ROCZNIK 2014/2015

STUDIA NIESTACJONARNE - WŁOSKI

 

   SEMESTR 1

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

 Fonetyka języka włoskiego

 6.

 Historia filozofii z etyką

 7.

Technologie informacyjne 

8.

 Wychowanie fizyczne

 

   SEMESTR 2

 1.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

 Fonetyka języka włoskiego

 6.

 Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

 7.

 Realioznawstwo włoskie

8.

 Teoria i praktyka komunikacji

 9.

Łacina 

 10.

 Wychowanie fizyczne

 11.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat

 12.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Lektorat 

 

   SEMESTR 3

 1.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

 Gramatyka opisowa

 6.

 Wstęp do językoznawstwa

7.

Historia literatury włoskiej

8.

 Historia Włoch

9.

Psychologia ogólna

 10.

 Pedagogika ogólna

 11.

 Praktyka ogólnopedagogiczna

 12.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat 

13.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

14.

Podstawy ekonomii

15.

Korespondencja handlowa

16.

Język specjalistyczny

17.

Komunikacja w biznesie

 

   SEMESTR 4

 1.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

 Gramatyka opisowa języka włoskiego

 6.

 Językoznawstwo stosowane

7.

Historia literatury włoskiej

8.

 Cywilizacja i historia sztuki włoskiego obszaru językowego

9.

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 10.

 Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 11.

 Podstawy dydaktyki

 12.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa 

13.

Techniki emisji głosu

14.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat

15.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

16.

Korespondencja handlowa

17.

Język specjalistyczny

18.

Praktyka zawodowa

19.

Teoria i praktyka przekładu

 

 

   SEMESTR 5

 1.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

 Gramatyka kontrastywna

 6.

Gramatyka historyczna

7.

Wstęp do literaturoznawstwa

8.

Historia literatury włoskiej

9.

Seminarium dyplomowe translatoryczne

 10.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

11.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat

12.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

13.

Język specjalistyczny

14.

Podstawy tłumaczenia specjalistycznego

 

 

   SEMESTR 6

 1.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

5.

Historia literatury włoskiej

 6.

Kultura i media włoskiego obszaru językowego

7.

Seminarium dyplomowe translatoryczne

8.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

9.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa

 10.

Podstawy BHP

11.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat

12.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

13.

Teoria reklamy i marketing

14.

Praktyka zawodowa

15.

Tłumaczenie specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej