31 października 2018
Stypendia dla studentów - Śląski Fundusz Stypendialny

Śląski Fundusz Stypendialny został powołany do życia z inicjatywy Senatora RP śp. Adama Graczyńskiego w styczniu 2001 roku. Cele jakie przyświecały uruchomieniu Fundacji to zamiar popierania osób, które wyróżniają się ponad przeciętny poziom w nauce, działalności studenckiej i publicznej. Fundacja co roku organizuje edycje letnią i zimową, aby wspomóc jak najwięcej studentów z województwa śląskiego, fundując comiesięczne stypendium na okres trwania jednego semestru dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, a posiadającej szczególnie trudną sytuację ekonomiczną. Takich osób szukamy i takie osoby wspieramy!
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.sfs.katowice.pl, skąd można pobrać wniosek o stypendium.

SFS_plakat

Wiadomość utworzona: 31 października 2018 13:04, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2018 13:05, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii