Lista pełnomocników
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr Marzena Będkowska-Obłąk

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej
dr Marzena Będkowska-Obłąk

Pełnomocnik Dyrektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr Jacek Pradela

Pełnomocnik Dyrektora ds. zdalnej edukacji
dr Paweł Wawrzała

Pełnomocnik Dyrektora ds. BHP
dr Justyna Krawczyk

Pełnomocnik Dyrektora ds. ankietyzacji (filologia)
dr Ewa Figas

Pełnomocnik Dyrektora ds. ankietyzacji (pedagogika)
dr Paweł Wawrzała

Pełnomocnik Dyrektora ds. rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia
dr Ewa Figas

Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy z biznesem
mgr Renata Klimek-Kowalska

Pełnomocnik Dyrektora ds. promocji i popularyzacji nauki
dr Aleksandra Chrupała

Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy z zagranicą
mgr Agnieszka Frycz

Pełnomocnik Dyrektora ds. nadzoru nad oprogramowaniem
mgr inż. Bogdan Kubik

Lokalny administrator systemów informatycznych
mgr inż. Bogdan Kubik

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
mgr Katarzyna Stachura

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Lista pełnomocników