Wykaz przedmiotów/karty przedmiotów - Pedagogika

 

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2017/2018

 

Studia stacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

Studia stacjonarne 2 stopnia (magisterium)

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

 

Studia niestacjonarne 2 stopnia (magisterium)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2016/2017

 

Studia stacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2015/2016

 

Studia stacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia (licencjat)

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty przedmiotów - Pedagogika