Mgr Maria Banaś

 
 
Zakład Językoznawstwa
E-mail: Maria.Banas@polsl.pl
 

 

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Filolog angielski z wykształcenia i zamiłowania. W latach 1996-2012 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, gdzie pełniła funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych (2007-2011) oraz prowadziła zajęcia z angielskiego języka biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w banku komercyjnym” oraz „Język angielski w biznesie”. Współautorka podręczników: Banking and Finance – Key Issues (2010), Business English – Enrich Your Vocabulary (2004) oraz International Business Basic Issues (2010).
Obecnie wykładowczyni Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Politechnice Śląskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne, specjalizuje sie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego. Certyfikowany egzaminator Kapituły Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Pearson Test of English.
Zawsze stara się realizować wyznaczone zadania profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.

Zainteresowania badacze:

Konteksty kulturowe we współczesnym świecie
Mikrosocjologia języka codziennego
Socjologiczny kontekst aktu komunikacji

Prowadzone przedmioty:

Język angielski specjalistyczny
Konwersacja biznesowa
Korespondencja

Wybrane publikacje:

 • ER(R)GO. Teoria-Literatura-Kultura/ Uniwersytet Śląski nr 36, 1/2018, „Homo hierarchicus w nowoczesnej utopii (na przykładzie Roku potopu M. Atwood i Atlasu chmur D. Mitchella)”
 • Seria Perspektywy Ponowoczesności Tom VI, UJ Kraków (2018) Ośrodek badawczy Facta Ficta Seria Perspektywy Ponowoczesności Tom VI, Kraków 2018, „Simmelowski model Obcego w dystopijnym świecie (na przykładzie trylogii MaddAddam M.Atwood)".
 • Roczniki Nauk Społecznych/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Vol 45, No 4 (2017) „Świat życia codziennego w nowoczesnej utopii (na przykładzie trylogii MaddAddam M. Atwood)”
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. Tom 8/ Uniwersytet Śląski (2017) „Literackie ślady w socjologii ( pomiędzy Królową Śniegu a Don Kichotem)”
 • Studia nad wiedzą. Wiedza a moralność. Tom IX / KUL (2017) Korpokratyzm jako forma symbolicznego zakłamania rzeczywistości w nowoczesnej utopii (na przykładzie Atlasu chmur Davida Mitchella)
 • Opcje. Kwartalnik kulturalny o zasięgu ogólnopolskim. Nr 1-2 (106-107) 2017, „Spektakl społeczny na scenie przyszłości.” ( MaddAddam Margaret Atwood)
 • Pisma Humanistyczne nr XIV UŚ (2016) „Outsiders in the light of Goffman’s Dramaturgical Model”
 • Ogólnopolski Kwartalnik Kulturalny „Opcje” nr 1-2(102-103) 2016, „Margaret Atwood jako socjolog amator”
 • Ogólnopolski Kwartalnik Kulturalny „Opcje” nr 3(100) 2015, "Homo novus – w świecie sterylizacji uczuć" Recenzja powieści Aldony Likus-Canon Homo novus
 • Przestrzenie komunikacji: Technika/Język/Kultura 2015, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych „Preapokaliptyczna wizja cywilizacji w Atlasie chmur D. Mitchella”
 • Europejskie Mosty 1– Tożsamość Europejczyków, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Gliwice 2014
  „Zakochany w Europie”. Stary Kontynent oczami modelowego nowojorczyka – Woody’ego Allena
 • 12. Międzynarodowe Studia Społeczno Humanistyczne HUMANUM, „Spoistość więzi w obrębie mikrostruktur społecznych. Szkic z zakresu socjologii literatury”

Zainteresowania pozanaukowe:

Najchętniej spędza czas z rodziną na pieszych wędrówkach górskich. Lubi prozę Margaret Atwood, szczególnie powieści dystopijne.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Maria Banaś