Abstrakty Seminarium
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

 

Grażyna Badura

Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii

 

Bycie w świecie jako moment jednoczący
sensy subiektywne i obiektywne

Streszczenie wystąpienia w dniu 12 stycznia 2016

Wystąpienie było podsumowaniem pierwszego etapu poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania: jaka jest substancja świata społecznego? oraz: jaka jest forma, w której ta substancja się objawia i przez którą dałaby się adekwatnie uchwycić poznaniu?

W próbie przekroczenia ograniczeń opozycyjnych paradygmatów opisujących materię i formę tego, co społeczne (normatywnego i interpretacyjnego), za punkt wyjścia rozważań obrana została perspektywa rozpoznawania związków między współdziałającymi ze sobą oddziaływaniami w badaniu sytuacyjnego charakteru ludzkich działań. W ten sposób możliwe staje się tak uchwytywanie strukturalnego (obiektywnego) ufundowania tego, co w zdarzeniach społecznych wydaje się być ulotne przygodne, jak i dotarcie do ukrytych, często nieuświadamianych warunków i założeń, dzięki którym badane zjawisko nabiera dla jego uczestników znaczenia.

 

 

 Tekst abstraktu w pliku pdf

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
IV Seminarium - Grażyna Badura