Rekrutacja na studia – kierunek Filologia
– licencjackie studia stacjonarne

Kierunek Filologia realizowany jest na poziomie studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym, o profilu praktycznym w specjalnościach:  

  • język angielski z językiem hiszpańskim
  • język angielski z językiem włoskim
  • język francuski z językiem angielskim
  • język niemiecki z językiem angielskim

Po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji kształcenia: nauczycielskiej oraz biznesowo-tłumaczeniowej. W przypadku obniżenia liczebności grupy poniżej dwudziestu osób, wybór specjalizacji odbywa się na zasadzie większościowej. Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których:

  • studenci specjalizacji nauczycielskiej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje uprawniające ich do nauczania języka studiowanej przez siebie specjalności w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. 
  • studenci specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny handlu, bankowości, techniki, prawa i finansów.

Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.

Studenci Kolegium mają do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór zgromadzony przez Bibliotekę. Obejmuje książki, czasopisma i zbiory audio-wizualne w sześciu językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Liczba woluminów przekroczyła 17 000, a zbiorów audio-wizualne 1500.

Studenci Kolegium mogą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus plus na uczelnie partnerskie w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i na Słowacji. Biorą również udział w wyjazdach studenckich do Belgii i do Niemiec, a także w programie staży organizowanych przez LIONS CLUB we Francji.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl 

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, JEŚLI ZAMIERZASZ STUDIOWAĆ
NA KIERUNKU FILOLOGIA

  • zarejestruj się elektronicznie w systemie SOREK,
  • przestrzegaj terminów podanych w harmonogramie rekrutacji,
  • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty (wydrukujesz je z systemu rekrutacji) i dostarcz (w białej papierowej teczce) do wydziałowej komisji rekrutacyjnej,
  • przejrzyj FAQ dotyczący typowych pytań związanych z procesem rekrutacji.

 

Inne ważne informacje:

Sylwetka absolwenta kierunku Filologia

Strona rekrutacji na kierunek Filologia

  

 
Zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta edukacyjna - FILOLOGIA