llogo konferencji

 

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, zatytułowanej:


„Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania
edukacyjno – terapeutyczne”


Organizatorem tegorocznej edycji jest Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
     Mamy nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do wypracowania zarówno rozwiązań
o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce, posłuży wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, jak również innymi podmiotami działającymi na rzecz opieki, edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
     Tematyka planowanej konferencji, koncentruje się wokół szeroko rozumianego pojęcia identyfikacji specjalnych potrzeb edukacyjnych, obszarów dostosowania wymagań oraz sytuacji społeczno- kulturowej i możliwości środowiska.
     Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe obszary merytoryczne, które pozwolą w naszym przekonaniu każdemu z Uczestników na dokonanie wyboru zakresu zagadnień najbliższego jego badawczym, czy też zawodowym zainteresowaniom.
     Proponowane sekcje tematyczne dotyczyć będą następujących obszarów merytorycznych poszukiwań:

Sekcja I 

Identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych jako źródło informacji w procesie udzielania pomocy

Sekcja II

Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych uwzględniające możliwości i ograniczenia funkcjonowania dziecka

Sekcja III

Sytuacja społeczno–kulturowa dziecka i możliwości środowiska w podejmowaniu oddziaływań edukacyjno–terapeutycznych

 

Szczegóły w menu bocznym - XII Konferencja SPE2017

 

 Anons Konferencji w pliku pdf 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
o SPE 2017