Mgr Maria Flanczewska-Wolny

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Maria.Flanczewska-Wolny@polsl.pl
 
Pokój nr: 116

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1977- 1986 asystent w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Od 1986 do 1989 nauczyciel Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 61 w Katowicach, od 1989 do 1994 dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 60 w Katowicach, od 1994 do 1996 wizytator ds. edukacji specjalnej i integracyjnej Kuratorium Oświaty w Katowicach, od 1996 do 2013 dyrektor i wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, od 2013 do 2016 dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 2016 wykładowca Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, od 2019 asystent w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Aktywne uczestnictwo w sześciu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS POKL, Erasmus plus, POWER, NAWA oraz w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Zainteresowania badacze:

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca – tendencje zmian
Funkcjonowanie i jakość systemu oświaty
Edukacja dorosłych

Prowadzone przedmioty:

Pedagogika specjalna
Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Diagnostyka w terapii pedagogicznej
Diagnoza psychopedagogiczna
Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych

Wybrane publikacje:

Budowanie przestrzeni dla rozwoju i samodzielności jako wiodący komponent warsztatu metodycznego w pracy z dorosłymi osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”.
W: „W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”, red. J. Kruk-Lasocka, M. Flanczewska-Wolny, D. Dziuba, J. Wolny Wyd. STAPIS, Katowice 2013. ISBN: 978–83–61050–90-2
Współczesne problemy zawodu nauczyciela edukacji integracyjnej - indagacje porównawcze wybranych obszarów” (współautorstwo Grzyb B.) W: Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesach diagnozy, edukacji i rehabilitacji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. B. Grzyb i S. Pawlik. Ruzomberok : VERBUM - Vydavatel'stvo Katolickej Univerzity v Ruzomberku, (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; T. 1./23), 2016 ISBN: 978-80-561-0368-5
Nauczyciel ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej w opiniach nauczycieli (współautorstwo Wolny J.) W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017 ISBN 978-83-7996-482-6
Metoda ośrodków pracy w opiniach nauczycieli – czas miniony czy teraźniejszość edukacji specjalnej? (współautorstwo Wolny J.) W: „(Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”, (red.) Z. Janiszewska-Nieścioruk, A. Mróz, U. Gembara, Oficyna Wydawnicza UZ, 2019
ISBN 978-83-7842-341-6

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura, film, muzyka, podróże

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Maria Flanczewska-Wolny