Mgr Monika Morgała

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Monika.Morgala@polsl.pl
 
Pokój nr: 114

 

Asystent w Instytucie Badań zad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach dyrektor ds. pedagogicznych Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś” w Rybniku, dyrektor Punktu Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” w Rybniku i „Bajtuś 4” w Żorach z oddziałami ogólnodostępnymi oraz terapeutycznymi.
Magisterium na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Organizacji i zarządzania oświatą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. Absolwentka kursu propedeutycznego z zakresu metody Marii Montessori łódzkiego Stowarzyszenia Montessori oraz uczestniczka szeregu różnorodnych warsztatów i szkoleń rozwijających kompetencje komunikacyjne, organizacyjne jak i metodyczne. Aktualnie doktorantka na Uniwersytecie w Zielonej Górze.
Autorka artykułów poruszających tematy związane z funkcjonowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oraz miejscem i roli nauczyciela we współczesnym świecie.

Zainteresowania badacze:

Pedeutologia – kompetencje i predyspozycje nauczyciela, kształcenie młodych pedagogów, relacje         w pracy zawodowej nauczycieli i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska zawodowego i rodzinnego; miejsce edukacji niepublicznej w systemie edukacyjnym; wybrane aspekty pedagogiki specjalnej

Prowadzone przedmioty:

 • pedagogika przedszkolna
 • podstawy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wychowanie przyrodnicze
 • wychowanie społeczno-moralne
 • wychowanie zdrowotne w przedszkolu
 • diagnozowanie potencjału rozwojowego dziecka w przedszkolu i klasach I-III
 • wychowanie przez sztukę w przedszkolu i klasach I-III
 • wychowanie językowo-literackie w przedszkolu
 • edukacja polonistyczna z metodyką na pierwszym stopniu edukacji
 • elementy pedagogiki Marii Montessori
 • podstawy prawne organizacji procesów wychowania, kształcenia i terapii
 • podstawy organizowania procesów wychowania, kształcenia i terapii

Wybrane publikacje:

 • M. Morgała, B. Grzyb, E. Madejska, Is the school for everyone possible? New perspectives in the education of children with special educational need. “Journal of Human Dignity and Wellbeing” 2018 no. 2, s. 73-85, ISSN: 2451-3520.
 • M. Morgała, Konflikty w zespole nauczycielskim a ich implikacje dla rozwoju nauczyciela - wybrane obszary, [w:] Dokąd zmierzamy? Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wiśniak, Iwony Łukasiewicz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 203-208, Chorzów 2018, ISBN: 978-83-64157-60-8
 • M. Morgała, B. Grzyb, E. Madejska, Perspektywy pracodawców w kontekście zatrudniania pracowników niepełnosprawnych - między teorią a praktyką, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2018 z. 132, s. 263-277, ISSN: 1641-3466
 • M. Morgała, Specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci uzdolnionych - wielowymiarowość percypowania zdolności uczniów. Ujęcie teoretyczne, [w:] E. Sadowska, M. Dąsal, Problemy nowoczesnej edukacji T. VIII, Wydawnictwo WSL, s. 251-256, Częstochowa 2018. ISBN: 978-83-61425-52-6
 • M. Morgała, B. Grzyb, Komunikacja osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Nr 4/2017; s. 19-39, ISSN 1642-1981.
 • M. Morgała, B. Grzyb, M. Kolmaga, , Nowoczesne technologie w świecie osób niepełnosprawnych – wybrane obszary. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Nr 3/2017; s. 122-133, ISSN 1642-1981.
 • M. Morgała, B. Grzyb, Egzemplifikacja pracy nauczyciela w aspekcie programowania i dokumentacji, [w:] B. Grzyb, G. Kowalska, Sprzężone zaburzenia rozwoju… I co dalej?, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM” , s. 135-140, Warszawa 2016. ISBN: 978-83-7880-437-6
 • M. Morgała, Rola współpracy podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zerowym poziomie edukacyjnym.[w:] B. Grzyb, G. Kowalska (red.): Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 225-235, Gliwice 2016, ISBN 978-83-7880-437-6.

Zainteresowania pozanaukowe:

Książki, audiobooki, film

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Monika Morgała