Pomoc materialna

 

Dokumenty

1.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

2.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2018/2019

 

3.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2018/2019

4.

Harmonogram wypłat stypendiów w 2018/2019 

 

Wnioski, oświadczenia, zaświadczenia

1.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

    Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5-go dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.
   Biuro ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro – w budynku znajduje się winda, a sam budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej  www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/

3.

Wniosek o przyznanie zapomogi

4.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

5.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

6.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 

7.

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

8.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

9.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

10.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

11.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

12.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

13.

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

14.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

15.

Oświadczenie o dochodzie utraconym

16.

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym

 

Sprawami dotyczącymi pomocy materialnej zajmuje się Pani mgr Mariola Duda (dziekanat)
telefon: +48 32 400 39 55
e-mail: Aneta.Oszywa@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna/stypendia