12 stycznia 2021
XVII Międzynarodowa Konferencja Mikroskopii Elektronowej EM’2020

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Mikroskopii Elektronowej (EM’2020). Przy organizacji wydarzenia współpracowano z:
  • Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  • Polskim Towarzystwem Mikroskopii
  • Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PŚ
  • Wydziałem Mechanicznym Technologicznym PŚ
Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Konferencja miała zasięg międzynarodowy, uczestnikami byli przedstawiciele świata nauki z 13 krajów: Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Rosji, Szwajcarii, USA, Norwegii, Czech, Słowacji, Arabii Saudyjskiej oraz Polski. Znaczną grupę stanowili naukowcy z Politechniki Śląskiej i Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Blisko 170 uczestników przez 3 dni wysłuchało 123 wystąpień (w tym: 11 wykładów proszonych, 37 wykładów plenarnych, 29 w sesji dla młodych naukowców i 46 w sesji posterowej). Odbyły się również dwa spotkania w konwencji „Okrągłego stołu” obejmujące tematy: „Mikroskopia elektronowa w badaniach biologicznych i medycznych” oraz „Zaawansowane techniki w skaningowej mikroskopii elektronowej i naukach pokrewnych”, które były platformą do wymiany doświadczeń między naukowcami.    
Tradycyjnie podczas konferencji przeprowadzono 3 konkursy: na najlepszą prezentację dla młodych naukowców, najlepszy poster oraz konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie otrzymane technikami mikroskopii. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszej uczelni: mgr inż. Krzysztof Matus i dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz dr inż. Agnieszka Tomaszewska z Wydziału Inżynierii Materiałowej.
Streszczenia referatów oraz postery opublikowane zostały w Book of Abstracts oraz Book of Posters. Uczestnicy konferencji mają możliwość opublikowania swoich wyników badań w wysokopunktowanych czasopismach, tj. Microscopy and Microanalysis (IF=3.414) oraz Archives of Metallurgy and Materials (IF= 0.586).

Materiały do pobrania:
Book of Abstracts (pdf, 5,9 MB)
Book of Posters (pdf, 45,9 MB)
Book of Posters - Young Scientist Session (pdf, 28,8 MB)

Sponsorzy konferencji:
Platinum Sponsor: COMEF
Gold Sponsor: PIK Instruments
Silver sponsor: LABSOFT
Pozostali sponsorzy: TESCAN, Uni-Export

Wsparcie medialne:
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach
Muzeum Śląskie

konferencja

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2021 14:44, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2021 14:50, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej