Zespoły badawcze w Kolegium

 

dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ
ZESPÓŁ PROFILAKTYKI, TERAPII PEDAGOGICZNEJ I WSPOMAGANIA ROZWOJU

Research Group of Prevention, Pedagogical Therapy and Support of Development

 

dr Barbara Grzyb
dr Gabriela Kowalska
mgr Joanna Kołoczek-Wybierek
mgr Anna Potyka

dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ
ZESPÓŁ BADAŃ PSYCHOLINGWISTYCZNYCH (Z IMPLIKACJAMI GLOTTODYDAKTYCZNYMI)

Group of Psycholinguistic Research (with language teaching implications)

 

dr Danuta Augustyn
dr Eliza Borczyk
dr Justyna Krawczyk
mgr Alina Wojaczek

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
ZESPÓŁ BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH NAD POSTĘPEM SPOŁECZNYM I TECHNOLOGICZNYM

Group of Interdisciplinary Research on Social and Technological Progress

 

dr Marzena Będkowska-Obłąk
dr Aleksandra Chrupała
dr Ewa Figas
mgr Renata Klimek-Kowalska
mgr Jacek Pradela

dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
ZESPÓŁ BADAŃ PROCESÓW KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (GLOTTODYDAKTYKI OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ)

Language Education Processes (general and specialist language teaching) Research Group

 

dr Łukasz Kumięga
dr Monika Nawracka
dr Katarzyna Tilgner
mgr Dorota Czerska-Andrzejewska
mgr Elżbieta Kempny
mgr Sławomira Kołsut

prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
ZESPÓŁ BADAŃ PRZEMIAN KULTUROWYCH WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW

Cultural Transformation of Modern Societies Research Group

 

dr Anna Szkonter-Bochniak
dr Magdalena Szymura
mgr Maria Banaś
mgr Teresa Dryndos
mgr Agnieszka Frycz
mgr Dominika Pieczka

dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ
ZESPÓŁ TRANSLATORYKI I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH

Translation Studies and Specialist Languages Research Group

 

dr Joanna Czogała-Kiełboń
dr Grzegorz Wlaźlak
mgr Barbara Mucha

dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
ZESPÓŁ BADAŃ PROCESÓW EDUKACJI

Education Processes Research Group

 

dr Anna Waligóra
dr Paweł Wawrzała
mgr Jolanta Konieczny
mgr Monika Morgała

prof. zw. dr hab. Adam Stankowski
ZESPÓŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Special Pedagogy Research Group

 

dr Anna Suchon
dr Jerzy Wolny
mgr Maria Flanczewska-Wolny

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zespoły badawcze