Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach
I i II stopnia

Na podstawie Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 6 maja 2019 r.

 1. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana
  z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

   KIERUNEK

   OPŁATA

   filologia

   70 zł

   pedagogika

   70 zł

  65 zł dla cykli od lat 2018/2019 i 2017/2018


 2. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

   KIERUNEK

   OPŁATA

   filologia (semestr III, IV, V, VI)

   2150 zł

   pedagogika (semestr III i IV)

   2000 zł

   pedagogika (semestr V, VI)

   1980 zł


 3. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

   KIERUNEK

   OPŁATA

   pedagogika (semestr I i II)

   2200 zł

   pedagogika (od semestru III)

   2200 zł


 4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

   KIERUNEK

   OPŁATA

   filologia

   70 zł

   pedagogika

   70 zł

  65 zł dla cykli od lat 2018/2019 i 2017/2018


 5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi odpowiednio:

   KIERUNEK

   OPŁATA

   filologia

   70 zł

   pedagogika

   70 zł

   

  Opłaty, o których mowa w punktach 1 - 5 powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca). 

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne