 2018
Obrona pracy doktorskiej

6 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jakuba Króla. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 467 KB).

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 13:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2018 20:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
26 stycznia 2018
Ruszyły zapisy do V edycji programu Corporate Readiness Certificate (CRC)

Biuro Karier Studenckich wspólnie z firmami Accenture Delivery Center Poland, IBM oraz ING Services Polska zapraszają do udziału wszystkich studentów ostatnich semestrów studiów. Korzyści z uczestnictwa w programie:
 • Uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym (CRC)
 • Zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku
 • Wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym
 • Płatne staże i praktyki dla najlepszych
 • Udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów programu
Więcej informacji o programie znajduje się w tym miejscu (pdf, 584 KB)

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 13:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2018 13:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 stycznia 2018
Odznaczenie dla prof. Jerzego Okrajniego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. Kierowany przez profesora zespół osób z naszego wydziału od 1990 roku ściśle współpracował ze środowiskiem lekarzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i oddziałów ortopedyczno-urazowych śląskich szpitali. Wynikiem tej współpracy jest szereg opracowań o interdyscyplinarnym charakterze, w których warsztat naukowy mechaniki okazał się w istotnym stopniu pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemów z zakresu nauk medycznych. W roku 1997 Politechnika Śląska, Śląska Akademia Medyczna oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zorganizowały pierwsze Sympozjum „Biomechanika w Implantologii I”. Profesor Jerzy Okrajni był pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego bądź naukowego pierwszego i 5 kolejnych sympozjów o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym, które stały się ważnym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, integrującym środowisko lekarzy oraz inżynierów zajmujących się zagadnieniami implantologii. Współpraca z lekarzami to jeden z najbardziej istotnych obszarów działalności naukowej profesora. Zajmuje się m.in. innymi zagadnieniami trwałości materiałów poddanych zmiennym obciążeniom, co okazuje się ważne zarówno w naukach technicznych, jak i w przypadku implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii, od których oczekuje się biozgodności oraz spełnienia kryteriów wytrzymałościowych. Badania nad rozkładem naprężeń w kościach prawidłowych i po wszczepieniu endoprotez, w połączeniu z oceną densytometryczną mineralizacji tkanki kostnej okołoprotezowej stały się już standardem w metodyce naukowych dociekań biomechanicznych aspektów obluzowań materiałów aloplastycznych. Profesor Jerzy Okrajni jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym zamieszczonych m.in. w „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”, pięciu podręczników, jest także promotorem siedmiu dysertacji doktorskich. Wielokrotnie był konsultantem prac z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji oraz recenzentem rozpraw doktorskich na uczelniach medycznych. Serdecznie gratulujemy odznaczenia!

odznaczenie_prof_Okrajniego
odznaczenie_prof_Okrajniego_dyplom

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2018 20:42, autor: Rafał Wąsik
12 stycznia 2018
Konferencja "Inżynieria jakości - przyszłość, sukces, satysfakcja"

W imieniu organizatorów przekazujemy podziękowania za udział w konferencji.
podziekowania

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 14:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2018 14:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 stycznia 2018
Ochrona własności intelektualnej za granicą - seminarium

Zapraszamy do udziału we wpółorganizowanym m.in. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechnikę Śląską seminarium eksperckim poświęconym ochronie własności intelektualnej za granicą. Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Więcej informacji znajduje się w tym miejscu (kliknij) oraz na profilu fb (kliknij).

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 14:33, autor: Rafał Wąsik
12 stycznia 2018
Ambasador Kariery w UE

Biuro Karier Studenckich zaprasza:

Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych. Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:
 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji
 • aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?

Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć. Po drugie, na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Informacje praktyczne

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie www (kliknij tutaj). Szczegóły rekrytacji znajdują w tym miejscu (kliknij).
Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie o tym fakcie, najlepiej drogą mailową, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 13:58, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2018 13:59, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 stycznia 2018
Seminarium "Materiały dla motoryzacji"

W imieniu organizatorów przekazujemy podziękowania za udział w seminarium.
podziekowania

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 09:17, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2018 09:19, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 stycznia 2018
Konferencja naukowo-przemysłowa

W imieniu organizatorów i sponsorów zapraszamy do udziału w I Konferncji naukowo-przemysłowej Inżynieria Jakości - Przyszłość, Sukces, Satysfakcja dotyczącej roli inżynierii jakości, technik jakości oraz certyfikacji w przemyśle. Jest to pierwsza konferencja skierowana do studentów, absolwentów oraz przedstawicieli branż, w których istotną rolę odgrywa jakość i wymagania klienta. Zapraszamy wszystkich którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o informacje związane z tym przyszłościowym kierunkiem, który jest podstawą działania niemal każdej branży. Referaty prezentować będą dyrektorzy i pracownicy działów jakości firm z terenów śląska i okolic. Ponadto będzie możliwość zapoznania się z ofertami staży, praktyk i zatrudnienia w wielu firmach, które będą się prezentować na swych stoiskach. Udział w konferemcji jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa: imię nazwisko, instytucja, nr telefonu należy przesłać do 9 stycznia 2018 r. na adres karolina.kowalczyk@polsl.pl. Zapraszamy!

Do pobrania:
program konferencji - kliknij tutaj (pdf, 1,66 MB)
plakat konferencji - kliknij tutaj (jpg, 205 KB)

plakat

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2018 14:07, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2018 08:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 stycznia 2018
Spotkanie informacyjne

banner

Biuro projektu „Ciekawe studia - Pewne Staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach” zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie zasad rekrutacji do projektu stażowego, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 106. Grupa docelową projektu są studentki oraz studenci:
 • studiów drugiego stopnia (obecnie na semestrze drugim) kierunków:
  • Inżynieria Materiałowa
  • Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji
  • Technologie Metali
  • Informatyka Przemysłowa, profil ogólnoakademicki
 • studiów pierwszego stopnia (obecnie na semestrze piątym) kierunków:
  • Inżynieria Materiałowa
  • Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2018 13:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2018 14:13, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 stycznia 2018
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na wykład otwarty w tradycji „Drzwi otwarte - otwarty świat” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8. Wykład odbędzie odbędzie się 9 stycznia 2018 r. o godzinie 17.30. Prelegentem będzie fizyk, prof. dr hab. Rafał Abdank Kozubski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wygłosi on wykład zatytułowany:
 

 

„Świat cząstek elementarnych, czyli gra w kości”

Po ostatniej wyprawie w kosmos, czyli w świat kosmologii i teorii względności, w który poprowadził nas Profesor na wykładzie w październiku 2017 r., tym razem zaprasza nas do świata cząstek elementarnych rządzonego prawami fizyki kwantowej. Trwa tutaj nieprzerwanie gra w kości prowadząca do niezwykłych zjawisk i nieoczekiwanych skutków.

 Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2018 09:23, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2018 14:13, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 stycznia 2018
Rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe, które rozpoczną się w marcu 2018 r. Na naszym wydziale uruchamiamy rekrutację na następujące kierunki:
Zapisy odbywają się przez uczelnianą stronę rekrutacyjną (kliknij tutaj). Więcej informacji dotyczących studiów podyplomowych udziela p. Aleksandra Matera-Świtała, tel. (32) 603 41 17

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2017 10:13, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2018 09:11, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 stycznia 2018
Seminarium

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym dotyczącym przemysłu morotyzacyjnego. Jest ono skierowane jest do studentów, absolwentów oraz przedstawicieli branży motoryzacyjnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o informacje związane z przemysłem motoryzacyjnym. Referaty prezentować będą pracownicy firm z branży motoryzacyjnej. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 8 stycznia 2018 r. na adres katarzyna.lyczkowska@polsl.pl lub dorota.pasek@polsl.pl. Zapraszamy!

ulotka_1

ulotka_2

Wiadomość utworzona: 27 grudnia 2017 14:11, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2018 19:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
21 grudnia 2017
Wszystkiego dobrego!

Życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz udanego nadchodzącego 2018 roku wszystkim pracownikom i studentom składa Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ.

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2017 10:21, autor: Rafał Wąsik
19 grudnia 2017
Godziny dziekańskie

Decyzją dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ ogłasza się godziny dziekańskie od 11.30 dnia 22 grudnia 2017 r.

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2017 22:43, autor: Rafał Wąsik
27 grudnia 2017
Stypendium ministra dla studenta naszego wydziału

Student studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa p. Damian Migas otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2017/2018. Serdecznie gratulujemy!
Wykaz nagrodzonych oraz informacje o stypendiach znajdują się w tym miejscu (kliknij).

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2017 14:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2017 08:40, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 grudnia 2017
Konferencja "Inżynieria Jakości - Przyszłość, Sukces, Satysfakcja"

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję "Inżynieria Jakości - Przyszłość, Sukces, Satysfakcja", która odbędzie się 11 stycznia 2018 roku. Szczegóły na plakacie - kliknij tutaj (jpg, 205 KB).

konferencja_plakat

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 22:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2017 00:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 grudnia 2017
Uroczyste wręczenie dyplomów

12 grudnia 2017 roku na naszym wydziale miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów drugiego stopnia. Studentom składamy gratulacje i zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 08:59, autor: Rafał Wąsik
12 grudnia 2017
Laboratorium obróbki CNC

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii wzbogacił się o nowe urządzenie jakim jest nowoczesne centrum obróbcze MILL 650 PREMIUM LINE firmy Cormak (Maktek). Najważniejsze cechy obrabiarki to obecność czwartej obrotowej osi, nowoczesny system sterowania Sinumerik 828D firmy Siemens oraz automatyczna sonda pomiaru narzędzi Renishaw TS27R. Dzięki posiadanym narzędziom możliwa jest obróbka stali oraz aluminium.
Laboratorium zostało wyposażone również w licencję edukacyjną na najnowszą wersję programu SinuTrain, który pozwala na symulowanie sterowania numerycznego obrabiarki, a co za tym idzie przygotowywanie programów obróbki z dowolnego miejsca.

Centrum obróbcze wykorzystywane będzie m.in. w procesie dydaktycznym nauki programowania maszyn CNC na kierunkach Technologie Metali oraz Inżynieria Materiałowa.
Laboratorium znajduje się w hali maszyn, opiekunem jest dr inż. Tomasz Maciąg tel. 32-6034386, e-mail: tomasz.maciag@polsl.pl

lab_CNC_6
lab_CNC_2
lab_CNC_3
lab_CNC_5
lab_CNC_9

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2017 11:22, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2017 11:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 grudnia 2017
Sportowy sukces naszej studentki

Magdalena Giec, studentka kierunku Technologie Metali z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zdobyła na odbywających się w 24-26 listopada br. w kolumbijskiej Bogocie mistrzostwach świata seniorów w ju-jitsu trzy medale: srebrny w fighting, brązowy w ne-waza oraz srebrny drużynowo w fighting. Gratulujemy sukcesów!
MG_6
MG_7
MG_1
MG_3
MG_5
MG_8

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2017 14:02, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2017 12:03, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 listopada 2017
Laboratorium kompetencji

Trwa rekrutacja do projektu „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, w ramach którego eksperci rynku pracy oraz ds. przedsiębiorczości przygotują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej. W ramach projektu można skorzystać z:
bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym (konsultacje dokumentów aplikacyjnych; pomoc w znalezieniu praktyk, stażu, pracy; przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej itd.)
bezpłatnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości (jak założyć własną firmę, możliwości pozyskiwania środków finansowych na założenie firmy, konsultacje i pomoc przy napisaniu biznes planu)
bezpłatnych szkoleń z kompetencji miękkich (harmonogram na bieżąco jest aktualizowany)
sesji coachingowej
symulacji rozmowy rekrutacyjnej
Matrycy Kariery - portal przeznaczony do pomiaru kompetencji
testów sprawdzających poziom kompetencji
konkursu Mój Pomysł na Biznes
Projekt skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia i wszystkich studentów II stopnia w Politechnice Śląskiej. Spotkania z doradcą zawodowym są indywidualne i dopasowane do czasu którym dysponuje uczestnik. „Laboratorium kompetencji” to pomoc w znalezieniu pracy na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań. Zostań uczestnikiem naszego projektu! Strona internetowa projektu (kliknij tutaj).
Szczegóły dla zainteresowanych: Biuro Karier Studenckich kariera@polsl.pl Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 106 tel. : 32 37 20 75, Katowice, ul Krasińskiego 8, pokój 053 tel. 32 603 40 06.

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2017 12:50, autor: Rafał Wąsik
30 listopada 2017
Szlachetna paczka

W imieniu samorządu studenckiego zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej "Szlachetna paczka" (więcej o tym projekcie społecznym - kliknij). W tym roku pomagamy wybranej rodzinie ze Śląska, szczegóły znajdują się w tym miejscu (pdf, 55KB).

plakat

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2017 12:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2017 20:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 listopada 2017
Certyfikat Palo Alto Networks

Biuro Karier Studenckich wspólnie z ING Services Polska oraz firmą Palo Alto Networks i Comp SA organizują nowy program skierowany do studentów, którzy ukończyli II semestr studiów o kierunku informatycznym. Program ten ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w tematach związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT. Więcej informacji na plakacie - kliknij tutaj (pdf, 132 KB)

Wiadomość utworzona: 16 listopada 2017 08:43, autor: Rafał Wąsik
15 listopada 2017
Olimpiada języka niemieckiego dla studentów

Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej organizuje już po raz trzynasty Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych. Jest to jedynie takie przedsięwzięcie w naszym kraju - profilowany konkurs z języka niemieckiego na wyższych uczelniach. Olimpiada zdobyła już renomę wśród wykładowców i studentów, jest wspierana przez Goethe-Institut - największą instytucję promującą język niemiecki na świecie. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału wszystkich studentów kierunków inżynierskich (nie licencjackich) studiów dziennych i zaocznych wszystkich stopni z dobrą znajomością języka niemieckiego (od poziomu B1). W finale na zwycięzców czeka wiele cennych nagród. Udział w Olimpiadzie wpływa na ocenę z języka obcego.
Zgłoszenia i zapisy w sekretariacie SJO lub mailowo: renata.pelka@polsl.pl lub gabriela.szewiola@polsl.pl - proszę podać imię i nazwisko, numer legitymacji studenckiej oraz adres mailowy i numer telefonu. Pierwszy etap olimpiady odbędzie się się 24 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Studium Języków Obcych, Gliwice, ul. Akademicka 2 (w tym samym terminie odbędzie się on również na innych uczelniach w Polsce) i ma charakter sprawdzianu pisemnego trwającego 90 minut. Ogólnopolski finał odbędzie się w maju na Politechnice Śląskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału!

w imieniu Komitetu Głównego Olimpiady
Gabriela Szewiola

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2017 13:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2017 10:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 listopada 2017
Studia Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

W imieniu organizatorów studiów przekazujemy zaproszenie na dzień otwarty:

Chcesz studiować po angielsku? Uzyskać tytułu magistra z dwóch europejskich uczelni technicznych? Zdobyć nawet 750 euro stypendium miesięcznie?

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY STUDIÓW MSc CLEAN FOSSIL AND ALTERNATIVE FUELS ENERGY

DATA: 15.11.2017

MIEJSCE: Sala Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, budynek B, 1 piętro. 

Jeśli jesteś studentem 2 i 3 roku studiów inżynierskich i myślisz o studiach magisterskich, zapraszamy na organizowane w dniu 15 listopada spotkanie informacyjne w ramach programu KIC InnoEnergy Programme.
Na spotkaniu dowiesz się jakie możliwości uzyskasz dzięki udziałowi w jednym z 7 prestiżowych programów studiów magisterskich. Będziesz miał możliwość uzyskania informacji o korzyściach wynikających z udziału w programie Clean Fossil and Alternative Fuels Energy organizowanego na Politechnice Śląskiej oraz Instituto Superior Técnico w Lizbonie. Serdecznie zapraszamy!
Studia na specjalności energetyka realizowane są w całości w języku angielskim. Po pierwszym roku na Politechnice Śląskiej studia realizowane są na uczelni IST w Lizbonie. Efektem jest uzyskanie podwójnego dyplomu studiów magisterskich. Aplikacja na studia rozpoczyna się 13 listopada!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.cleanalternative.eu oraz do biura projektu, które mieści się na Wydziale ISiE w budynku A, pokój 127.

CHANGE YOUR FUTURE…NOW!

banner

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2017 11:27, autor: Rafał Wąsik
15 listopada 2017
Seminarium naukowo-techniczne

Wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym oraz firmą Energoinstal zapraszamy do udziału w seminarium "Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru" poświęcone pamięci profesora Piotra Adamca, które odbędzie się na naszym wydziale 1 grudnia 2017 r. Program znajduje się w pliku do pobrania (pdf, 1,8 MB).

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2017 08:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2017 10:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 listopada 2017
Dzień z pracodawcą

14 listopada 2017 r. odbędzie się na naszym wydziale "Dzień z pracodawcą" w ramach którego zapraszamy na wykłady,warsztaty oraz prezentacje współpracujacych firm.
harmonogram_1
harmonogram_2

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2017 11:47, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2017 13:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 grudnia 2017
Drzwi otwarte - otwarty światZapraszamy na wykład otwarty w tradycji „Drzwi otwarte - otwarty świat” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8. Wykład odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2017 r. o godzinie 17.30. Prelegentem będzie pracownik Zakładu Logiki i Metodologii Uniwersytetu Śląskiego filozof, dr Szymon Makuła. Tytuł wykładu:


Co Sherlock Holmes myślałby o teoriach spiskowych?

Teorie spiskowe rozprzestrzeniają się w Internecie niczym wirusy, liczba ich zwolenników rośnie w zastraszającym tempie. Warto się zastanowić, czy wiara w teorie spiskowe zawsze jest irracjonalna? Dlaczego w nie wierzymy? Jak można się przed nimi bronić?

 Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 7 listopada 2017 09:17, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2017 08:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 października 2017
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii z kategorią A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kompleksową ocenę jakości działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Nasz wydział otrzymał kategorię "A" odpowiadającą ocenie bardzo dobrej. Wyniki znajdują się na stronach ministerstwa (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 18 października 2017 12:07, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 października 2017 12:15, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 października 2017
Płatne staże dla studentów naszego wydziału

Nasz wydział uzyskał finansowanie projektu "Ciekawe studia - pewne staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach" umożliwiającego studentom studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia aplikowanie o płatny staż. Rekrutacja rozpocznie się 1 stycznia 2018 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie informacyjnej projektu (kliknij tutaj).  Udział w stażach przewidziany jest dla studentów studiów stacjonarnych kierunków:
 • inżynieria materiałowa, studenci studiów pierwszego stopnia będący obecnie na semestrze V - staże w 2018 r. oraz na semestrze III - staże w 2019 r.
 • inżynieria materiałowa, studenci studiów drugiego stopnia będący obecnie na semestrze II - staże w 2018 r.
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studenci studiów pierwszego stopnia będący obecnie na semestrze V - staże w 2018 r. oraz na semestrze III - staże w 2019 r.
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studenci studiów drugiego stopnia będący obecnie na semestrze II - staże w 2018 r.
 • technologie metali, studenci studiów pierwszego stopnia będący obecnie na semestrze III - staże w 2019 r.
 • technologie metali, studenci studiów drugiego stopnia będący obecnie na semestrze II - staże w 2018 r.
 • informatyka przemysłowa, studenci studiów drugiego stopnia będący obecnie na semestrze II - staże w 2018 r.

Wiadomość utworzona: 18 października 2017 11:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 października 2017 11:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 października 2017
Rok zerowy

Zapraszamy do udziału w cyklu wykładów i laboratoriów popularnonaukowych organizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Zapisy trwają do 15 grudnia 2017 r. Formularz do pobrania w tym miejscu.

Wiadomość utworzona: 17 października 2017 10:09, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 października 2017 10:09, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 października 2017
Ankietyzacja

Rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja. Do 31 października 2017 r.  studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich, prowadzone przez nich zajęcia, a także pracowników Biura Obsługi Studenta. Ocena dotyczy tylko semestru letniego w roku akademickim 2016/2017. Wzięcie udziału w ankietyzacji pozwoli wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, będzie także uwzględnione w okresowej ocenie pracowników. W ankietach można wpisywać uwagi dotyczące konkretnego przedmiotu, prosimy wówczas o podanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwagi. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać poprzez starostów grup w Biurze Obsługi Studenta, p. 128. Logowanie do ankiet odbywa się przez stronę platforma.polsl.pl/ankieta

Wiadomość utworzona: 16 października 2017 08:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 października 2017 08:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 października 2017
Uroczyste wręczenie dyplomów

26 września 2017 roku na naszym wydziale miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia. Studentom składamy gratulacje i zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 10 października 2017 13:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 października 2017 08:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 października 2017
Nasz wydział na targach Kompozyt-Expo 2017 w Krakowie

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej na Międzynarodowych Targach KOMPOZYT-EXPO 2017 w Krakowie. Na stoisku przedstawione zostaną osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim działania związane z realizacją Projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2” - Umowa Nr TANGO2/340272/NCBR/2017. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna J. Dolata.

Strona projektu: www.tango2.polsl.pl
Plakat informacyjny (pdf, 2,1 MB)

KE_banner
KE_plakat

Wiadomość utworzona: 10 października 2017 11:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 października 2017 11:52, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 października 2017
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17 października 2017 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Beer-Lech. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 219 KB).

Wiadomość utworzona: 4 października 2017 12:55, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 października 2017 08:43, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 października 2017
Studia podyplomowe - nabór uzupełniający

Są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych prowadzonych na naszym wydziale w Katowicach. Są to:
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja
 • Inżynieria odwrotna
 • Metalurgia
 • Zarzadzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Więcej informacji znajduje się na uczelnianej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutaj). Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 3 października 2017 21:12, autor: Rafał Wąsik
10 października 2017
Noc Naukowców coraz bliżej!

14 października 2017 r. zbliża się wielkimi krokami! Kolejna edycja Nocy Naukowców opatrzona jest hasłem #tanocmamoc. Tej mocy i atrakcji nie braknie w KATOwicach! Skomponujcie własną przygodę z techniką, spieszcie się, ilość miejsc w laboratoriach jest ograniczona!
Czekamy na Was w KATOwicach (ul. Krasińskiego 8), będzie "Strefa Malucha" i dużo dodatkowych atrakcji. Zapisy na laboratoria odbywają się w tym miejscu (kliknij).

noc_naukowcow_2017

Wiadomość utworzona: 3 października 2017 21:06, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 października 2017 19:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 października 2017
Biuro Karier Studenckich zaprasza do udziału w projekcie

Trwa rekrutacja do projektu „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, w ramach którego eksperci rynku pracy oraz ds. przedsiębiorczości przygotują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej. W ramach projektu można skorzystać z:
 • bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym (konsultacje dokumentów aplikacyjnych; pomoc w znalezieniu praktyk, stażu, pracy; przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej itd.)
 • bezpłatnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości (jak założyć własną firmę, możliwości pozyskiwania środków finansowych na założenie firmy, konsultacje i pomoc przy napisaniu Biznes Planu)
 • bezpłatnych szkoleń z kompetencji miękkich (harmonogram na bieżąco jest aktualizowany)
 • sesji coachingowej
 • symulacji rozmowy rekrutacyjnej
 • Matrycy Kariery - portal przeznaczony do pomiaru kompetencji
 • testów sprawdzających poziom kompetencji
 • konkursu "Mój Pomysł na Biznes"
Projekt skierowany jest do studentów 6-7 semestru I stopnia i II stopnia studiujących na Politechnice Śląskiej. Spotkania z doradcą zawodowym są indywidualne i dopasowane do czasu którym dysponuje uczestnik. „Laboratorium kompetencji” to pomoc w znalezieniu pracy na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań. Zostań uczestnikiem naszego projektu!
Szczegóły na stronie www (kliknij tutaj), w Biurze Karier Studenckich (e-mail: kariera@polsl.pl), Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój106, tel. 32 37 20 75 lub Katowice, ul Krasińskiego 8, pokój 053, tel. 32 603 40 06

Wiadomość utworzona: 3 października 2017 20:11, autor: Rafał Wąsik
3 października 2017
Publiczna obrona pracy doktorskiej

10 października 2017 r. o godz. 12.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Kościelniak. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 247 KB).

Wiadomość utworzona: 3 października 2017 09:01, autor: Rafał Wąsik
28 września 2017
Noc naukowców Politechniki Śląskiej

Już jest! Pełny program tegorocznej Nocy naukowców Politechniki Śląskiej! Oglądajcie, wybierajcie i planujcie w czym chcecie uczestniczyć. Przypominamy, że zapisy na pokazy rejestrowane oraz kompozycja własnej listy wydarzeń ruszają w piątek 29 września od godziny 9:00. #tanocmamoc
Program wydarzenia znajduje się w tym miejscu (pdf, 0,97 MB).
Czekamy na Was w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Wspólnie z Wydziałem Transportu przygotowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń!

Wiadomość utworzona: 28 września 2017 13:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 września 2017 13:37, wykonana przez: Rafał Wąsik
4 października 2017
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Drzwi otwarte - otwarty świat” inaugurujący rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Wykład odbędzie się jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, 10 października 2017 r. o godzinie 17.30. Prelegentem będzie fizyk, prof. dr hab. Rafał Abdank Kozubski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor wygłosi wykład pt.

„Jak on się kręci”

Obserwując otaczający nas świat i próbując zrozumieć przedstawiony w tytule problem, zadajemy sobie różne pytania: „co?”, „jak?”, „dlaczego?”, ale też „ile?”. Na to ostatnie pytanie można odpowiedzieć dzięki wspaniałej właściwości świata materialnego zwanej „matematycznością przyrody”. O niej opowie nam Pan Profesor. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 28 września 2017 12:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 4 października 2017 12:50, wykonana przez: Rafał Wąsik
27 września 2017
Seminarium naukowe doktorantów

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zaprasza na seminarium naukowe doktorantów, które odbędzie się 28 września 2017 r. o godzinie 10:00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego. Poniżej program prezentacji.

 • godz. 10:00, Hanna Myalska: "Rola dodatków nanometrycznych w kształtowaniu morfologii i właściwości natryskiwanych naddźwiękowo powłok węglikowych typu WC-Co"
 • godz. 10:20, Bartosz Hekner: "Wpływ dodatków węglowych na właściwości tribologiczne kompozytów aluminium-ceramika"
 • godz. 10:40, Jarosław Tracz: "Wytwarzanie powłok ochronnych, odpornych na działanie wysokiej temperatury i płomienia, dla stopów aluminium stosowanych w przemyśle lotniczym"
 • godz. 11:00, Bartosz Węcki: "Analiza wpływu wielkości powierzchni kontaktu ciekła faza metaliczna - faza gazowa na szybkość procesu rafinacji metali w tyglowych piecach indukcyjnych"
 • godz. 11:20, Grzegorz Perzyński: "Kształtowanie mikrostruktury i właściwości blach ze stali Mn-Al z mikrododatkiem wanadu w procesach obróbki cieplno-plastycznej"
 • godz. 11:40, Łukasz Poloczek: "Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów ze stopów z grupy Al-Si"
 • godz. 12:00, Sebastian Jucha: "Odporność korozyjna powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów ziem rzadkich"
 • godz. 12:20, Dorota Pasek, "Utlenianie stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl"
 • godz. 12:40, Anna Skupińska: "Podstawy technologii wytwarzania powłok Zn-Al-Mg o podwyższonej odporności korozyjnej metodą zanurzania pojedynczych wsadów"

Wiadomość utworzona: 27 września 2017 13:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 września 2017 13:16, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 września 2017
Rozmowa kwalifikacyjna - studia trzeciego stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 9.00, pokój 126 w budynku naszego wydziału.

Wiadomość utworzona: 25 września 2017 12:54, autor: Rafał Wąsik
25 września 2017
Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

Spotkanie organizacyjne dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w piątek 29 września 2017 r. o godz. 12.00, dla studentów kierunków niestacjonarnych 29 września 2017 r. o godzinie 16.00. Spotkania odbędą się w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. Po spotkaniu organizacyjnym odbędzie się obowiązkowe szkolenie biblioteczne.
Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia opłaty za legitymację (do okazania). Uwaga: w przypadku kandydatów z II i III naboru numer albumu, który pokazuje się w wynikach rekrutacji, na koncie SOREK, może pojawić się z opóźnieniem. Dopiero na jego podstawie można zalogować się na konto studenckie w systemie SOTS (System Obsługi Toku Studiów) gdzie znajdują się dane do wpłaty za legitymację.

Wiadomość utworzona: 25 września 2017 12:47, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2017 12:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
21 września 2017
Warsztaty dla studentów

Biuro Karier Studenckich zaprasza na szkolenie „Usprawnij produkcję wg S.T.E.P". Warsztaty są skierowane przede wszystkim do studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Informacja o szkoleniu znajdują się w tym miejscu (pdf, 306 KB)

Wiadomość utworzona: 21 września 2017 13:28, autor: Rafał Wąsik
2 października 2017
Inauguracja roku akademickiego

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego:
 • 2 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach, ul. Konarskiego 18b
 • 3 października 2017 r. o godzninie 10.00 w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach, ul. Krasińskiego 8
Uroczystości inauguracyjne na naszym wydziale (w dniu 3 października 2017 r.) są dla studentów pierwszego roku. Pozostali studenci mają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

Wiadomość utworzona: 19 września 2017 13:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 października 2017 10:11, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 września 2017
Projekt stażowy dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Nasz wydział uzyskał dofinansowanie projektu Ciekawe studia - pewne staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentek i studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w zakresie umiejętności zawodowych poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych. Projekt umożliwia realizację płatnych staży dla studentów kierunków:
 • Inżynieria Materiałowa, studia pierwszego stopnia - 29 miejsc stażowych
 • Inżynieria Materiałowa, studia drugiego stopnia - 22 miejsca stażowe
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia - 20 miejsc stażowych
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia drugiego stopnia - 11 miejsc stażowych
 • Technologie Metali, studia pierwszego stopnia - 7 miejsc stażowych
 • Technologie Metali, studia drugiego stopnia - 7 miejsc stażowych
 • Makrokierunek: Informatyka Przemysłowa, studia drugiego stopnia - 7 miejsc stażowych
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 października 2019 r.

Projekt realizowany jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiadomość utworzona: 12 września 2017 13:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2017 13:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 września 2017
Nagroda ministerstwa dla pracownika Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dr hab. inż. Magdalena Barbara Jabłońska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów, serdecznie gratulujemy! Więcej informacji znajduje się w aktualnościach Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 4 września 2017 17:25, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 września 2017 12:37, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 września 2017
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

19 września 2017 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Grabca. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o obronie (pdf, 241 KB).

Wiadomość utworzona: 1 września 2017 13:12, autor: Rafał Wąsik
30 sierpnia 2017
Informacja dla studentów pierwszego semestru

Zapraszamy do zapoznania się z kartami przedmiotów wybieralnych na pierwszym semestrze kierunku Inżynieria Materiałowa:
Więcej kart przedmiotów pojawi się wkrótce na naszej stronie (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 30 sierpnia 2017 10:42, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 sierpnia 2017 10:46, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 lipca 2017
Oferta Kolei Śląskich dla studentów

Zapraszamy studentów do zapoznania się z promocyjną ofertą Kolei Śląskich (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 29 lipca 2017 20:05, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2017 20:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 lipca 2017
Terminy sesji

Przypominamy, że letnia sesja egzaminacyjna będzie trwać od 1.9.2017 r. do 16.9.2017 r., a od 18.9.2017 r. do 30.9.2017 r. - sesja poprawkowa (egzaminy i zaliczenia komisyjne).
W celu zarejestrowania się na semestr simowy 2017/2018 należy najpóźniej 18.9.2017 r. złożyć w Biurze Obsługi Studenta indeks z wpisami wszystkich ocen, które muszą być również uzupełnione w systemie SOTS.

Wiadomość utworzona: 28 lipca 2017 12:32, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2017 20:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 lipca 2017
Informacje dla przyjętych na studia

Osoby, które zostały przyjęte na studia proszone są o wypełnienie deklaracji (plik do pobrania - kliknij tutaj) w sprawie podjęcia studiów. Pobrany plik, po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać do 8 września 2017 r. mejlem na rmbos@polsl.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice.

Wnioski o miejsce w akademiku należy składać do 25 sierpnia 2017 r. w Biurze Obsługi Studenta.

Opłata za legitymację studencką w wysokości 17 zł należy wpłacić na indywidualne konto studenckie w systemie SOTS (System Obsługi Toku Studiów) w terminie do 8 września 2017 r. Na koncie rekrutacyjnym podany będzie numer albumu, który uprawnia do zalogowania się w SOTS.

Spotkania organizacyjne odbędą się w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego w Katowicach:
 • dla studentów studiów stacjonarnych 29 września 2017 r. o godz. 12.00
 • dla studentów kierunków niestacjonarnych 29 września 2017 r. o godzinie 16.00
Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia opłaty za legitymację (do okazania). Po spotkaniu organizacyjnym odbędzie się obowiązkowe szkolenie biblioteczne.

Wiadomość utworzona: 26 lipca 2017 12:59, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2017 20:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 lipca 2017
Brak prądu

W związku z pracami przeprowadzanymi przez dostawcę energii elektrycznej, w piątek, 21 lipca 2017 r. od godziny 12 do 15 w budynku naszego wydziału nastąpi przerwa w dostawie prądu. Prosimy o zabezpieczenie urządzeń.

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2017 01:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 lipca 2017 01:13, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 września 2017
Zmiana terminu posiedzenia rady wydziału

Najbliższe posiedzenie rady wydziału odbędzie się 26 września 2017 r. (zamiast w planowanym wcześniej terminie 19 września).

Wiadomość utworzona: 14 lipca 2017 09:09, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 5 września 2017 12:37, wykonana przez: Rafał Wąsik
12 lipca 2017
Godziny otwarcia wydziałowego biura rekrutacji

Oprócz normalnych godzin pracy (od poniedziałku do piątku 10.00 - 14.00), w lipcu biuro rekrutacji Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii będzie czynne dodatkowo:
11.7.2017 r. 9.30 - 17.00
12.7.2017 r. 9.30 - 17.00
13.7.2017 r. 9.30 - 15.00
17.7.2017 r. 9.30 - 17.00
18.7.2017 r. 9.30 - 15.00
20.7.2017 r. 9.30 - 15.00
21.7.2017 r. 9.30 - 15.00

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2017 08:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2017 08:39, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 lipca 2017
Seminarium naukowe

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dra hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ zapraszamy pracowników naszego wydziału na seminarium dra inż. Rafała Michalika, które odbędzie się 11 lipca 2017 r. o godzinie 12.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego. Szczegóły w pliku do pobrania - kliknij tutaj (pdf, 127 KB).

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 15:05, autor: Rafał Wąsik
27 lipca 2017
Godziny otwarcia Biura Obsługi Studenta

W okresie wakacyjnym Biuro Obsługi Studenta będzie czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9.30-13.00.

Wiadomość utworzona: 4 lipca 2017 08:30, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2017 07:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 czerwca 2017
Program stażowy dla studentówZachęcamy słuchaczy studiów II stopnia do zapoznania się z ofertą udziału w programach staży przemysłowych organizowanych we współpracy Politechniki Śląskiej z przedsiębiorstwami w ramach wzmacniania praktycznych elementów kształcenia. Na staże zapraszają następujące firmy (kliknij aby otworzyć ofertę):
Program "Inżynier XXI wieku" koordynowany jest przez Biuro Karier Studenckich, które udziela zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących realizacji programów stażowych w przedsiębiorstwach oraz wspiera kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym, min. w przygotowaniu atrakcyjnych dokumentów aplikacyjnych.

Inzynier_XXI_w_banner

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2017 20:52, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2017 20:56, wykonana przez: Rafał Wąsik
20 maja 2017
Staże dla studentów

Zapraszamy studentów naszego wydziału do skorzystania z oferty stażu w firmie Adient produkującej fotele samochodowe. Szczegóły na obrazie poniżej (kliknij aby powiększyć) oraz w prezentacji: pobierz plik (pptx, 1,53 MB)

program_stazowy

Wiadomość utworzona: 20 maja 2017 21:53, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2017 21:55, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 maja 2017
Obrona pracy doktorskiej

29 maja 2017 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Harabas. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 212 KB).

Wiadomość utworzona: 10 maja 2017 08:41, autor: Rafał Wąsik
8 maja 2017
Dzień sportu

10 maja 2017 r. zapraszamy do uczestnictwa w Dniu Sportu. Szczegóły na plakacie:

plakat_dzien_sportu

Wiadomość utworzona: 8 maja 2017 13:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2017 13:35, wykonana przez: Rafał Wąsik
5 maja 2017
Program stażowy Fiat Chrysler Automobiles Poland

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej we współpracy z firmą Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A. zaprasza do realizacji prac dyplomowych oraz na staże w FCA. Więcej informacji znajduje się tutaj:

Wiadomość utworzona: 5 maja 2017 11:01, autor: Rafał Wąsik
18 maja 2017
Dzień Hutnika oraz 43 zjazd absolwentów naszego wydziału

Zapraszamy absolwentów i pracowników naszego wydziału na coroczny zjazd absolwentów. Odbędzie się on 19 maja 2017r., początek o godz. 16.00 na dziedzińcu wewnętrznym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.
Poster_Dzien_Hutnika_2017

Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2017 12:58, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2017 09:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
25 kwietnia 2017
Godziny dziekańskie

Decyzją dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. Pol. Śl. ogłasza się godziny dziekańskie dnia 2 maja 2017 r. od 8.00 do 16.00.

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2017 23:08, autor: Rafał Wąsik
20 kwietnia 2017
Inżynier produkcji z POWER-em

21 kwietnia 2017 r. w ramach projektu "Inżynier produkcji z POWER-em" zaplanowana jest wizyta studyjna. Szczegóły w harmonogramie do pobrania (pdf, 97 KB).

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2017 12:55, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2017 13:09, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 kwietnia 2017
Certyfikat dla studiów na naszym wydziale


Studia podyplomowe Lean Manufacturing (to także specjalność na kierunku Inżynieria Produkcji) prowadzone przez pracowników Katedry Inżynierii Produkcji uzyskały certyfikat "Studia z przyszłością". Serdecznie gratulujemy!
Studia Lean Manufacturing zostały uznane za kierunek studiów, który wyróżnia się na rynku jako najbardziej innowacyjny i oryginalny pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych i metod ewaluacji efektów kształcenia.


Wiadomość utworzona: 19 kwietnia 2017 13:06, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2017 13:07, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 kwietnia 2017
Inżynieria produkcji - nowy kierunek studiów

Zapraszamy do studiowania na nowym kierunku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Inżynieria produkcji daje możliwość kształcenia się w specjalnościach:
 • certyfikacja wyrobów
 • inżynieria odwrotna
 • Lean Enterprise
Więcej informacji o nowym kierunku znajduje się w tym miejscu.

ulotka_inzynieria_produkcji

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2017 20:24, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 10 kwietnia 2017 20:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
11 kwietnia 2017
Świąteczne życzenia

Życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim studentom i pracownikom składa dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2017 11:12, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 11 kwietnia 2017 18:11, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 kwietnia 2017
Inkubator Innowacyjności

Spotkanie inaugurujące projekt „Inkubator Innowacyjności+” odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Osoby zainteresowane proszone są o deklarację uczestnictwa do 10 kwietnia.
Do udziału w spotkaniu zachęcamy pracowników naukowych Politechniki Śląskiej zainteresowanych pozyskaniem informacji i wsparcia w zakresie: modelowania biznesowego wynalazków, ochrony patentowej, promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, rozwoju wynalazków charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym, rozwoju kompetencji biznesowych oraz poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także udziałem w warsztatach oraz spotkaniach biznesowych, prowadzeniem krajowych oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz prac przedwdrożeniowych i dostosowawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
Uczestnicy spotkania informacyjnego dotyczącego projektu "Inkubator Innowacyjności+" będą mieli także możliwość zapoznania się z ofertą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, które wspiera komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników uczelni.
Odbywające się w siedzibie CITT-u spotkanie będzie dotyczyło trzech zasadniczych zagadnień, takich jak:
 • przedstawienie działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
 • omówienie celów i założeń projektu „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej oraz otoczenia gospodarczego
 • przedstawienie praktycznych korzyści wynikających ze współpracy biznesu z CITT-em.
Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. 32 400 34 00 bądź mailowy pod adresem biznes@polsl.pl do 10 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2017 14:00, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2017 08:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 kwietnia 2017
Warsztaty z podstaw programowania

Biuro Karier Studenckich i Nokia zapraszają do udziału w warsztacie z podstaw programowania w Python. 11 kwietnia 2017 r. w godz. 11.00-13.00, w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20,  p.106 odbędą się "Warsztaty programowania od podstaw na przykładzie języka programowania Python”. Program wydarzenia obejmuje:
 • przedstawienie czym jest kod, jak rozmawiać z komputerem, jakie są podstawowe typy danych i konstrukcje kodu
 • napisanie własnego ekonomicznego kalkulatora
Prowadząca: Karolina Herlender - programistka Nokii w dziale Tools&Automatation. Pani Karolina na co dzień zajmuje się budowaniem stron internetowych przy użyciu frameworka Pythona Django. W wolnym czasie najchętniej zajmuje się nauką programowania J

Zapisy na warsztaty odbywają się drogą mejlową: kariera@polsl.pl - prosimy o podanie telefonu oraz kierunku i roku studiów. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie laptopa z zainstalowanym Pythonem w wersji min 3.4. Oprogramowanie można pobrać z tego miejsca (kliknij). Liczba miejsc ograniczona, dla zainteresowanych zaświadczenia.
Warsztat odbywa się równolegle do organizowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki „Dnia z Nokią na Politechnice Śląskiej”. Link do wydarzenia na FB (kliknij).

plakat

Wiadomość utworzona: 3 kwietnia 2017 18:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2017 18:46, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 kwietnia 2017
Zostań dawcą szpiku

W najbliższych dniach na naszym wydziale będzie odbywać się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Poniżej przekazujemy informacje od organizatora.

W kwietniu studenci organizują akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Przyjdź na jedną z poniższych lokalizacji i zarejestruj się jako potencjalny dawca komórek macierzystych! Dołącz do nas. Uratuj komuś życie!
Będziemy czekać na Was 3-5 oraz 8 kwietnia 9:00-16:00 na wydziałach:
 • Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Organizacji i Zarządzania
Rejestracja jako potencjalny dawca polega na:
 • przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
 • pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka,
 • wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi.
Do rejestracji potrzebny jest dokument z numerem PESEL. Więcej informacji znajdziesz na www.dkms.pl oraz wydarzeiu na Facebooku (kliknij tutaj).

informacja prasowa (pdf, 78 KB)

KMS_1

DKMS_2

Wiadomość utworzona: 31 marca 2017 14:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2017 08:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 marca 2017
Dzień otwarty Politechniki Ślaskiej

DO

Wiadomość utworzona: 28 marca 2017 12:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2017 14:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
6 kwietnia 2017
Obrony prac doktorskich

Zapraszamy do udziału w publicznych obronach rozpraw doktorskich, które odbędą się w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach:
 • 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 - obrona pracy mgra inż. Piotra Kamińskiego (ogłoszenie o obronie, pdf, 248 KB).
 • 10 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 - obrona pracy mgra inż. Rafała Findzińskiego (ogłoszenie o obronie, pdf, 257 KB).

Wiadomość utworzona: 23 marca 2017 14:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2017 10:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 marca 2017
Kwalifikacje do programu ERASMUS+

W imieniu wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+ dra hab. inż. Janusza Richtera, prof. nzw. w Pol. Śl. informujemy, że kwalifikacje na studia w ramach tego programu odbędą się 29 marca 2017 r. od godz. 10.30 do 13.00, w pokoju 104 (dotyczy studentów, którzy do 26 marca zakończą aplikację w systemie Dream Apply).

Wiadomość utworzona: 23 marca 2017 14:12, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2017 14:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
29 marca 2017
Ankietyzacja

Rozpoczęła się cosemestralna ankietyzacja. W terminie do 31 marca 2017 r. studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia. Ocena ma dotyczyć tylko semestru zimowego w roku akademickim 2016/2017.
Wzięcie udziału w Ankietyzacji pozwoli wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie pracowników. Jeżeli uwagi w ankiecie dotyczą konkretnego przedmiotu, wpisanie nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć w tekście uwag ułatwi ich identyfikację. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać w Biurze Obsługi Studenta, p.128 poprzez starostów grup studenckich.
Logowanie do ankiet odbywa się przez stronę: https://platforma.polsl.pl/ankieta

Wiadomość utworzona: 17 marca 2017 19:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2017 21:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 marca 2017
Sukces doktorantki naszego wydziału

Mgr inż. Barbara Adamczyk, doktorantka Zakładu Ceramiki i Kompozytów w Instytucie Nauki o Materiałach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej została reprezentantką polskich studentów na coroczną konferencję Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (ECerS) „15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society”, która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2017 r. w Budapeszcie. Regulamin ECerS przewiduje wybór jednego reprezentanta przez każdy z krajów stowarzyszonych. Krajowe kwalifikacje w tym obszarze organizowane były przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne (PTC) i obejmowały prezentację badań realizowanych przez kandydatów w macierzystych jednostkach naukowych. Prezentacje te referowane były na specjalnym seminarium PTC, które odbyło się w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas konferencji ECerS zwycięzcy krajowych kwalifikacji biorą udział w kolejnym konkursie na najlepszą prezentację. Referat mgr inż. Barbary Adamczyk zatytułowany “Strontium oxynitride phosphor doped with Eu2+ ions: phase purity/optical properties relationship” porusza kwestię modyfikacji metod otrzymywania tlenoazotkowych materiałów fotoluminescencyjnych stosowanych w diodach LED. Nie jest to pierwsze wyróżnienie naszej doktorantki. W 2015 r. mgr inż. Barbara Adamczyk, jako jedna z 15 doktorantów z całej Europy została wyróżniona przez ECerS grantem na udział w warsztatach oraz konferencji organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne „40th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites” w Daytona Beach na Florydzie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wiadomość utworzona: 16 marca 2017 20:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2017 14:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 kwietnia 2017
Wydziałowe WiFi

Uruchomilismy pierwszą część nowej sieci komputerowej w budynkach przy ul. Krasińskiego 8 - bezprzewodową łaczność WiFi. Zachęcamy do korzystania z sieci o nazwie eduroam. Jest ona dostępna dla każdego studenta i pracownika Politechniki Śląskiej. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła takiego jak do uczelnianej poczty elektronicznej. Uwaga - użytkownik musi być podany z końcówką @polsl.pl np. mkraszewska@polsl.pl lub mkraszewska@student.polsl.pl. Opis konfiguracji i logowania do sieci eduroam z systemu Android można znaleźć w tym miejscu (kliknij).
Uwaga! Urządzenia z systemem operacyjnym Windows XP nie mogą łączyć się z eduroam ze względu na to, że nie zapewniają odpowiedniego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez tę sieć.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2017 08:28, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2017 08:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
15 marca 2017
Seminarium naukowe

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dra hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ zapraszamy pracowników naszego wydziału na seminarium dr inż. Agnieszki Fornalczyk, które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego. Szczegóły w pliku do pobrania - kliknij tutaj (pdf, 140 KB).

Wiadomość utworzona: 15 marca 2017 10:00, autor: Rafał Wąsik
9 marca 2017
Siatkarski turniej dla Grzesia

Zapraszamy do udziału w charytatywnym turnieju. Pomoc potrzebna jest synowi jednego z pracowników Politechniki Śląskiej.

turniej

Wiadomość utworzona: 9 marca 2017 21:37, autor: Rafał Wąsik
9 marca 2017
Konkurs dla studentów

Ruszyły zapisy do 10 edycji ABB IT Challenge - ogólnopolskiego konkursu dla studentów, w którym główną nagrodą jest 25 000 zł. W tym roku zadaniem studentów jest przygotowanie projektu, który udowodni, że interakcja człowieka z technologią może ulepszyć wiele obszarów życia. Pomysły można zgłaszać do 2 kwietnia 2017 r.
Uczestnicy, którzy podejmą wyzwanie ABB, będą mieli za zadanie opracować narzędzie, które wpisze się w motto „Interact with the real world” i korzystając np. z rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej, usprawni wybraną przez nich dziedzinę życia. Z okazji 10. rocznicy ABB IT Challenge postanowiliśmy nie ograniczać studentów i nie narzucać im dziedziny, której mogą dotyczyć projekty. Liczymy, że uczestnicy zaskoczą nas swoją kreatywnością i zaprezentują innowacyjne rozwiązania. W tegorocznej edycji skupiamy się na szeroko pojętej interakcji człowieka z technologią. Chcemy, aby uczestnicy sami znaleźli grupę odbiorców swojego projektu i na podstawie ich potrzeb zaprojektowali narzędzie, które usprawni ich życie - mówi Robert Banet, koordynator projektu. W ABB IT Challenge mogą wziąć udział drużyny dwu lub trzyosobowe, których członkami są studenci dowolnej uczelni.

Potęga interakcji
Tegoroczny temat konkursu odzwierciedla zagadnienia, nad jakimi pracują programiści ABB. Flagowym projektem w dziedzinie interakcji człowieka z technologią jest opracowany przez pracowników firmy robot YuMi - pierwsza maszyna przyjazna ludziom. Chcemy pokazać, że umiejętne wykorzystanie technologii może przynieść wiele dobrego. Oczekujemy od uczestników propozycji, które przede wszystkim będą użyteczne i możliwe do wykonania - mówi Robert Banet. Poza główną nagrodą pieniężną wynoszącą 25 000 zł, na najlepszych czekają też inne nagrody.  Członkowie drużyny, która zajmie drugie miejsce, otrzymają iPady Air 2. Trzeci zespół otrzyma iPady mini 4, a dla zdobywców czwartego i piątego miejsca organizatorzy przewidzieli Google Chromecast II.

Projekty, które zmieniają rzeczywistość
W poprzedniej edycji konkursu studenci przygotowywali rozwiązania, które ułatwiają proces uczenia się. Wygrała drużyna Agnieszki Kolasińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kamila Pociota z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół opracował aplikację, dzięki której można monitorować i rozwijać procesy poznawcze u osób starszych.
Zapisy i więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie itchallenge.pl (kliknij tutaj).

ABB_IT

Wiadomość utworzona: 9 marca 2017 20:39, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2017 21:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 marca 2017
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat", które odbędzie się we wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 17.30. Naszym gościem będzie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (2010-2016), członek Rady Polityki Pieniężnej (2016-2022), profesor nauk ekonomicznych Eugeniusz Gatnar. Wygłosi on wykład:

„Pieniądz we współczesnym świecie”

Wykład będzie poświęcony omówieniu aktualnej sytuacji ekonomicznej na świecie ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej stosowanej przez banki centralne. Poruszony zostanie także problem i konsekwencjw nadmiernego zadłużenia krajów. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 1 marca 2017 08:26, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2017 08:00, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 lutego 2017
Spotkanie prodziekana ze starostami grup dziekańskich

W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 11.45 w sali 124 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. Studenckich prof. Krzysztofa Nowackiego ze starostami grup dziekańskich. Obecność obowiązkowa!

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2017 08:37, autor: Rafał Wąsik
24 lutego 2017
Laboratorium kompetencji

Trwa rekrutacja do projektu „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, w ramach którego eksperci rynku pracy oraz ds. przedsiębiorczości przygotują studentów do rozpoczęcia i rozwijania dopasowanej do ich predyspozycji kariery zawodowej.
W ramach projektu oferujemy:
 • Matrycę Kariery – platformę internetową służącą do samodzielnego pomiaru kompetencji
 • Spotkania z doradcą zawodowym i  Coaching Kariery – wsparcie w świadomym budowaniu Twojej ścieżki kariery, konsultację CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z Twoim przyszłym pracodawcą
 • Warsztaty – w celu uzupełnienia brakujących kompetencji
 • Doradztwo ds. przedsiębiorczości  i Konkurs Mój Pomysł na Biznes – jeżeli jesteś zainteresowany własną działalnością gospodarczą                    
Projekt skierowany jest do studentów Politechniki Śląskiej studiujących na 6-7 semestrze I stopnia i 2-3 semestrze II stopnia. Spotkania z doradcą zawodowym będą indywidualne i dopasowane do czasu którym dysponują studenci. „Laboratorium kompetencji” to pomoc w znalezieniu pracy na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań. Zapraszamy studentów do uczestnictwa! Więcej informacji na stronie internetowej projektu (kliknij tutaj) oraz w Biurze Karier Studenckich:

kariera@polsl.pl
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 106, tel.32 37 20 75
Katowice, ul Krasińskiego 8, pokój 053 tel. 32 603 40 06

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2017 21:57, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2017 22:59, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 lutego 2017
Zapraszamy na wykład

Studentów oraz pracowników naszego wydziału zapraszamy na wykład zatytułowany "Przygotowanie wsadu i wytop stali w piecu EAF". Prelekcję wyglosi p. Józef Schwiec z firmy Szar. Wykład odbędzie się 28 lutego 2017 r. w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2017 10:25, autor: Rafał Wąsik
22 lutego 2017
Bezpłatne szkolenia dla studentów

Szeroka oferta specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Transportu oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

20 lutego 2017 r. na Wydziale Transportu ruszył nabór na specjalistyczne szkolenia prowadzone w ramach dwóch projektów "Inżynier - droga do sukcesu" oraz "Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych i transportu samochodowego". Uczestnikami szkoleń mogą być studenci Wydziału Transportu oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Szkolenia uruchomione na Wydziale Transportu mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczestników szkolenia, co w efektywny sposób ma zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy. Wysoką jakość szkoleń zapewniają wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem akademickim oraz specjaliści zajmujący się na co dzień tematyką związaną z poszczególnymi szkoleniami. W wielu przypadkach szkolenia oraz wyjazdowe wizyty studyjne będą prowadzone przez specjalistów z różnych technicznych dziedzin m.in. spawalnictwa, eksploatacji pojazdów samochodowych, języków obcych, zarządzania przedsiębiorstwami oraz wielu innych. Specjaliści ci często współpracują od  lat ze środowiskiem akademickim, a wielu z nich jest absolwentami Politechniki Śląskiej, poza pozyskaną wymierną wiedzą i umiejętnościami istnieje dzięki temu możliwość zapoznania się przez uczestników szkoleń z możliwościami zatrudnienia oraz karier jakie daje wykształcenie techniczne. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego certyfikatu.

Wykaz tematyki szkoleniowej
 
Projekt "Inżynier - droga do sukcesu"
 1. Techniczny język angielski
 2. Specjalistyczny rysunek techniczny
 3. Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Nowoczesne systemy zasilania paliwami alternatywnymi
 5. Obsługa i diagnostyka łożysk tocznych
 6. Diagnostyka, weryfikacja oraz naprawa układów zasilania typu Common Rail
 7. Serwis samochodowy
 8. Doradca serwisowy
 9. Warsztaty spawania MMA
 10. Warsztaty NDT
 11. Diagnozowanie przyczyn zużycia i awarii maszyn
 12. Tworzenie wirtualnych modeli pojedynczych części, zespołów, a także opracowywanie dokumentacji z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska komputerowego wspomagania projektowania
 13. Wykorzystanie GIS do przetwarzania i analiz danych przestrzennych celem wspomagania podejmowania decyzji planistycznych
 14. Prawo jazdy Kat. C
 15. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C
 16. Spawanie metodą TIG
 17. Spawanie metodą MAG
 18. Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Projekt "Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych i transportu samochodowego"
 1. Diagnostyka, weryfikacja oraz regeneracja turbosprężarek silników spalinowych
 2. Diagnosta samochodowy
 3. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług transportowych
 4. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług motoryzacyjnych
 5. Pozyskiwanie środków unijnych
 6. Koszty w transporcie
 7. Planowanie kariery
 8. Techniczny język niemiecki
 9. Projektowanie obiektów obsługowo-naprawczych dla transportu samochodowego
Dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Transportu w zakładce "Projekty". Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są na Wydziale Transportu w pokoju 108 lub 106 w godzinach od 8.30 do 13.00.
WER_banner

WER_foto1
WER_foto_2

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2017 20:53, autor: Rafał Wąsik
22 lutego 2017
Program EU Careers

Biuro Karier Studenckich zaprasza do udziału w programie "EU Careers":

Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

Studenci „ambasadorami” UE
Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców
Dla kogo przeznaczony jest ten program?
Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych. Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:
 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji
 • aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych
Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?
Po pierwsze, nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć. Po drugie, na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Informacje praktyczne
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie www (kliknij tutaj).
Szczegóły rekrutacji - kliknij tutaj.

Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie o tym fakcie (najlepiej drogą mailową) Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2017 20:34, autor: Rafał Wąsik
22 lutego 2017
Erasmus+

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+ dr. hab. inż. Janusz Richter, prof. PŚ zaprasza studentów naszego wydziału na spotkanie informacyjne  dotyczące Erasmus+, które odbędzie się 1 marca 2017 r. o godz. 14.30 w sali 105. Wykaz uczelni uczestniczących w programie oraz informacje dotyczące udziału w Erasmus+ znajdują się na stronie Biura Wymiany Akademickiej.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2017 13:44, autor: Rafał Wąsik
15 lutego 2017
Wizyta przedstawicieli Avio Aero na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Z inicjatywy pracowników Zakładu Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej Instytutu Nauki o Materiałach, w dniu 10 lutego 2017 gośćmi Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Ślaskiej byli przedstawiciele firmy Avio Aero (General Electric Aviation), działającej w sektorze lotniczym: Pani Ipek Ozaydin - szef działu badawczego firmy Avio Aero we Włoszech, Pani Danuta Górska z działu rekrutacji oraz Dajana Sawicka i Łukasz Pyclik z działu analiz materiałowch w Avio Aero w Bielsku-Białej. Pani Ipek Ozyadin przedstawiła zasady dwuletniego programu rozwoju kadry technicznej „EDISON” w firmie General Electric Aviation oraz możliwości udziału w tym programie studentów i absolwentów uczelni, a Pani Danuta Górska warunki udziału w płatnym stażu w Centrum Projektowym Avio Aero, po którym można aplikować do programu "EDISON". W spotkaniu wzięła udział liczna grupa studentów naszego Wydziału.

spotkanie_AvioAero

Wiadomość utworzona: 15 lutego 2017 13:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2017 13:18, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 lutego 2017
Rozmowa kwalifikacyjna - drugi nabór

Kandydatów na studentów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się:
 • 14 lutego 2017 roku o godzinie 12.00 dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w sali:
  • 259 - technologie metali
  • 260 - zarządzanie i inżynieria produkcji
  • 262 - informatyka przemysłowa
  • 265 - inżynieria materiałowa
 • 14 lutego 2017 roku o godzinie 16.30 dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w sali
  • 260 - zarządzanie i inżynieria produkcji
  • 262 - informatyka przemysłowa
  • 265 - inżynieria materiałowa
Obowiązuje kolejność alfabetyczna. Prosimy o posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Wiadomość utworzona: 10 lutego 2017 12:39, autor: Rafał Wąsik
14 lutego 2017
Rok zerowy

Zapraszamy na inauguracyjne zajęcia „Roku 0”, które odbędą się już w sobotę 18 lutego 2017 r. Rejestrację uczestników rozpoczynamy o godzinie 8.00. O godzinie 8.30 oficjalnie przywita Państwa prodziekan ds. studenckich, a następnie wręczy Państwu indeksy!

Przygodę z Politechniką Śląską w Katowicach rozpoczynamy "Produkcją na wesoło", która będzie obejmowała zajęcia:
 • Liczby w produkcji
 • Komputerowe projektowanie 3D
 • Szczupłą produkcję
 • Skanowanie i druk 3D
 • Nowoczesnego menadżera produkcji
Nasze spotkanie zakończymy ok. godziny 13.00. Kolejne spotkanie z cyklu wykładów i laboratoriów popularnonaukowych pt. "Metale z piekła rodem", odbędzie się 4 marca 2017 r. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

rok_zerowy

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2017 12:26, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2017 21:38, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 lutego 2017
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat". Odbędzie się on we wtorek, 14 lutego 2017 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Wykład zatytułowany

"Obraz dźwięku - teatr dźwięku"

wygłosi pracownik Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach dr Stanisław Bromboszcz. Wykład traktuje o tych elementach dzieła muzycznego, które stały się istotne w wielu utworach XX i XXI wieku. Barwa dźwięku, faktura dźwięku, gest muzyka grającego na scenie, tak jak rytm czy melodia, mogą być świadomie zakomponowane. Nieraz stają się one najbardziej istotnymi elementami danej kompozycji. W trakcie wykładu zastaną zaprezentowane utwory, które w szczególny sposób eksponują kolorystyczny i teatralny aspekt muzyki. Będą to m.in. kompozycje Arnolda Schoenberga, György Ligetiego, Helmuta Lachenmanna, Georga Friedricha Haas'a, Thierry'ego De Mey'a. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2017 11:54, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2017 11:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 lutego 2017
Seminarium naukowe

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dra hab. inż. Jerzego Łabaja, prof. nadzw. PŚ zapraszamy pracowników naszego wydziału na seminarium dr inż. Anny Dolaty, które odbędzie się 7 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego. Szczegóły w pliku do pobrania - kliknij tutaj (pdf,134 KB).

Wiadomość utworzona: 3 lutego 2017 13:12, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2017 13:26, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 lutego 2017
Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Informujemy o spotkaniach organizacyjnych dla studentów rozpoczynających studia na naszym wydziale. Spotkania odbędą się w auli wydziału (2 piętro nad głównym wejściem):
 • dla studentów studiów stacjonarnych, 17 lutego 2017 r.:
  • godz. 10.00  kierunek inżynieria materiałowa
  • godz. 11.00 kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
  • godz. 12.00 makrokierunek informatyka przemysłowa
  • godz. 13.00 kierunek technologie metali
 • dla studentów studiów niestacjonarnych, 17 lutego 2017 r.:
  • godz. 16.00  kierunek inżynieria materiałowa
  • godz. 16.30 kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
  • godz. 17.00 makrokierunek informatyka przemysłowa
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi opłat za legitymację, indeks oraz czesne. Szczegóły znajdują się na wydziałowej stronie rekrutacji (kliknij tutaj).

Wiadomość utworzona: 3 lutego 2017 12:51, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2017 13:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 lutego 2017
Dłuższy czas otwarcia biura komisji rektutacyjnej

7 lutego (wtorek) komisja rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii będzie pracować do godziny 17

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2017 17:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2017 17:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 lutego 2017
Program Corporate Readiness Certificate

Zapraszamy do udziału w programie CRC, który adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów technicznych, informatycznych lub informatyczno-ekonomicznych. Zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów programu (IBM oraz ING Services Polska). Korzyści z uczestnictwa w programie to m.in. uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym, zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku, a także wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym. Na najlepszych czekają też płatne staże i praktyki. Informacja o programie do pobrania w tym miejscu (pdf, 457 KB)
logo_CRC

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2017 17:21, autor: Rafał Wąsik
1 lutego 2017
Zapraszamy na spotkanie

7 lutego 2017 roku w auli CITT, ul. Banacha 7 w Gliwicach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Cranfield organizowane w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy do udziału!
Erasmus_plakat

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2017 14:04, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 lutego 2017 14:05, wykonana przez: Rafał Wąsik
9 lutego 2017
Zapraszamy na studia podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na studia podyplomowe prowadzone w Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Studia odbywać się będą w Katowicach, a wolne miejsca są jeszcze na następujących kierunkach:
Rejestracja na semestr letni 2016/2017 odbywa się droga elektroniczną (link do systemu rekrutacyjnego znajduje się tutaj - kliknij). Termin rejestracji upływa 20 lutego 2017 r. Więcej informacji oraz harmonogram znajdują się na rekrutacyjnej stronie Politechniki Śląskiej oraz na stronie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakładkach "Studia podyplomowe" oraz "Rekrutacja". Zapraszamy do studiowania na naszym wydziale!

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2017 10:09, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2017 12:47, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 stycznia 2017
Nowy kierunek na drugim stopniu studiów

Zapraszamy absolwentów pierwszego stopnia do wyboru studiów na naszym wydziale! Po raz pierwszy na drugim stopniu (studia magisterskie) uruchamiany jest kierunek technologie metali. Więcej informacji znajduje się na wydziałowej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutuaj).

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2017 09:34, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2017 12:19, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 stycznia 2017
Dni otwarte Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Zapraszamy na dni otwarte Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii! Zwiedzanie laboratoriów oraz prelekcje i wykłady towarzyszące odbędą się 1 lutego 2017 r. w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Szczegóły na plakacie (png, 1 MB)

plakat

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2017 09:13, autor: Rafał Wąsik
30 stycznia 2017
Rozmowa kwalifikacyjna - ważne!

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  odbędą się:
- 1 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w sali:
227 - informatyka przemysłowa
260 - zarządzanie i inżynieria produkcji
262 - technologie metali
265 - inżynieria materiałowa
- 1 lutego 2017 roku o godzinie 16.30 dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w sali:
260 - zarządzanie i inżynieria produkcji
262 - informatyka przemysłowa
265 - inżynieria materiałowa

Obowiązuje kolejność alfabetyczna. Prosimy o posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2017 19:36, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2017 12:18, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 stycznia 2017
Odwołane seminarium

Informujemy, że seminarium dr inż. Anny Dolaty, zaplanowane na 24 stycznia 2017 r. zostaje odwołane z powodów losowych. Odbędzie się ono w późniejszym terminie.

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2017 11:33, autor: Rafał Wąsik
3 stycznia 2017
Nie ma techniki... bez matematyki!

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wydarzenie pod hasłem „Nie ma techniki… bez matematyki”. Spotkanie będzie miało dwie części: prezentację tematu związanego z matematyką oraz wykład powiązany z naukami technicznym. Zapraszamy na Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach!

Pierwszy wykład, który odbędzie się w piątek 13 stycznia 2017 roku nosi tytuł „Słowo o dedukcji”, a poprowadzi go dr. inż. Marek Balcer z Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Następnie pracownik naszego wydziału, dr. inż. Jakub Wieczorek, który jest doskonałym znawcą i fanem LEGO przybliży tajemnice inżynierii materiałowej (bez której nie byłoby LEGO). W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu. Telefonicznie pod numerem telefonu 32 237 19 69 (w godz. 7.00-15.00) lub mejlowo pod adresem: promocja@polsl.pl. Zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2017 21:11, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2017 21:12, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 grudnia 2016
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat". Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 stycznia 2017 r. o godz. 17.30 w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Profesor Krzysztof Wieczorek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład zatytułowany:

"Prawda - cel, środek czy użyteczna fikcja? Współczesne (i nie tylko) spory o prawdę”

Trudno sobie wyobrazić dzieje cywilizacji śródziemnomorskiej bez pojęcia prawdy. Odegrała ona ogromną i niezastąpioną rolę w rozwoju wiedzy jako miara rozwoju i siła napędowa poszukiwań badawczych. Współcześnie jednak coraz częściej podnoszą się głosy, że przeżywamy kryzys prawdy albo wręcz, że pojęcie to przestało być niezbędne na naszym etapie rozwoju. Czy rzeczywiście nie potrzebujemy już prawdy? Jeśli tak, to czym moglibyśmy ją zastąpić? Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!


Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 28 grudnia 2016 19:14, autor: Rafał Wąsik
22 grudnia 2016
Życzenia świąteczno-noworoczne

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. Pol. Śl. składa wszystkim studentom i pracownikom najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne - spełnienia wszystkich marzeń oraz pomyślności w nadchodzącym 2017 roku.

Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2016 09:32, autor: Rafał Wąsik
20 grudnia 2016
Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. ogłasza godziny dziekańskie:
 • w piątek 23 grudnia 2016 r. od 12-15
 • w poniedziałek 2 stycznia 2017 r. od 8-15

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 22:00, autor: Rafał Wąsik
20 grudnia 2016
XIV edycja Konkursu "Mój pomysł na Biznes"

W imieniu Biura Karier Studenckich zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pomysł na Biznes". Konkurs ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy. Skierowany jest głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie zgłoszenia uczestnictwa - kliknij aby pobrać plik (doc 63 KB), osobiście do Biura Karier Studenckich (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, budynek B, pok. 106, ul. Konarskiego 20) lub przesłania wersji elektronicznej na adres kariera@polsl.pl.

baner

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 21:47, autor: Rafał Wąsik
19 grudnia 2016
Medal mistrzostw świata dla naszej studentki!

Pani Magdalena Giec, która studiuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zdobyła na listopadowych mistrzostwach świata w ju-jitsu brązowy medal. Pani Magda odebrałą z rąk dziekana wydziału gratulacje, do których się dołączamy oraz życzymy dalszych sukcesów!
MG_1
MG_2
MG_3

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2016 09:20, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2016 09:21, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 grudnia 2016
Stypendium ministra dla studenta Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Student naszego wydziału, pan Damian Migas otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2016 08:24, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2016 08:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 grudnia 2016
Rusza IV edycja programu Corporate Readiness Certificate

Serdecznie zapraszamy studentów do uczestnictwa w prestiżowym programie Corporate Readiness Certificate (CRC), który jest realizowany we współpracy z ING Services Polska oraz IBM. W czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali 124 na Wydziale Inżynierii Materiałowei i Metalurgii w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami firm. Opowiedzą oni szczegółowo o programie oraz o modułach, które będą realizowane w ramach programu. Korzyści z uczestnictwa w programie:
 • Uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym (CRC)
 • Zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku
 • Wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym
 • Płatne staże i praktyki dla najlepszych
Koordynatorem programu z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich: kariera@polsl.pl, tel.: 32-237-15-59

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2016 19:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2016 20:35, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 grudnia 2016
Koncert wigilijny „Dąbrowiaków”

Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowicy” zaprasza na koncert wigilijny pt. „Goście, goście na góralską nutę”, który odbędzie się w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach 15 grudnia o godz. 18.30. Wstęp wolny. Link do wydarzenia na Facebooku (kliknij).

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2016 20:16, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2016 20:36, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 grudnia 2016
Prelekcja "Wprowadzenie do integracji Jenkinsa z Selenium"

Informacja z Biura Karier Studenckich:

Zachęcamy do udziału w prelekcji firmy Sapiens, która odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz. 15.15 w auli A na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Na spotkanie zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, zainteresowanych tematyką nowych technologii automatyzacji testów.
plakat

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2016 20:03, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2016 20:03, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 grudnia 2016
Seminarium "Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru"

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium naukowo-technicznym Innowacje w spawaniu - technologie, materiały i warunki odbioru, które odbędzie się 15 grudnia 2016 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Do pobrania: informacje i program seminarium (pdf, 285 KB) oraz folder (pdf, 4,6 MB).

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2016 22:21, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2016 20:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 grudnia 2016
Dziękujemy za udział w akcji charytatywnej

Serdecznie dziękujemy pracownikow Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, którzy wzięli udział w akcji charytatywnej "Okuliści dla Afryki". Więcej o tej inicjatywie można przeczytać na stronie www.okuliscidlaafryki.pl

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 16:50, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2016 16:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
1 grudnia 2016
Dzień z pracodawcą - dziękujemy za uczestnictwo

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  Politechniki Śląskiej w Katowicach serdecznie dziękujemy przedstawicielom firm za przyjazd  i aktywny udział w „Dniu z Pracodawcą”. Wydarzenie to było organizowane przez nas po raz pierwszy, dlatego też szczególnie miło było nam Państwa gościć. Dziękujemy za bezpośrednie spotkania ze studentami i pracownikami, ciekawe rozmowy i merytoryczne wskazówki.

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 13:23, autor: Rafał Wąsik
12 grudnia 2016
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat". Odbędzie się on we wtorek, 13 grudnia 2016 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Naszym gościem będzie pani dr hab. Alina Kafel, która jest pracownikiem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł wtorkowego wykładu:

„Pokrzywa jest dobra na wszystko!”

Na wykładzie dowiemy się o licznych zastosowaniach pokrzywy, na przykład w fitoterapii (ziołolecznictwie), jako składnika diety lub bioinsektycydów (środków przeciw owadom). Źródłem informacji dotyczących oddziaływania tej niezwykłej rośliny będą głównie naukowe doniesienia fizjologów zwierząt. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2016 13:37, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2016 09:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
30 listopada 2016
Projekt inżynierski oraz studia drugiego stopnia - informacje dla studentów

Zamieszczamy do pobrania prezentację - plik z informacjami dotyczącymi projektów inżynierskich oraz studiów stacjonarnych II stopnia. Pobierz plik (pdf, 689 KB).

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2016 13:30, autor: Rafał Wąsik
30 listopada 2016
Projekt Biura Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Trwa rekrutacja do projektu „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, w ramach którego eksperci rynku pracy oraz ds. przedsiębiorczości przygotują studentów do rozpoczęcia i rozwijania dopasowanej do ich predyspozycji kariery zawodowej. W ramach projektu oferujemy:
 • Matrycę Kariery - platformę internetową służącą do samodzielnego pomiaru kompetencji
 • Spotkania z doradcą zawodowym i Coaching Kariery - wsparcie w świadomym budowaniu Twojej ścieżki kariery, konsultację CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z Twoim przyszłym pracodawcą
 • Warsztaty - w celu uzupełnienia brakujących kompetencji
 • Doradztwo ds. przedsiębiorczości i konkurs Mój Pomysł na Biznes - jeżeli jesteś zainteresowany własną działalnością gospodarczą
Projekt skierowany jest do studentów 6-7 semestru I stopnia i 2-3 semestru II stopnia w Politechnice Śląskiej. Spotkania z doradcą zawodowym będą indywidualne i dopasowane do czasu którym dysponujesz. „Laboratorium kompetencji” to pomoc w znalezieniu pracy na miarę Twoich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Zostań uczestnikiem naszego projektu!
Szczegóły udzielane są osobom zainteresowanym - telefonicznie: (32) 37 20 75, osobiście: Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 106, mailowo: kariera@polsl.pl. Katowice, ul Krasińskiego 8, pokój 053 tel. (32) 603 40 06. Strona www projektu.

logo

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2016 12:49, autor: Rafał Wąsik
23 listopada 2016
Rok zerowy - zapraszamy do udziału!

Dział promocji Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zaprasza na "Rok zerowy" - cykl wykładów i laboratoriów popularnonaukowych skierowanych do uczniów szkół średnich. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w wykładach należy pobrać, wypełnić i wydrukować formularz rejestracyjny a następnie zeskanowany dokument odesłać na adres politechnikaslaskakatowice@gmail.com. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Promocji Wydziału.

plakat (png, 529 KB)

Poster_maly

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2016 19:55, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2016 20:10, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 listopada 2016
Szlachetna paczka

W imieniu samorządu studenckiego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przekazujemy informację o akcji charytatywnej, do udziału w której zapraszamy.

W tym roku postanowiliśmy zaangażować się w akcję "Szlachetna paczka". Wybraliśmy wielodzietną rodzinę z Zawiercia. Do najważniejszych i najistotniejszych potrzeb rodziny należy: żywność, środki czystości oraz odkurzacz. Przydadzą się również artykuły szkolne, pościele, ręczniki, koce poduszki, kosmetyki dla niemowląt, kobiet i mężczyzn. Żywność - herbata, kawa, konserwy mięsne oraz rybne, makarony, olej, mąka, dżem. Środki czystości - proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło, żel pod prysznic, szampon, pasta do zębów, płyny czyszczące.
Nie bądź obojętny i podaruj im coś od siebie. Każda, nawet najmniejsza pomoc będzie doceniona. Rzeczy będą zbierane w pokoju samorządu (054), jeśli nie zastaniesz nikogo, napisz do nas i na pewno znajdziemy rozwiązanie. Liczymy na Wasze zainteresowanie, przekazujcie informacje dalej, do znajomych, rodziny. Razem możemy pomóc rodzinie!

Samorząd studencki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2016 19:35, autor: Rafał Wąsik
17 listopada 2016
Zmarł profesor Stanisław Serkowski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Stanisława Serkowskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 19 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach przy ul. Gawronów 20. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny w Katowicach przy ul. Henryka Sienkiewicza.
nekrolog

Wiadomość utworzona: 17 listopada 2016 14:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2016 18:44, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 listopada 2016
Wykład specjalny dla studentów i pracowników wydziału

W dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8 odbędzie się wykład pana Jarosława Skorupy, Dyrektora Generalnego firmy Heraeus Electro-Nite Polska sp. z o.o. Prelekcja zatytułowana "Pomiar parametrów technologicznych w trakcie wytapiania stali" skierowana jest w szczególności do studentów kierunku Metalurgia i Technologie Metali. Zapraszamy jednak również studentów innych kierunków oraz pracowników naszego wydziału.

Wiadomość utworzona: 16 listopada 2016 11:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2016 08:22, wykonana przez: Rafał Wąsik
14 listopada 2016
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

6 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Jamrozika. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 227 KB).

Wiadomość utworzona: 14 listopada 2016 14:18, autor: Rafał Wąsik
9 listopada 2016
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zwycięzcą konkursu

Absolwent naszego wydziału, mgr inż. Paweł Krzywda został jednym z laureatów konkursu "Rozwój kadr sektora kosmicznego" organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Laureaci programu odbędą staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych.
Konkurs „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiej branży kosmicznej na wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wpisuje się w założenia Polskiej Strategii Kosmicznej. Do udziału w pierwszej edycji programu stażowego zgłosiło się 39 absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców z całej Polski. Spośród nich Agencja Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wyłoniły ośmiu zwycięzców. Wśród laureatów znaleźli się mgr inż. Przemysław Recha – absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej i mgr inż. Paweł Krzywda, który ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii naszej uczelni.
Wszyscy laureaci konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” odbędą półroczne staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych. Głównym założeniem płatnych, finansowanych w 60% ze środków ARP praktyk, jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego. Już niebawem Przemysław Recha rozpocznie staż w firmie IRES Technologies Sp. z o.o., a Paweł Krzywda w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. Życzymy powodzenia i raz jeszcze gratulujemy.

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2016 11:26, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2016 08:33, wykonana przez: Rafał Wąsik
16 listopada 2016
Dzień z pracodawcą - 17 listopada 2016 r.

W ramach Światowego tygodnia przedsiębiorczości na naszym wydziale odbywać się będzie Dzień z Pracodawcą. W dniu 17 listopada pierwsze piętro naszego budynku zamieni się w miejsce spotkań studentów z naszymi partnerami biznesowymi. Będzie to doskonała okazja do poznania wielu firm uczestniczących w różnego rodzaju projektach, prowadzonych przez pracowników naszego wydziału. W ramach Dnia z Pracodawcą przygotowano ciekawe wykłady, program wydarzenia znajduje się w tym miejscu (pdf, 291 KB).
dzien_z_pracodawca

STP_logo

Wiadomość utworzona: 2 listopada 2016 21:19, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2016 11:14, wykonana przez: Rafał Wąsik
27 października 2016
Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. ogłasza godziny dziekańskie w poniedziałek, 31 października 2016 r. od 8-16.

Wiadomość utworzona: 27 października 2016 11:59, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 27 października 2016 13:51, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 października 2016
Zaproszenie dla studentów na dzień otwarty iDay

Studenci prestiżowego programu studiów magisterskich Clean Fossil and Alternative Fuels Energy realizowanych na Wydziale Inżynierii i Środowiska Politechniki Śląskiej zapraszają na dzień otwarty iDay, który odbędzie się 16 listopada 2016 r. w godzinach 9.00-14.00 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Budynek B, korytarz przy auli 100.

Chcesz studiować w międzynarodowym środowisku? Chcesz uzyskać podwójny dyplom studiów magisterskich z dwóch uczelni technicznych w Europie? Chcesz otrzymać miesięczne stypendium do 750 euro?
Przyjdź na iDay i dowiedz się więcej o zasadach naboru i warunkach studiów bezpośrednio od studentów naszego programu!

Dlaczego warto dołączyć do KIC InnoEnergy Master School?

Odkryj korzyści płynące z zapisu na nasz program podwójnego dyplomu Master School. Oferujemy siedem programów magisterskich, każdy stworzony aby pogłębić twoją wiedzę oraz zrozumienie globalnych wyzwań zrównoważonej energii. Nasze specjalnie zaprojektowane programy oferują unikalne połączenie inżynierii z przedsiębiorczością. Najlepsi studenci mogą otrzymać na okres do 24 miesięcy stypendium w wysokości 750 euro.

Programy oferują niezwykłe połączenie inżynierii z przedsiębiorczością. Wszystkie nasze programy dostarczają wiedzę wysokiej jakości, obejmują zakres tematów uważanych za kluczowe w stawianiu czoła współczesnym globalnym wyzwaniom energetycznym. Zapraszamy!

Sprawdź, więcej na : http://www.kic-innoenergy.com/education/master-school/
grafika_InnoEnergy

Wiadomość utworzona: 25 października 2016 20:44, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 października 2016 19:28, wykonana przez: Rafał Wąsik
24 października 2016
Spotkanie prodziekana ze starostami grup dziekańskich

W dniu 26 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 124 odbędzie się spotkanie starostów grup studenckich z Prodziekanem ds. Studenckich prof. Krzysztofem Nowackim. Spotkanie dotyczy ankietyzacji prowadzonej na naszym wydziale.

Wiadomość utworzona: 24 października 2016 21:31, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 24 października 2016 23:09, wykonana przez: Rafał Wąsik
17 października 2016
Start-up dla początkujących - zaproszenie na szkolenia

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej zaprasza na cykl szkoleń "Start-up dla początkujących". Więcej informacji znajduje się na stronie www inkubatora.

plakat

Wiadomość utworzona: 17 października 2016 20:52, autor: Rafał Wąsik
17 października 2016
Zaproszenie na seminarium

18 pażdziernika 2016 r. o godzinie 12.00 odbędzie się seminarium, podczas którego wykład wygłosi profesor Jörg Schulz z Niemiec. Wszystkich pracowników oraz doktorantów zapraszamy do auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

Zaproszenie (pdf, 181 KB)

Wiadomość utworzona: 16 października 2016 16:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 października 2016 22:21, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 października 2016
Ankietyzacja

Do 31 października studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia oraz pracowników Biura Obsługi Studenta. Ocena dotyczy tylko semestru letniego w roku akademickim 2015/2016. Wzięcie udziału w ankietyzacji pozwoli wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie pracowników. Jeżeli uwagi w ankiecie dotyczą konkretnego przedmiotu prosimy o wpisanie w tekście uwag nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać w Biurze Obsługi Studenta, p. 128 poprzez starostów grup. Logowanie do ankiet odbywa się przez stronę https://platforma.polsl.pl/ankieta

Zapraszamy studentów do wypełniania ankiet!

Wiadomość utworzona: 16 października 2016 16:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 października 2016 19:28, wykonana przez: Rafał Wąsik
8 listopada 2016
Listopadowe spotkanie "Drzwi otwarte - otwarty świat"

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat". Odbędzie się on we wtorek, 8 listopada 2016 r. o godzinie 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Naszym gościem będzie starszy kustosz, pani Anna Wątorska, konserwator dzieł sztuki, pasjonat swojego zawodu, której ręce przywróciły do świetności setki obiektów. Tytuł wtorkowego wykładu:

Od łapki na myszy do Rubensa

Czy konserwacja łapki na myszy może dostarczyć tylu emocji i satysfakcji co konserwacja obrazów siedemnastowiecznych mistrzów? Usłyszymy odpowiedź na to i wiele innych pytań! Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 16 października 2016 16:14, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2016 08:00, wykonana przez: Rafał Wąsik
10 października 2016
Spotkanie prodziekana ze starostami grup

W dniu 11 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali 124 odbędzie się spotkanie starostów grup z Prodziekanem ds. Studenckich prof. Krzysztofem Nowackim. Obecność obowiązkowa!

Wiadomość utworzona: 10 października 2016 14:26, autor: Rafał Wąsik
6 października 2016
Projekt „Biuro Karier Studenckich – laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa"

Informacja z Biura Karier Studenckich dla studentów naszego wydziału:

Jeżeli studiujesz na 6-7 semestrze I stopnia lub 2-3 semestrze II stopnia w Politechnice Śląskiej zostań uczestnikiem projektu pt. „Biuro Karier Studenckich – laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie, adekwatne do oczekiwań rynku pracy i dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników:
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • coaching
 • mentoring
 • poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • warsztaty
 • współpraca z przedstawicielami pracodawców
 • Indywidualna Matryca Kariery (platforma internetowa) - identyfikacja posiadanych kompetencji
Szansa na znalezienie pracy na miarę Twoich potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 20, budynek B, p. 106, Gliwice
kariera@polsl.pl  tel. 32-237-15-59/20-75

banner_Laboratorium_kompetencji

Wiadomość utworzona: 6 października 2016 14:13, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 6 października 2016 14:36, wykonana przez: Rafał Wąsik
6 października 2016
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości, bezpłatny transport!

Biuro Karier Studenckich zaprasza do udziału w Giełdzie Pracodawcy i Przedsiębiorczości, która odbędzie się 19 października 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Zapisy na bezpłatny transport z Katowic do Gliwic i z powrotem przyjmuje Biuro Karier Studenckich. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem (32) 237 15 59 lub mailowo: kariera@polsl.pl. Zgłoszenie musi zawierać: imię nazwisko, telefon oraz adres mailowy.Szczegóły wyjazdu na plakacie (pdf, 206 KB).
plakat

Wiadomość utworzona: 6 października 2016 12:38, autor: Rafał Wąsik
7 października 2016
Drzwi otwarte - otwarty świat

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu "Drzwi otwarte - otwarty świat" inaugurujący rok akademicki 2016/2017. Odbędzie się on we wtorek, 11 października 2016 r. o godzinie 17.30 w gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Prelegentem będzie wybitny badacz literatury, kierownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Prof. Nawarecki jest autorem m.in. książki "Lajerman", za którą otrzymał najważniejszą śląską nagrodę literacką "Wawrzyn śląski". Tytuł wykładu to:

"Język nauki/język poezji"

Profesor opowie o zaskakujących powiązaniach pomiędzy językami tych dwóch, pozornie odległych dziedzin. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

Patronat medialny nad spotkaniami objęło Radio eM
banner_Radio_eM

Wiadomość utworzona: 30 września 2016 12:35, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 października 2016 08:04, wykonana przez: Rafał Wąsik
3 października 2016
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się na Politechnice Śląskiej 30 września o godz. 11:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
Uroczystości rozpoczynające rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach odbędą się w auli wydziału w poniedziałek, 3 października 2016 r. o godzninie 10.00. Zapraszamy do udziału.

zaproszenie

Wiadomość utworzona: 29 września 2016 21:38, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 3 października 2016 09:42, wykonana przez: Rafał Wąsik
28 września 2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej

11 października 2016 r. o godz. 12.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Małysy. Zapraszamy do udziału.

 
Ogłoszenie o obronie (pdf, 227 KB)

Wiadomość utworzona: 28 września 2016 14:01, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 września 2016 14:02, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 września 2016
Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

20 września 2016 roku na naszym wydziale miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia. Studentom jeszcze raz składamy gratulacje i zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 22 września 2016 22:11, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2016 22:12, wykonana przez: Rafał Wąsik
22 września 2016
Trzeci nabór na studia

Ruszył trzeci, ostatni nabór kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017. Ostateczny termin rejestracji kandydatów mija 25 września 2016 r. Kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji Politechniki Śląskiej SOREK. 25 września mija również ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 27 września o godz. 12.00. Zakwalifikowani muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w komisji rekrutacyjnej znajdującej się na naszym wydziale w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. Dokumenty należy składać do 28 września, do godz. 15.00. 29 września o godz. 15.00 zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia.
Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii są jeszcze wolne miejsca:
 • na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Informatyka Przemysłowa (profil praktyczny)
  • Inżynieria Materiałowa
  • Technologie Metali
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • na studiach niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Harmonogram rekrutacji w ramach III naboru znajduje się tutaj. W związku ze zmieniającą się liczbą wolnych miejsc, na skutek rezygnacji i rozpatrywanych odwołań, informacje o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach dostępne będą w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dopuszcza możliwość aktualizowania na bieżąco listy kierunków, o ile pojawią się wolne miejsca na innych kierunkach w wyniku rezygnacji kandydatów.

Wiadomość utworzona: 22 września 2016 20:47, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2016 22:13, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 października 2016
Studia podyplomowe - nabór trwa!

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na studia podyplomowe prowadzone na naszym wydziale:
Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 603 4102 lub mejlowo: Aleksandra.Matera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 31 sierpnia 2016 21:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 października 2016 08:00, wykonana przez: Rafał Wąsik
31 sierpnia 2016
Studiuj na Politechnice w Katowicach - są jeszcze wolne miejsca!

Rozpoczął się drugi nabór na studia na naszym wydziale. Do 13 września 2016 roku można zapisywać się na następujące kierunki (specjalności w ramach poszczególnych kierunków opisane są na wydziałowej stronie rekrutacji):
 • informatyka przemysłowa, profil ogólnoakademicki oraz profil praktyczny
 • inżynieria materiałowa
 • technologie metali
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną przez uczelniany System Obsługi Rekrutacji SORek.

Dlaczego warto studiować na WIMIM? Podpowiadamy:
 1. Jako jedyni w całej Polsce prowadzimy Informatykę Przemysłową - profil praktyczny
 2. Nasza Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Produkcji (ZIP) są najlepsze na Śląsku (4 miejsce w skali kraju)
 3. Proponujemy zupełnie nowy kierunek Technologie Metali
 4. Jesteśmy najlepszą uczelnią na Śląsku - to duma być absolwentem Politechniki Śląskiej
 5. Nasi absolwenci nie mają trudności ze znalezieniem dobrej pracy

Rekrutacja nadal trwa - czekamy na Was!!!

rekrutacja_banner

ulotka_rekrutacja_2016

Wiadomość utworzona: 1 sierpnia 2016 16:00, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2016 21:27, wykonana przez: Rafał Wąsik
18 lipca 2016
Oferta pracy dla absolwentów

Na prośbę Banku Danych o Inżynierach - Doradztwo Personalne prezentujemy ofertę pracy na stanowisku Asystent Kierownika Projektów (oferta pracy, pdf 122 KB). Więcej aktualnych ofert pracy dla absolwentów można znaleźć pod adresem www.bdi.com.pl

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2016 12:34, autor: Rafał Wąsik
8 lipca 2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej

19 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jakuba Liparta. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 216 KB).

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2016 14:20, autor: Rafał Wąsik
7 lipca 2016
Porozumienie między Politechniką Śląską a Szkołą Policji

Katedra Informatyki Przemysłowej jest realizatorem porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Śląską a Szkołą Policji w Pile. Więcej informacji znajduje się w tym miejscu.

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2016 12:44, autor: Rafał Wąsik
20 czerwca 2016
Obrona rozprawy doktorskiej

29 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Radosława Swadźby. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 231 KB).

Wiadomość utworzona: 20 czerwca 2016 23:05, autor: Rafał Wąsik
17 czerwca 2016
Zostań inżynierem XXI wieku

GMMP – gliwicka fabryka Opla, Nexteer Automotive Poland oraz Johnson Controls Siemianowice zapraszają studentów i absolwentów na płatne staże zawodowe, w trakcie których kandydaci realizują samodzielne projekty inżynierskie, podnosząc kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą inżyniera na miarę XXI wieku.
Celem programu jest przygotowanie kadr inżynierskich dla przemysłu, umożliwienie studentom ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz absolwentom nabywania praktycznych umiejętności inżynierskich i zapewnienia im bezpośredniego kontaktu z zaawansowaną technologią. Podczas stażu uczestnicy programu realizują standardowy program szkolenia przeznaczony dla pracowników danej firmy, w tym z obszaru kierunku ich wykształcenia. Uczestniczą także w projektach realizowanych w jednostkach organizacyjnych, w których zostali zatrudnieni, a także otrzymują samodzielne zadania indywidualne. Przebieg stażu podlega bieżącej ocenie opiekunów. Stażyści zobowiązani są do przedstawienia na zakończenie stażu prezentacji podsumowującej, która jest oceniana przez przedstawicieli kierownictwa firmy i przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Studenci powinni w okresie stażu kontynuować studia na zasadach indywidualnego toku studiów.
Szczegółowy opis programu oraz oferta proponowana przez poszczególne firmy dostępne są w tym miejscu (pdf, 266 KB). Koordynatorem programu jest Biuro Karier Studenckich. Staże są elementem wzmacniania praktycznych aspektów kształcenia w Politechnice Śląskiej. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 237 2075 oraz adresem kariera@polsl.pl. Zachęcamy do uczestnictwa!

inzynier_XXI_wieku_banner

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2016 22:08, autor: Rafał Wąsik
18 lipca 2016
Nowy kierunek studiów w Katowicach

Technologie metali - to nowy kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. W ramach kierunku są trzy specjalności na studiach inżynierskich:
 • technologie i materiały dla środków transportu
 • ochrona środowiska w przemyśle
 • technologie wytwarzania i przetwórstwa metali
Zapraszamy do studiowania na naszym wydziale! Więcej informacji znajduje się na stronie rekrutacji.

technologie_metali

Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2016 20:43, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 18 lipca 2016 12:34, wykonana przez: Rafał Wąsik
7 czerwca 2016
Bal Politechniki Śląskiej

W imieniu przewodniczącego samorządu studenckiego Politechniki Śląskiej pana Piotra Wodoka przekazuję informację o balu oraz gali nagród środowiska studenckiego:

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej ma zaszczyt zaprosić na Bal Politechniki Śląskiej oraz Galę Nagród Studenckich Zębatki 2016, które odbędą się 23 czerwca o godzinie 19.00 w stołówce studenckiej na Łużyckiej. To już 7. edycja nagród środowiska studenckiego, w tym roku połączona wraz z Balem Politechniki Śląskiej. Będzie to doskonała okazja do podsumowań minionego roku akademickiego, nagrodzenia prostudenckich inicjatyw oraz do wspólnej zabawy przy akompaniamencie zespołu Gruba Ferajna! W tym roku zwycięzców wybieramy w pięciu kategoriach:
 • organ samorządu studenckiego
 • ruch studencki
 • projekt prostudencki
 • życie studenckie
 • odpowiedzialny biznes
„Zapraszam wszystkich studentów, a zwłaszcza nominowanych – jestem przekonany, że ten wieczór będzie dla nas wszystkich pełen emocji i okazji do podzielenia się swoimi doświadczeniami.”. Piotr Wodok, przewodniczący samorządu studenckiego Politechniki Śląskiej.

Bilety w cenie 80 zł do nabycia w biurze samorządu studenckiego w CKS Mrowisko do 15 czerwca 2016 r.
plakat

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2016 10:04, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2016 10:06, wykonana przez: Rafał Wąsik
2 czerwca 2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej

21 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Świderskiej. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 276 KB).

Wiadomość utworzona: 2 czerwca 2016 11:54, autor: Rafał Wąsik
9 czerwca 2016
Drzwi otwarte - otwarty świat

Zapraszamy na kolejny wykład „Drzwi otwarte - otwarty świat”, który odbędzie się we wtorek 14 czerwca 2016 r. o godz. 17.30. Prelekcję zatytułowaną „Od diamentów do białek - krótka historia krystalografii” wygłosi pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Joachim Kusz.
Krystalografia jest niezwykłą dziedziną nauki, która powstała dla potrzeb mineralogii. Następnie doprowadziła do znacznego postępu w materiałoznawstwie, fizyce ciała stałego oraz chemii, a obecnie najbardziej ceniona jest w biologii molekularnej i genetyce. Krystalografia dostarcza również bezpośrednich informacji o budowie nie tylko minerałów, ale także najbardziej skomplikowanych molekuł białek. Użyteczność i skuteczność tej dziedziny nauki najlepiej odzwierciedlają przyznane Nagrody Nobla. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby ciekawe świata!

Wiadomość utworzona: 30 maja 2016 08:40, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2016 10:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
23 maja 2016
Inżynier XXI wieku - program stażowy w branży automotive

Biuro Karier Studenckich zachęca studentów i absolwentów do aplikowania na staż organizowany w Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich. Staż jest płatny, trwa 6 miesięcy. Szczegóły na plakacie (pdf, 506 KB). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2016 r.
banner

Wiadomość utworzona: 23 maja 2016 20:45, autor: Rafał Wąsik
22 maja 2016
Wybory prodziekanów

Zgodnie z harmonogramem wyborów 2016-2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbyły się wybory prodziekanów. Funkcję tę pełnić będą:
 • Pani dr hab. inż. Kinga Rodak - podziekan ds. nauki
 • Pani dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl. - prodziekan ds. ogólnych
 • Pan dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. nzw. w Pol. Śl. - prodziekan ds. studenckich
Gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 22 maja 2016 07:10, autor: Rafał Wąsik
22 maja 2016
Obrona pracy doktorskiej

31 maja 2016 r. o godz. 11.00 w auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Komendery. Zapraszamy do udziału. Ogłoszenie o obronie (pdf, 270 KB).

Wiadomość utworzona: 20 maja 2016 10:20, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2016 07:10, wykonana przez: Rafał Wąsik
19 maja 2016
Godziny dziekańskie 20 maja 2016 r.

Dziekn Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ ogłasza godziny dziekańskie w piątek, 20 maja 2016 r. od 8-16.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2016 08:00, autor: Rafał Wąsik
17 maja 2016
Wybory dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na kadencję 2016-2020. Po raz drugi na to stanowisko został wybrany obecny dziekan dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. Gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 17 maja 2016 21:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2016 21:59, wykonana przez: Rafał Wąsik
13 maja 2016
Spotkanie informacyjne „Bony na Innowacje dla MŚP”