IV Seminarium naukowe
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

W dniu 12 stycznia 2016 odbyło się w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej trzecie seminarium naukowe z cyklu „Człowiek we współczesnej nauce”. Tematem wiodącym tym razem była:

Integracja

 
Prelegentami seminarium byli:

dr Paweł Wawrzała
Wykładowca w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej. Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa, edukacja
wykorzystująca najnowszą wiedzę z zakresu informatyki, neurologii oraz psychologii.

mgr Anna Wójcik
Fizjoterapeutka, pedagog specjalny. Pracuje w Centrum In Corpore.

mgr Jakub Wolny
Pedagog specjalny. Współpracuje z Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej. Zainteresowania naukowe: pedagogika
specjalna, autonomia i niezależność osób niepełnosprawnych, technologie w edukacji, badania nad mózgiem.

dr Grażyna Badura
Autorka podejmuje dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak
koncepcje rozumienia-racjonalności-języka łączą się z ideą odkrywania prawdy i jakim podlegają rygorom metodologicznym?

W trakcie spotkania zostały wygłoszone cztery wykłady:

dr Paweł Wawrzała - Człowiek i technologia - integracja!?

mgr Anna Wójcik - Integracja sensoryczna człowieka we współczesnym świecie

mgr Jakub Wolny - Integracja środowisk wychowawczych - piękna idea czy iluzja?

dr Grażyna Badura - Bycie w świecie jako moment jednoczący sensy subiektywne i obiektywne

Wygłoszone wykłady stanowiły podstawę do bardzo ożywionej dyskusji zgromadzonych na spotkaniu pracowników, studentów i absolwentów Kolegium oraz gości z innych wydziałów Politechniki Śląskiej.
Dobra atmosfera spotkania i przyjemność wynikająca z możliwości uczestniczenia w intelektualnych dociekaniach wpisanych w
nurt współczesnych sporów naukowych sprawiła wszystkim uczestnikom wiele przyjemności.

 

Strona główna Seminarium

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
IV Seminarium