13 marca 2020
Komunikat władz Wydziału Inżynierii Materiałowej

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej, wszystkie zajęcia i konsultacje wymagające bezpośredniego kontaktu zostają zawieszone na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń odnośnie uczestnictwa we wszelkich zgromadzeniach.
Część zajęć dydaktycznych będzie prowadzona w trybie zdalnej edukacji. W związku z tym, w poniedziałek, tj. 16 marca 2020 r. zostanie opublikowany wykaz zajęć, które będą prowadzone w trybie zdalnej edukacji. Do wszystkich zajęć otrzymacie Państwo materiały i pomoce dydaktyczne oraz terminy ich przesłania do prowadzących zajęcia. Podane tam zostaną także informacje o sposobie zaliczania i trybie kontaktu z prowadzącymi zajęcia. O przywróceniu regularnego trybu prowadzenia zajęć, będziecie Państwo poinformowani.
Z uwagi na ważność sprawy prosimy Państwa o jak najszybsze zarejestrowanie się na Platformie Zdalnej Edukacji. Informacje dotyczące zasad korzystania z platformy znajdują się w tym miejscu (kliknij).
Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronach Politechniki Śląskiej i Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Z poważaniem,

Władze Wydziału Inżynierii Materiałowej

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 11:08, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 12:01, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej