5 maja 2020
Project Based Learning - zapraszamy studentów do udziału

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje Project Based Learning V edycja

"Eksploatacja i recykling ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych w aglomeracji śląskiej"

Zapraszamy studentów II stopnia studiów kierunków: Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do udziału w V edycji programu Project Based Learning (PBL) w ramach projektu: "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje".

Project Based Learning (PBL) to nauczanie poprzez realizację projektów. Oprócz poszerzania wiedzy, PBL pomaga rozwinąć umiejętności miękkie potrzebne na rynku pracy, uczy samodzielnego kreatywnego myślenia czy też odwagi eksperymentowania.

Temat projektu: „Eksploatacja i recykling ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych w aglomeracji śląskiej”. Ten interdyscyplinarny projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Materiałowej oraz na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Opiekunowie projektu:
 • dr inż. Joanna Willner
 • dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
Celem projektu będzie przeprowadzenie analizy aktualnego stanu i potencjału rozwoju rynku pojazdów elektrycznych na Śląsku w kontekście zasady „circular economy”; przeanalizowane i przebadane zostaną również możliwości recyklingu wycofanych z użytku ogniw litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych.

Udział w projekcie pozwoli studentom na:
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Katowicach
 • prowadzenie badań w ramach projektu w laboratoriach obydwu Wydziałów
 • zaliczenie znacznej części godzin dydaktycznych realizowanych na II semestrze studiów w ramach projektu PBL
 • pracę w grupie przy rozwiązywaniu istotnych problemów badawczych dotyczących mobilności, nowoczesnych środków transportu i recyklingu
 • przeprowadzenie analiz czy też pozyskanie wstępnych wyników badań do pracy magisterskiej
W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży automotive. Po zakończeniu projektu studenci otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w projekcie PBL.

Realizacja PBL daje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe oraz zdobycia certyfikatów z takich zakresów specjalistycznych jak:
 • spawalnictwo
 • obsługa programów komputerowych AutoCad, SOLIDWORKS, Inventor
 • zarządzanie: Project Management (PRINCE 2 Foundation, AgilePM Foundation, ITIL, zarządzania wg metodologii Lean) i wielu innych. Wykaz wszystkich szkoleń dostępny u opiekunów projektu
Osoby zainteresowane udziałem w PBL zapraszamy do kontaktu z głównym opiekunem dr Joanną Willner pod adresem Joanna.Willner@polsl.pl. Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie planujemy spotkanie online, gdzie odpowiemy na Wasze pytania. Zachęcamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 5 maja 2020 23:53, autor: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej