Rekrutacja 2019

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaprasza do podjęcia
studiów pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym - Filologia
oraz studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika.

Strony informacyjne kierunków:

FILOLOGIA

Język angielski z językiem hiszpańskim

Język angielski z językiem włoskim

Język francuski z językiem angielskim

Język niemiecki z językiem angielskim

 

PEDAGOGIKA

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

 

UWAGA!

Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne ze standardami kształcenia, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Natomiast osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a chcą podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i rozpocząć studia od 4 roku).

 

Również zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

 

UWAGA!!!

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal


rekrutacja.polsl.pl

System rekrutacji 

 

Filologia - link do systemu rekrutacji

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia stacjonarne 
- link do systemu rekrutacji
 

Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia stacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia niestacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja 2019