Rekrutacja 2017-2018

Rekrutacja 2017/2018 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaprasza do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym - Filologia oraz Pedagogika.

Strony informacyjne kierunków:

FILOLOGIA

angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska

 

PEDAGOGIKA

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

 

Również zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl 

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 

telefoniczny: 32 400 39 61 
(kontakt telefoniczny dostępny podczas dyżurów Komisji zgodnie z harmonogramem)

 

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja 2017