Abstrakty Seminarium
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

Piotr Gorczyca

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Pytanie o człowieka (w psychiatrii)

Streszczenie wystąpienia w  dniu 11 czerwca 2015

 

     Poznanie człowieka w psychiatrii ma znaczenie dla wzbogacania swojej wiedzy o człowieku, jak i potrzebę rozpoznania zaburzeń psychicznych. Pewne zaburzenia psychiczne są także częścią człowieka, stanowią o jego odczuwaniu, jak i poznawaniu. Inaczej widzi się świat w depresji, inaczej w manii a jeszcze inaczej w schizofrenii. Z jednej strony chcemy się pozbyć tych niekorzystnych dla zdrowia stanów, z drugiej strony przeżyte pewne doświadczenia dodają nam wartości. Kępiński mówił wręcz o możliwości płacenia pacjentowi za możność odkrywania jego świata. Poznawanie świata człowieka dodaje nam wiedzy o świecie w ogóle. Pewną formą poznania człowieka była psychoanaliza. Do dzisiaj wykorzystujemy w poznawaniu cudzych stanów przeciwprzeniesienie, a więc badamy nasze odczucia, jakie wywołuje w nas pacjent. Carl Rogers chętniej posługiwał się koncepcją bycia klientem, niż pacjentem. W naszych czasach stosujemy pojęcie klient, chcąc podkreślić aktywną rolę pacjenta w procesie leczenia. Rogers, jak i Kępiński dostrzegali konieczność pełnej akceptacji pacjenta w procesie poznawania i leczenia. Kępiński pisał o potrzebie zrzucenia maski, aby być autentycznym dla pacjenta. Zalecał, by nie być sędzią dla pacjenta- pisał o błędzie sędziego. Słynna stała się dedykacja Kępińskiego w monografii „Schizofrenia”:
„Tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dla tego bardziej cierpią, a których często nazywamy schizofrenikami”
.

 

 Tekst abstraktu w pliku pdf

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
II Seminarium - Piotr Gorczyca