ROCZNIK 2014/2015

STUDIA STACJONARNE - ANGIELSKI

 

 SEMESTR 1

1.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna

2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

3.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Język pisany

4.

Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

5.

 Fonetyka języka angielskiego

6.

 Historia literatury brytyjskiej

7.

 Historia Wielkiej Brytanii

8.

 Historia filozofii z etyką

9.

 Technologie informacyjne

10.

Łacina 

11.

 Wychowanie fizyczne

12.

 Praktyczna nauka języka francuskiego – Lektorat

13.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

 

   SEMESTR 2

1. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

 3.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Język pisany

4.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

 5.

 Fonetyka języka angielskiego

6.

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

 7.

 Wstęp do literaturoznawstwa

 8.

 Historia literatury brytyjskiej

 9.

 Realioznawstwo brytyjskie

 10.

 Teoria i praktyka komunikacji

11.

 Wychowanie fizyczne

12.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

13.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

 

   SEMESTR 3

1. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Język pisany

 

4.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

 5.

 Gramatyka opisowa języka angielskiego

6.

Wstęp do językoznawstwa

 

 7.

 Historia literatury brytyjskiej

 8.

 Historia USA

 9.

 Psychologia ogólna

 10.

 Pedagogika ogólna

11.

 Praktyka ogólnopedagogiczna

12.

 Techniki emisji głosu

13.

Praktyczna nauka języka włoskiego – lektorat

14.

Praktyczna nauka języka francuskiego - lektorat

 

15.

Podstawy ekonomii

 

16.

Korespondencja handlowa

 

17.

Język specjalistyczny

 

18.

Komunikacja w biznesie

 

 

   SEMESTR 4

1. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Język pisany  

4.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

 5.

 Gramatyka opisowa języka angielskiego

6.

Językoznawstwo stosowane 

 7.

 Historia literatury brytyjskiej

 8.

 Realioznawstwo amerykańskie

 9.

 Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 10.

 Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

11.

 Podstawy dydaktyki

12.

Korespondencja handlowa

13.

Język specjalistyczny

14.

 Praktyka zawodowa

15.

Teoria i praktyka przekładu

 

   SEMESTR 5

1. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Język pisany  

4.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

 5.

 Gramatyka historyczna

6.

Gramatyka kontrastywna 

 7.

 Historia literatury amerykańskiej

 8.

Seminarium dyplomowe językoznawcze

 9.

Seminarium dyplomowe literackie

 10.

Seminarium dyplomowe metodyczne

11.

Seminarium dyplomowe translatoryczne

12.

Współczesne badania językoznawcze

13.

Współczesne badania literackie

14.

Współczesne badania metodyczne

15.

Współczesne badania translatoryczne

16.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

17.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

18.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

19.

Realioznawstwo włoskie

20.

Realioznawstwo francuskie

21.

Język specjalistyczny

22.

Podstawy tłumaczenia specjalistycznego

 

   SEMESTR 6

1. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – Gramatyka praktyczna 

 2.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Rozumienie

3.

Praktyczna nauka języka angielskiego - Język pisany  

4.

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Konwersacje

5.

 Historia literatury amerykańskiej

 6.

Interpretacje współczesnej literatury anglojęzycznej: brytyjskiej

 7.

Interpretacje współczesnej literatury anglojęzycznej: amerykańskiej

 8.

Kultura i media angielskiego obszaru językowego: brytyjskie

9.

Kultura i media angielskiego obszaru językowego: amerykańskie

10.

Seminarium dyplomowe językoznawcze

11.

Seminarium dyplomowe literackie

12.

Seminarium dyplomowe metodyczne

13.

Seminarium dyplomowe translatoryczne

14.

Metodyka przedmiotowa na etapach przedszkolnym i szkolnym

15.

Praktyka metodyczno - przedmiotowa

16.

Podstawy BHP

17.

Praktyczna nauka języka włoskiego - Lektorat

18.

Praktyczna nauka języka francuskiego - Lektorat

19.

Teoria reklamy i marketing

20.

Praktyka zawodowa

21.

Tłumaczenie specjalistyczne

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej