Jak wyjechać na studia zagraniczne ERASMUS+ ?

 

Kto może wyjechać?

 • Czynni (bez zaległości w nauce) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, po co najmniej 2 semestrze nauki, których znajomość języka w chwili wyjazdu będzie na poziomie B2.

Na który semestr?

 • W praktyce oznacza to, że na 3 i 4 semestr mogą aplikować studenci specjalności angielskiej oraz studenci innych specjalności, którzy uczyli się swojego języka przed podjęciem nauki w Kolegium. Pozostali studenci specjalności francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej powinni aplikować na 4, 5 i 6 semestr nauki.

Kiedy aplikować?

 • Kwalifikacje zarówno na wyjazdy w semestrze zimowym i letnim odbywają się na wiosnę roku poprzedzającego. Czy chcesz pojechać w październiku czy dopiero w marcu, na spotkanie udaj się w marcu poprzedzającym nowy rok akademicki.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr studiów. Tę informację uzyskasz w Dziekanacie.
 • Średnia arytmetyczna z praktycznej nauki języka (PNJ) z ostatnio zaliczonego semestru.
 • Dodatkowym kryteriami jest opinia koordynatora specjalności językowej na temat postawy studenta na zajęciach oraz jego działalności na rzecz Kolegium lub Uczelni wykraczającej poza cykl dydaktyczny. Premiowani są studenci, którzy angażują się w działania na rzecz umiędzynarodowienia Politechniki Śląskiej.

Jak wybrać uniwersytet?

 • Zgłoś się do Koordynatora swojej specjalności, który pomoże Ci w wyborze uniwersytetu w taki sposób, aby jak najwięcej przedmiotów znalazło swoje odpowiedniki zagranicą.

Jak aplikować?

 • Wypełnij zgłoszenie (załącznik nr 1) i przynieś ze sobą na spotkanie rekrutacyjne, informacje na temat średniej uzyskasz w Dziekanacie. Deklarowana w ZGŁOSZENIU działalność na rzecz społeczności akademickiej powinna być udokumentowana.
 • Zaczekaj na wyniki Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.
 • Jeśli przeszedłeś rekrutację wewnętrzną, zaloguj się w systemie DreamApply.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w załączniku INSTRUKCJA.

 

… i zaczynaj odliczanie do wyjazdu!!!!

 

 

Uniwersytety partnerskie Kolegium
Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Kraj

1.

Université d'Artois

Francja

2.

Universidad de Castilla-LaMancha

Hiszpania

3.

Universidad de Leon

Hiszpania

4.

Universidad de Murcia

Hiszpania

5.

Universidad de Vigo

Hiszpania

6.

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

Rumunia

7.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Słowacja

8.

Università degli Studi di Cagliari

Włochy

9.

Università degli Studi di Perugia

Włochy

10.

Università degli Studi di Parma

Włochy

11.

UNIVERSITÀ P Siena di Studi degli

Włochy

12.

Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg

Niemcy

13.

Université de Liège

Belgia

 

Załączniki:

Harmonogram kwalifikacji 2018/2019

 Załącznik 01 Zgłoszenie wyjazdu

 Załącznik 02a Karta Erazmus

 Załącznik 02b Przykładowa karta Erasmus

 Załącznik 03a Transcript of Records NEW SMP

 Załącznik 03b Angielskie nazwy przedmiotów do TRANSCRIPT OF RECORDS

 Załącznik 04 Learning Agreement Student Mobility for Studies

 Załącznik 06 INSTRUKACJA  DLA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

 Logowanie się w systemie DreamApply

 

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus Plus:  

dr Anna Waligóra

Email: Anna.Waligora@polsl.pl

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus - studia