Zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2019 JM Rektora od dnia 1 października dotychczasowy Dziekanat przekształca się w Biuro Obsługi Studentów 1 Gliwice
(BOS 1 Gliwice), którego centrum znajduje się na ulicy Konarskiego 18 (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki).

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

Poniedziałek

Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki tel. 32 237 13 20

9:30 - 13:00

 
Wtorek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne); telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Środa
 
Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki tel. 32 237 13 20
 
9:30 - 13:00
 
Czwartek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne); telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Piątek
 

BOS1 nieczynny dla studentów (praca wewnętrzna)
 
 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 

Piątek przedzjazdowy

  

Sobota zjazdowa

PIĄTKI PRZEDZJAZDOWE (25.10.2019, 22.11.2019, 13.12.2019, 10.01.2020, 24.01.2020): 13.00-16.00 – dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

 

SOBOTY ZJAZDOWE (26.10.2019, 23.11.2019, 14.12.2019, 11.01.2020, 25.01.2020):  dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

dyżur  w godzinach 13:00 - 16:00

  

dyżur  w godzinach 8:00 - 12:00

 

 

Pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (pedagogika, filologia, lingwistyka stosowana, pedagogika przedszkolna): Beata Śmietana Beata.Smietana@polsl.pl (tel. 32 237 13 20 lub 32 400 39 55 podczas dyżurów w budynku przy ul. Hutniczej)

UWAGA
ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH W CENTRUM BOS1, UL. KONARSKIEGO:
przedłużanie ważności legitymacji studenckiej, składanie podań (przyspieszenie procesu decyzyjnego ze względu na obecność Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia BOS1, Pani dr inż. Doroty Kalety), ubezpieczenia zdrowotne, zaświadczenia o studiowaniu

ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH PODCZAS DYŻURU BOS 1, UL. HUTNICZA: odbiór dyplomów, składanie dokumentacji do egzaminu dyplomowego, przedłużanie ważności legitymacji studenckiej, składanie podań (decyzja w późniejszym terminie ze względu na konieczność dostarczenia do Centrum BOS1), ubezpieczenia zdrowotne

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Godziny pracy, pracownicy dziekanatu