Logo Projektu „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”

 

Rekrutacja

 

Uczestnik – (osoba, która ukończyła 55 lat), ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia:

  1. Formularza zgłoszeniowego
  2. Formularza uczestnika
  3. Deklaracji uczestnika
  4. Oświadczenia uczestnika

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć do poniedziałku 03.06.2019 
bezpośrednio u Organizatora, w kopercie z dopiskiem „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”
lub
przesyłając podpisane i zeskanowane dokumenty na poniższy adres pocztowy lub mailowy

Kontakt: Politechnika Śląska Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją,
ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice; pok. 23 


Katarzyna Braszczok
e-mail: Katarzyna.Braszczok@polsl.pl
tel.: (32) 400 39 44

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja