ROCZNIK 2014/2015

STUDIA STACJONARNE - FRANCUSKI

 

 

SEMESTR 1   

 1.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna

 2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

 Fonetyka języka francuskiego

6.

 Historia filozofii z etyką

 7.

 Technologie informacyjne

8.

 Wychowanie fizyczne

 

 SEMESTR 2

1.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

 Fonetyka języka francuskiego

 6.

 Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

 7.

 Wstęp do literaturoznawstwa

 8.

 Realioznawstwo francuskie

 9.

 Teoria i praktyka komunikacji

10.

 Łacina

 11.

Wychowanie fizyczne 

 12.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Lektorat 

13.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

 

 SEMESTR 3

1.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka opisowa języka francuskiego

 6.

Wstęp do językoznawstwa

 7.

Historia literatury francuskiej

 8.

Historia Francji

 9.

Psychologia ogólna

10.

Pedagogika ogólna

 11.

Praktyka ogólnopedagogiczna 

 12.

Techniki emisji głosu 

13.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat

14.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

15.

Podstawy ekonomii

16.

Korespondencja handlowa

17.

Język specjalistyczny

18.

Komunikacja w biznesie

 

 SEMESTR 4

1.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka opisowa języka francuskiego

 6.

Językoznawstwo stosowane

 7.

Historia literatury francuskiej

 8.

Cywilizacja i historia sztuki francuskiego obszaru językowego

 9.

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

10.

Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 11.

Podstawy dydaktyki 

 12.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa 

13.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat

14.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

15.

Realioznawstwo angielskie

16.

Realioznawstwo włoskie

17.

Korespondencja handlowa

18.

Język specjalistyczny

19.

Praktyka zawodowa

20.

Teoria i praktyka przekładu

 

 SEMESTR 5

1.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

Gramatyka historyczna

 6.

Gramatyka kontrastywna

 7.

Historia literatury francuskiej

 8.

Seminarium dyplomowe językoznawcze

 9.

Współczesne badania językoznawcze

10.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

 11.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat 

 12.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat 

13.

Realioznawstwo włoskie

14.

Realioznawstwo angielskie

15.

Język specjalistyczny

16.

Podstawy tłumaczenia specjalistycznego

 

 SEMESTR 6

1.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Gramatyka praktyczna 

2.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany

 4.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje

 5.

Historia literatury francuskiej

 6.

Interpretacje współczesnej literatury francuskiej

 7.

Kultura i media francuskiego obszaru językowego

 8.

Seminarium dyplomowe językoznawcze

 9.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

10.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa

 11.

Podstawy BHP 

 12.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Lektorat 

13.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

14.

Teoria reklamy i marketing

15.

Praktyka zawodowa

16.

Tłumaczenie specjalistyczne

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej