System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

Podstawa wprowadzenia systemu

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Statut Politechniki Śląskiej.
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Nr 14/2016/2017 Rady Kolegium z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium.

Cele systemu

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.

 

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
rok akademicki 2018/19

Pełnomocnik Dyrektora RK ds. SZJK, przewodniczący Komisji SZJK
dr Marzena Będkowska-Obłąk

Członkowie Komisji SZJK:

 1. dr Ewa Figas
 2. dr Barbara Grzyb
 3. dr Paweł Wawrzała

Przedstawiciel studentów

 1. Agata Guzy

Audytorzy SZJK
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
rok akademicki 2018/19

 1. dr Joanna Czogała-Kiełboń
 2. dr Anna Suchon
 3. mgr Barbara Mucha

 

Komisja Kształcenia
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 1. dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. (przewodnicząca)
 2. dr Danuta Augustyn
 3. prof. dr hab. Ewa Borkowska
 4. dr Małgorzata Borysławska
 5. dr Anna Waligóra
 6. dr Ewa Figas
 7. dr Barbara Grzyb
 8. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. nzw. w Pol. Śl.
 9. prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
 10. dr Dariusz Makselon
 11. prof. dr hab. Ewa Miczka
 12. dr hab. Przemysław Gębal, prof. nzw. w Pol. ŚL.
 13. dr hab. Piotr Mamet, prof. nzw. w Pol. ŚL
 14. prof. zw. dr hab. Adam Stankowski
 15. dr Katarzyna Tilgner
 16. dr Jerzy Wolny

 

Dokumenty

WKJK - Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia - dokument główny

 

Wykaz procedur i załączników:

P-RK-1_N2 - Procedura dyplomowania

Z1-P-RK-1_N2 Karta wydania tematu pracy licencjackiej

Z2-P-RK-1_N2 Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z3-P-RK-1_N2 Formularz oceny pracy dyplomowej/licencjackiej /magisterskiej na kierunku Pedagogika

Z4-P-RK-1_N2 Karta oceny pracy licencjackiej

Z5-P-RK-1_N2 Wzór strony tytułowej

Z6-P-RK-1_N2 Oświadczenie 1

Z7-P-RK-1_N2 Oświadczenie 2

Z8-P-RK-1_N2 Wzór opisu teczki

Z9-P-RK-1_N2 Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

Z10.1-P-RK-1_N2 Wniosek o sporządzenie i wydawanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

Z10.2-P-RK-1_N2 Wniosek o sporządzenie suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Z11-P-RK-1_N2 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z12-P-RK-1_N2 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Pedagogika

Z13-P-RK-1_N2 Katalog tematów prac dyplomowych

Z14-P-RK-1_N2 Formularz oceny jakości pracy licencjackiej

 

P-RK-2_N3 - Procedura praktyk na kierunku Filologia

Z1-P-RK-2_N3 Umowa o organizację praktyk studenckich

Z2-P-RK-2 N3 Agreement on the organization of student placement

Z3-P-RK-2 N3 Porozumienie w sprawie przyjęcia studenta na praktykę

Z4-P-RK-2_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z5-P-RK-2 N3 Confirmation_of_the_student_placement

Z6-P-RK-2_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej

Z7-P-RK-2_N3 Ramowy program praktyk pedagogicznych

Z8-P-RK2_N3 Ramowy program praktyk zawodowych

Z9-P-RK-3 N3 Podanie_o_indywidualne_zaliczenie_praktyk

Z10-P-RK-2 N3 Podanie o zmianę terminu praktyki.pdf

Z11-P-RK-2 N3 Roczne_sprawozdanie_z_przebiegu_praktyk_studenckich

Z12-P-RK-2 N3 Karta osiagnięcia efektów kształcenia praktyki ogolnopedagogicznej

Z13-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki metodyczno-przedmiotowej

Z14-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki zawodowej

 

P-RK-3_N3 - Procedura praktyk na kierunku Pedagogika

Z1.1-P-RK-3_N3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z1.2-P-RK-3_N3 Agreement on the organization of student internship

Z2.1-P-RK-3_N3 (Druk) Harmonogram praktyki pedagogicznej 
(dla Studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika)

Z2.2-P-RK-3_N3 (Druk) Program praktyki pedagogicznej
(dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika)

Z3-1-P-RK-3_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z3-2-P-RK-3 N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej wersja ang.

Z4-P-RK-3_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

Z5-P-RK-3_N3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej (dla Studentów wszystkich specjalności, na praktycznym profilu kształcenia)

Z6-P-RK-3_N3 Druk - Organizacja praktyk pedagogicznych

Z7-P-RK-3_N3 Sprawozdanie pełnomocnika rektora/opiekuna praktyk z przebiegu praktyk studenckich

Z8-P-RK-3_N3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk studenckich

Z9-P-RK-3_N3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk studenckich

 

P-RK-4_N2 - Procedura wyboru przedmiotu, specjalizacji, specjalności, seminarium

P-RK-5 - Procedura rozpatrywania podań i odwołań przez Dyrektora Kolegium

Załącznik Z1-P-RK-5 Podanie dotyczące przeniesienia

Załącznik Z2-P-RK-5 Podanie o IOS

Załącznik Z3-P-RK-5 Tabelka IOS

Załącznik Z4-P-RK-5 Podanie o rozłożenie czesnego na raty

Załącznik Z5-P-RK-5 Podanie o skreślenie z listy studentów

Załącznik Z6-P-RK-5 Podanie o urlop losowy

Załącznik Z7-P-RK-5 Podanie o urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

Załącznik Z8-P-RK-5 Podanie o urlop zdrowotny

Załącznik Z9-P-RK-5 Podanie o wpis warunkowy

Załącznik Z10-P-RK-5 Podanie o wznowienie studiów

Załącznik Z11-P-RK-5 Podanie o zaliczenie awansem przedmiotu

Załącznik Z12-P-RK-5 Podanie o zwrot części czesnego

Załącznik Z13-P-RK-5 Podanie uniwersalne

 

P-RK-6 - Procedura - Sposób prowadzenia katalogu ocen cząstkowych i końcowych

Z-P-RK-6 Model wyjściowy katalogu ocen cząstkowych i końcowych RK

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RK_SZJK