Dr hab. Piotr Mamet, prof. nadzw. w PŚ

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Piotr.Mamet@polsl.pl
 
Pokój nr: 112a

 

Dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ zajmuje się badaniem języka specjalistycznego, analizą gatunku i rejestru i językowym aspekt nazwy produktu a także język postaci filmowych, czego przykładem jest monografia Licence to Speak. The Language of James Bond (2014) oraz wystąpienia konferencyjne i artykuły (w druku) dotyczące tłumaczeń języka Agenta 007.
Przed podjęciem pracy dydaktycznej i naukowej profesor Piotr Mamet pracował w sektorze handlu zagranicznego, w tym Polskiej Izbie Handlu zagranicznego, w latach 1985-1991.
Zgromadzone w tym sektorze doświadczenie umożliwia prowadzenie w języku angielskim i polskim prowadzenie zajęć z przedmiotów ekonomiczno-prawnych.
Podstawowym obszarem zainteresowań badawczych dr hab. Piotra Mameta są języki specjalistyczne, szczególnie język biznesu, język prawa, język prawniczy, język ekonomii, marketingu i reklamy.

Zainteresowania badacze:

 • Język specjalistyczny
 • Analiza dyskursu, rejestru i gatunku
 • Pragmatyka
 • Translatoryka

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Język marketingu i reklamy
 • Badania Naukowe

Wybrane publikacje:

Monografie

 1.  (Ed.) Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: „Śląsk”, 2003.
 2. Język negocjacji handlowych. Katowice-Warszawa: „Śląsk”, 2004. ISBN 83-7164-420-5.
 3. Język  w służbie menedżerów – deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 4. Licence to Speak. The Language of James Bond. 2014 Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. ISBN 978-83-7455-421-3

Artykuły w monografiach

 • Our Credo – Johnson and Johnson’s Mission Statement or a Company Religious Prayer ?. In: Linguistische und didaktisch-psychologische Grundlagen der Translation. Ed. by  Bogdan Kovtyk. Berlin: Logos, 2005, p. 101-114.
 • Slogan as a corporate mission statement. In: On Language Structure, Acquisition and Teaching. Studies in Honour of Janusz Arabski on His 70th Birthday. Ed. By Maria Wysocka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, p.154-162.
 • Plain language – a lesson to be learned by major operators in Poland? Papers on Language, Culture and Literature (3). Red. A. Witalisz. (Seria: Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie). Krosno 2011. str. 307 – 320. ISBN 978-83-89295-78-4.
 • Metaphors of debt, borrowing and lending; a cognitive study based on “A Compendium of Banking Terms” by Robert Patterson. W: Image, Imagery, Imagination in Contemporary English Studies. Red. Bożena Cetnarowska and Olga Glebova: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2012. s. 175- 188. iSBN -978-83-7455-305-6.
 • Komunikacja czy porozumienie? Czyli o próbie adaptacji założeń Plan English do języka polskiego. Jadwiga Stawnicka (red.) „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III” Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2012. str.371-381. ISBN 978-83-6074-66-9.
 • Mission Statement: The Common Core of Business and Academic Corporate Culture. W: Warchał Krystyna i Łyda Andrzej (eds) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Uniwersytet Śląski Katowice 2014 str. 137-154 ISBN: 978-83-60837-80-1.
 • [Co-author: Grzegorz Gwóźdź]  Mission Statement versus Actual Business Performance – A Study of Selected Discrepancies. W: Moralność – formy obecności. Red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Gliwice 2014. ISBN 978-83-61401-01-8 / 978-83-61401-96-4. str. 44-54.
 • [Co-authors: Grzegorz Gwóźdź, Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, Beata Rusek, Andrzej Skwara, Małgorzata Gola-Brydniak] Tłumaczenia tytułów zJamesem Bondem na język francuski, niwmiecki i polski. W: Joanna Lubocha –Kruglik, Oksana Małysa (red.) Przestrzenie przekładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, str. 73-88.
 • [Co-authors: Marzena Będkowska-Obłąk, Grzegorz Gwóźdź ], Z jaką datą? – Specyfika skryptów w dyskursie instytucjonalnym i ich językowa realizacja [w:] Dyskursy Specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia, Gwóźdź G., Skwara A., Częstochowa 2017, 43-60, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD,  978-83-7455-558-6, 146, język angielski, język polski, język polski.
 • [Co-authors: Grzegorz Gwóźdź, Zbigniew Kopeć] Access, Comfort or Business. The names of car equipment versions – case study Hyundai [w:] Dyskursy Specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia, Gwóźdź G., Skwara A., Częstochowa 2017, 77-90, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD,  978-83-7455-558-6, 146, język angielski, język polski, język angielski.
 • [Co-authors: Grzegorz Gwóźdź, Gabriela Wilk] (Nie-) śmiertelny humor Agenta 007. W: Joanna Lubocha –Kruglik, Oksana Małysa (red.) Przestrzenie przekładu 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, str. 169-188.

Artykuły w periodykach

 • The language of trade negotiations. „Linguistica Silesiana” 2002, Vol. 23, p. 125-132.
 • Mission and Vision: the implementation of the genre by Polish companies. “Linguitica Silesiana” 2009, Vol 30, p. 195-212.
 • Changing patterns of Opel branding policy – a linguistic analysis .“Linguistica Silesiana” 2010, Vol. 31, s. 181-192. ISSN 0208-4228.
 • [Co-author: Ewa Gumul] Translating Corporate Image. On Translational Shifts in Mission Statements “ Linguistica Silesiana” 2011 32, s. 179 – 191. ISSN 0208-4228.
 • Language and Corporate Management – A Comparison of Mission Statements of Polish and US Universities. “Studia Neofilologiczne X. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. Pod redakcją Grzegorza Gwoździa i Przemysława Sznurkowskiego. Częstochowa 2014, s. 187- 206. ISBN 978-83-7455-392-6. ISSN 1897-4244.

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Motoryzacja
 • Historia, zwłaszcza II Wojna Światowa

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Piotr Mamet