30 listopada 2019
Pierwsze spotkanie Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele naszego wydziału: dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ, dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ wraz z prorektorem ds. studenckich i kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciechem Szkliniarzem wzięli udział w pierwszym spotkaniu Rady Kształcenia - gremium opiniodawczego i doradczego dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Odbyło się ono w czwartek, 28 listopada 2019 r. Na spotkaniu obecni byli: dyrektor Kolegium Studiów prof. Anna Chrobok, zastępcy dyrektora Kolegium Studiów: prof. Jarosław Brodny oraz dr inż. Piotr Holajn, kierownik Centrum Obsługi Studiów p. Grażyna Maszniew, pełnomocnik rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prof. Marek Roszak oraz inni członkowie Rady Kształcenia.
Do głównych zadań Kolegium Studiów należy koordynowanie procesu kształcenia prowadzonego na Politechnice Śląskiej, w tym koordynacja zlecania zajęć dydaktycznych. Rada Kształcenia nadzoruje realizację strategii Uczelni w zakresie kształcenia, opracowuje zasady tworzenia programów studiów i standaryzację dokumentacji procesu kształcenia, opiniuje wnioski o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację oraz wnioski w sprawie zmian w programach studiów, proponuje warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na studia. Dodatkowo Rada ocenia promocję oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej, inicjuje działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia oraz opracowuje wytyczne do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.
Podczas pierwszego spotkania Rady Kształcenia przedstawiono zakres jej obowiązków. Określono również zadania stojące przed Radą w najbliższym czasie. Dodatkowo omówiono główne założenia rekrutacji oraz przedstawiono projekty inicjujące działania na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia prowadzone w Politechnice Śląskiej.

rk

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2019 20:08, autor: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej