ROCZNIK 2014/2015

STUDIA STACJONARNE - WŁOSKI

 

   SEMESTR 1

1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Fonetyka języka włoskiego 

 6.

 Historia filozofii z etyką

 7.

 Technologie informacyjne

 8.

 Wychowanie fizyczne

 

   SEMESTR 2

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Fonetyka języka włoskiego 

6.

 Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

7.

 Wstęp do literaturoznawstwa

 8.

 Realioznawstwo włoskie

 9.

 Teoria i praktyka komunikacji

 10.

 Łacina

 11.

 Wychowanie fizyczne

 12.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – lektorat

13.

Praktyczna nauka języka francuskiego – lektorat

 

 

   SEMESTR 3

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka opisowa języka włoskiego 

6.

Wstęp do językoznawstwa

7.

Historia literatury włoskiej

 8.

Historia Włoch

 9.

Psychologia ogólna

 10.

Pedagogika ogólna  

 11.

 Praktyka ogólnopedagogiczna

12.

Praktyczna nauka języka francuskiego – lektorat

 

13.

Techniki emisji głosu

14.

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Lektorat

15.

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego - Lektorat

16.

Podstawy ekonomii

17.

Korespondencja handlowa

18.

Język specjalistyczny

19.

Komunikacja w biznesie

 

   SEMESTR 4

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka opisowa języka włoskiego 

6.

Językoznawstwo stosowane

7.

Historia literatury włoskiej

 8.

Cywilizacja i historia sztuki włoskiego obszaru językowego

 9.

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 10.

Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym  

 11.

Podstawy dydaktyki

 12.

 Praktyka metodyczno - przedmiotowa

13.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat

 

14.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

15.

Realioznawstwo angielskie

16.

Realioznawstwo francuskie

17.

Korespondencja handlowa

18.

Język specjalistyczny

19.

Praktyka zawodowa

20.

Teoria i praktyka przekładu

 

   SEMESTR 5

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka historyczna 

6.

Gramatyka kontrastywna

7.

Historia literatury włoskiej

 8.

Seminarium dyplomowe - literackie

 9.

Seminarium dyplomowe - metodyczne

 10.

Współczesne badania literackie  

 11.

Współczesne badania metodyczne

 12.

Metodyka przedmiotowa

13.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat

 

14.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

15.

Realioznawstwo angielskie

16.

Realioznawstwo francuskie

17.

Język specjalistyczny

18.

Podstawy tłumaczenia specjalistycznego

 

   SEMESTR 6

 1.

Praktyczna nauka języka włoskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka włoskiego – Konwersacje

 5.

Historia literatury włoskiej 

6.

Interpretacje współczesnej literatury włoskiej

7.

Kultura i media włoskiego obszaru językowego

 8.

Seminarium dyplomowe - literackie

 9.

Seminarium dyplomowe - metodyczne

 10.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym  

 11.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa

 12.

Podstawy BHP

13.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat

 

14.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

15.

Teoria reklamy i marketing

16.

Praktyka zawodowa

17.

Tłumaczenie specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej