28 października 2016
Ankietyzacja

Do 31 października studenci mogą oceniać nauczycieli akademickich i prowadzone przez nich zajęcia oraz pracowników Biura Obsługi Studenta. Ocena dotyczy tylko semestru letniego w roku akademickim 2015/2016. Wzięcie udziału w ankietyzacji pozwoli wyłonić najlepszych nauczycieli akademickich, a także będzie uwzględnione w okresowej ocenie pracowników. Jeżeli uwagi w ankiecie dotyczą konkretnego przedmiotu prosimy o wpisanie w tekście uwag nazwy przedmiotu i rodzaju zajęć. Zauważone braki w wykazie ocenianych pracowników lub wykazie przedmiotów należy zgłaszać w Biurze Obsługi Studenta, p. 128 poprzez starostów grup. Logowanie do ankiet odbywa się przez stronę https://platforma.polsl.pl/ankieta

Zapraszamy studentów do wypełniania ankiet!

Wiadomość utworzona: 16 października 2016 16:27, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 28 października 2016 19:28, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej