Politechnika Śląska zaprasza do udziału w projekcie

„Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”

     Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, we współpracy z innymi wydziałami uczelni zapraszają osoby, które w momencie rozpoczęcia kursu ukończyły 55 lat do uczestnictwa w projekcie „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”.


 

             logo Projektu „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”

 

Prowadzone w salach Politechniki Śląskiej przez wykładowców akademickich zajęcia wykładowo-warsztatowe jak i zajęcia laboratoryjne przybliżą uczestnikom świat nauki i dostarczą ciekawych wrażeń.

Tematyka zajęć wykładowo-warsztatowych z dziedziny nauk ścisłych i dyscyplin technicznych ma służyć poszerzeniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
Zajęcia z zakresu psychologii i pedagogiki obejmują zagadnienia poszerzające wiedzę o procesach psychicznych, psychomotorycznych, poznawczych i psychospołecznych w wieku senioralnym.

Zajęcia z zakresu nauk humanistycznych poruszają aspekty kultury Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, językoznawstwa i psycholingwistyki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizator zapewnia uczestnikom transport z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć (wykładów i zajęć laboratoryjnych) w Gliwicach i Zabrzu (tam i z powrotem), ubezpieczenie oraz opiekę podczas transportu i jak i zajęć.
W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają poczęstunek (podczas przerwy kawowej) oraz zużywalne materiały dydaktyczne.

 

Serdecznie zapraszamy - rekrutacja trwa!

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska Trzeciego Wieku