V Seminarium naukowe
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

W dniu 9 czerwca 2016 r. odbyło się w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej piąte seminarium naukowe z cyklu „Człowiek we współczesnej nauce”.
Tematem wiodącym tym razem był
:

C Z A S

 
Prelegentami seminarium byli:

mgr Anna Potyka
psycholog z Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej, doktorantki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

dr Roman Bukowski
st. wykładowca Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej.

mgr Ziemowit Wójcik
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uczestnik studium doktoranckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

ks. dr Grzegorz Strzelczyk
prezbiter Archidiecezji Katowickiej i teolog (w latach 2004-2012 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

W trakcie spotkania zostały wygłoszone cztery wykłady:

mgr Anna Potyka – „Czas w perspektywie życia człowieka”

dr Roman Bukowski – „Czas w fizyce”

mgr Ziemowit Wójcik – „Prawne aspekty upływu czasu”

ks. dr Grzegorz Strzelczyk – „Wieczność”

Wygłoszone wykłady stanowiły podstawę do bardzo ożywionej dyskusji zgromadzonych na spotkaniu pracowników, studentów i absolwentów kolegium oraz gości z innych wydziałów Politechniki Śląskiej.
Dobra atmosfera spotkania i przyjemność wynikająca z możliwości uczestniczenia w intelektualnych dociekaniach wpisanych w nurt współczesnych sporów naukowych sprawiła wszystkim uczestnikom wiele przyjemności.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
V Seminarium