Abstrakty Seminarium
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

Grażyna Osika

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Politechnika Śląska

 

Humanistyka jako napęd technologii

Streszczenie wystąpienia w  dniu 11 czerwca 2015

 

     Problematyka rozważań skupiała się wokół roli nauk humanistycznych w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw. Przyjęto, że kwestia ta wymaga, po pierwsze, określenia znaczenia humanistycznej i społecznej refleksji dla dalszego rozwoju techniki, po drugie, wypracowania nowej humanistyki, która będzie w stanie sprostać problemom współczesności. Założono, że humanistyka stanowi napęd technologii, bowiem technika jako produkt złożonych struktur społecznych zależy od postaw ludzi tworzących te struktury, a o ich kształcie nie decyduje postęp techniczny, lecz wartości – to co ludzie uznają za ważne, warte poświęcenia i zaangażowania. Jednakże obecnie brak „obrazu człowieka”, który pozwalałby „rozumieć siebie” we współczesnym świecie i to jest zadanie dla humanistyki XXI w.

 

 Tekst abstraktu w pliku pdf

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
II Seminarium - Grażyna Osika