Akademiki

 

AKADEMIKI – STUDENCI I ROKU STUDIÓW 2017/2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim „Solaris”Politechniki Śląskiej przez osoby przyjęte na pierwszy rok studiów do Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych upływa dnia  11 sierpnia 2017 r., godz. 13.00.

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z kopią dowodu osobistego w Dziekanacie Kolegium (pok. 116, I piętro).

O decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaniecie Państwo poinformowani listownie oraz telefonicznie 17 lub 18 sierpnia 2017 r.

W przypadku pozytywnej decyzji dot. przyznania Państwu miejsca w Domu Studenckim prosimy o dokonanie opłaty za miesiąc październik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na konto akademika).

W tytule wpłaty należy zaznaczyć, że jest to wpłata za miesiąc październik.

DS. „Solaris” – numer konta bankowego: 41105012851000000202114450

Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w akademiku.

 

 

Dokumenty

1.

Opłaty za miejsce w domu studenckim w 2017/2018

2.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

 

 

Sprawami dotyczącymi akademików zajmuje się dziekanat
telefon: +48 32 400 39 40
 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akademiki