W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, bezpośrednie kontakty na Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Podstawową formą kontaktu staje się telefon i Internet.
Proszę o zapoznanie się z dokumentem zawierającym dane teleadresowe Biur Obsługi Studentów.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2019 JM Rektora od dnia 1 października dotychczasowy Dziekanat przekształca się w Biuro Obsługi Studentów 1 Gliwice
(BOS 1 Gliwice), którego centrum znajduje się na ulicy Konarskiego 18 (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki).

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

Poniedziałek

Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
telefon: 32 237 13 20

9:30 - 13:00

 
Wtorek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne);
telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Środa
 
Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
telefon: 32 237 13 20
 
9:30 - 13:00
 
Czwartek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne);
telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Piątek
 

BOS1 nieczynny dla studentów (praca wewnętrzna)
 
 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 

Piątek przedzjazdowy

  
Sobota zjazdowa

PIĄTKI PRZEDZJAZDOWE (13.03.2020, 03.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020): 13.00-16.00 – dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

 SOBOTY ZJAZDOWE (14.03.2020, 04.04.2020, 25.04.2020, 09.05.2020, 06.06.2020, 20.06.2020):  dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

dyżur  w godzinach 13:00 - 16:00

  

 

dyżur  w godzinach 8:00 - 12:00

 

 

Pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (pedagogika, filologia, lingwistyka stosowana, pedagogika przedszkolna): Beata Śmietana Beata.Smietana@polsl.pl (tel. 32 237 13 20 lub 32 400 39 55 podczas dyżurów w budynku przy ul. Hutniczej)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Godziny pracy, pracownicy dziekanatu