24.04.2020 - Informacje dotyczące Informacje dotyczące egzaminu B2 
                 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020
 • Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.
  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.
  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:
        I termin     02.06.2020, godz. 15.00
        II termin  16.06.2020, godz. 15.00
        III termin  08.09.2020, godz. 15.00

         W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego 
         kierunkiem studiów. Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi   
         temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację  w formacie PDF najpóźniej 3
         dni przed przystąpieniem do egzaminu.
         Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.
         Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji  
         BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki  
         Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez
         egzaminatora.

 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w  egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera).
  W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w  siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.

  Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:
  - j. niemiecki
  mgr Barbara Dimitruk (barbara.dimitruk@polsl.pl)
  mgr Małgorzata Jurczyk (malgorzata.jurczyk@polsl.pl)
  - j. rosyjski
  mgr Małgorzata Bryg-Lewandowska (malgorzata.bryg-lewandowska@polsl.pl)
  - j. hiszpański
  mgr Alina Smoleń (alina.smolen @polsl.pl)
  j. włoski / j. francuski
  mgr Elżbieta Organ (elzbieta.organ@polsl.pl)

   ___________________________________________________________________
16.04.2020 - Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020
 
 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  •  średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów  
      lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał
     wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  •   I termin      - do dnia 10.06.2020
  •   II termin     - do dnia 05.07.2020
  •   III termin    - do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w  siedzibie SJO.
____________________________________________________________________
 
 
 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, bezpośrednie kontakty na Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Podstawową formą kontaktu staje się telefon i Internet.
Proszę o zapoznanie się z dokumentem zawierającym dane teleadresowe Biur Obsługi Studentów.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2019 JM Rektora od dnia 1 października dotychczasowy Dziekanat przekształca się w Biuro Obsługi Studentów 1 Gliwice
(BOS 1 Gliwice), którego centrum znajduje się na ulicy Konarskiego 18 (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki).

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

Poniedziałek

Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
telefon: 32 237 13 20

9:30 - 13:00

 
Wtorek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne);
telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Środa
 
Centrum BOS1, ul Konarskiego 18, pok. 120A, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
telefon: 32 237 13 20
 
9:30 - 13:00
 
Czwartek
 
dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9 (sprawy pilne);
telefon: 32 400 39 55
 
9:30 - 13:00
 
Piątek
 

BOS1 nieczynny dla studentów (praca wewnętrzna)
 
 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 

Piątek przedzjazdowy

  
Sobota zjazdowa

PIĄTKI PRZEDZJAZDOWE (13.03.2020, 03.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020): 13.00-16.00 – dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

 SOBOTY ZJAZDOWE (14.03.2020, 04.04.2020, 25.04.2020, 09.05.2020, 06.06.2020, 20.06.2020):  dyżur w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9;
telefon: 32 400 39 55

dyżur  w godzinach 13:00 - 16:00

  

 

dyżur  w godzinach 8:00 - 12:00

 

 

Pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (pedagogika, filologia, lingwistyka stosowana, pedagogika przedszkolna): Beata Śmietana Beata.Smietana@polsl.pl (tel. 32 237 13 20 lub 32 400 39 55 podczas dyżurów w budynku przy ul. Hutniczej)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Godziny pracy, pracownicy dziekanatu