8 maja 2020
Zmiany w organizacji semestru letniego

Zgodnie z zarządzeniem nr 86/2020 JM Rektora Politechniki Śląskiej zmienia się organizacja roku akademickiego 2019/2020. Dla semestru letniego, po uwzględnieniu zmian, jest następująca:
  • zajęcia dydaktyczne od 24 lutego 2020 r. (tydzień nieparzysty) do 21 czerwca 2020 r.
15 czerwca 2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego
16 czerwca 2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego
17 czerwca 2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego
  • wakacje wiosenne od 9 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.
  • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów ze starostą grupy studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej
  • od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
Termin zaliczenia semestru oraz roku - 30 września 2020 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
29 maja 2020 r. - Igry studenckie

Wiadomość utworzona: 8 maja 2020 11:10, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2020 11:17, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej