mgr Renata Klimek-Kowalska

 
 
 
E-mail: renata.klimek-kowalska@polsl.pl
 
 

Romanistka, specjalizuje się w realioznawstwie francuskim i frankofońskim (Belgia frankofońska). W latach 1992 - 2010 pracowała w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju pełniąc funkcję  kierownika specjalności i wicedyrektora. Obecnie wykładowca specjalności francuskiej w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją. Pracuje również w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku (wicedyrektor).
Nauczyciel-konsultant, metodyk i egzaminator, ekspert ds. rozwoju i doskonalenia  zawodowego nauczycieli języków obcych. Autorka materiałów dydaktycznych, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w kraju i za granicą prowadząc szkolenia we Francji, Belgii i Kanadzie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji językowej (od 2013 pełni funkcję dyrektora centrum egzaminacyjnego DELF/DALF przy ELC, na Śląsku). Jest trenerką kompetencji międzykulturowych w zespole programu Rady Europy „Pestalozzi”.
Pomysłodawczymi i koordynatorka sieci Klas frankofońskich na Śląsku, w ramach której wspiera ponad 60 nauczycieli języka francuskiego. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur (2010), członkini kolegium redakcyjnego czasopisma Le Langage et l’Homme, (Revue de didactique du français). Laureatka konkursów European Language Label, koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Nawiązała współpracę ze  środowiskami nauczycielskimi w kraju i za granicą oraz instytucjami i organizacjami działającymi na polu kultury i edukacji takimi jak: Wallonie-Bruxelles International, ambasadami Francji, Kanady, Szwajcarii w Polsce, Instytutem Francuskim, Lions Club- AMICIF,  bibliotekami, muzeami i centrami kultury.

Zainteresowania badacze:

 • Frankofonia, realioznawstwo francuskie, kultura Francji i  Belgii frankofońskiej
 • nauczanie języków obcych z wykorzystaniem sztuk wizualnych
 • komunikacja międzykulturowa
 • autonomia w procesie uczenia się / nauczania języków obcych
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli języka francuskiego

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (konwersacje)
 • Realioznawstwo Francji i krajów frankofońskich
 • Elementy kultury krajów francuskojęzycznego kręgu kulturowego
 • Kultura i media obszaru językowego Francji i krajów frankofońskich
 • Komunikacja ustna w biznesie z etyką kulturową

Wybrane publikacje:

 1. Renner H., Martinez-Manzanera P., Klimek-Kowalska R., Guide de l’enseignement efficient des compétences orales (Projekt KA2 Emecoe.eu w ramach programu Erasmus+)
 2. Artykuł « Comment introduire les arts en cous de FLE ? » Czasopismo – Le Language et l’Homme  2018-1 (C/2206)
 3. Europass – Europejskie standardy na lekcjach języków obcych, [in:] Języki Obce w Szkole 1/2015, wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji str.107-110
 4. Frankofonia – Francuskojęzyczna przygoda na pięciu kontynentach, [in:] Języki Obce w Szkole 1/2013, wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji str. 22-27
 5. Klasy frankofońskie, [in:] Języki Obce w Szkole 3/2012, wyd. FRSE str. 86-88
 6. Biblioteka frankofońska. Découverte de la Belgique francophone, (red.) 2010, wyd. Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur, ISBN 978-83-62847-00-6
 7. Europass-Przepustka do przyszłości. Materiały pomocnicze dla nauczycieli języków obcych,  2008, wyd. Krajowe Centrum Europass, FRSE, Warszawa
 8. Materiały pedagogiczne programu Pestalozzi, CoE, Education pour la diversité linguistique et culturelle dans le cadre  du programme PESTALOZZI, 2009, Comment préparer et bien mener un échange scolaire en tirant profit de la diversité linguistique et culturelle dans une classe de langue
 9. Edukacyjne Zeszyty Muzealne, tom II, Laboratorium Belgia frankofońska, 2007, Podyma, K., Klimek-Kowalska, R., Louvrier A., wyd. Muzeum Miejskie w Żorach, ISBN 987-83-915559-6-5

Zainteresowania pozanaukowe:

Równolegle do pracy dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej angażuje się w działalność na rzecz promocji języka francuskiego i frankofonii w Polsce. Prowadzi stronę Polskiego Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur www.frankofonia.pl  (we współpracy z T. Szkudlińskim) oraz stronę FB ELC  https://www.facebook.com/ELC.polOtrzymała wiele odznaczeń krajowych i zagranicznych (medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Edukacji II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Złotą odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego, order Kawalera Korony i orderu Leopolda II (Królestwo Belgii), Kawalera  i Oficera Palm Akademickich (Francja).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Renata Klimek-Kowalska