X Seminarium naukowe
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

W dniu 22 lutego 2018 odbyło się w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej dziesiąte seminarium naukowe z cyklu „Człowiek we współczesnej nauce”.
Tematem wiodącym tym razem była:

D U C H O W O Ś Ć 

 

Plakat X Seminarium

 

Prelegentami seminarium byli:

Pani dr Grażyna Osika (Politechnika Śląska), która wygłosiła wykład pt.:
Wikiverse - między sacrum i profanum świata zwizualizowanej informacji.

Następne wystąpienie pt.: „Duchowość i cielesność
wygłosił Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Mitas (Politechnika Śląska).

Seminarium zwieńczył wykład pt.: Człowiek a Reformacja
Pana Ks. prof. dr hab. Piotra Jaskóły (Uniwersytet Opolski, Wydz. Teologiczny).

 

Dobra atmosfera spotkania i przyjemność wynikająca z możliwości uczestniczenia w intelektualnych dociekaniach wpisanych w nurt współczesnych sporów naukowych sprawiła wszystkim uczestnikom wiele przyjemności. Organizatorów cieszy przede wszystkim frekwencja i aktywność dużej liczby studentów Kolegium i gości.

 

 Plakat wydarzenia

 

Strona główna Seminarium

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
X Seminarium