Rekrutacja 2018

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaprasza do podjęcia
studiów pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym - Filologia
oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Strony informacyjne kierunków:

FILOLOGIA

język angielski, język hiszpański, język niemiecki

 

PEDAGOGIKA

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

 

Również zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

 

UWAGA!!!

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal


rekrutacja.polsl.pl

Rekrutacja 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja 2018